Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Další úskalí pedagoga

Publikováno: 22. února 2013
Ohodnotit článek:
5.0

Autoři záměru zrušit základní školy praktické - podle paní Šimůnkové

Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové,
od vládní zmocněnkyně paní Moniky Šimůnkové jsem obdržela seznam lidí, kteří pracovali na kapitole o rušení základních škol praktických ve Strategii boje proti sociálnímu vyloučení. O některých odbornících jsou na internetu volně přístupné informace.

                                                                   Mgr. Bc. Jana Smetanová
                                                                   ZŠ Prodloužená 283
                                                                   Pardubice
                                                                   smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz


Informace o některých tvůrcích Strategie boje proti sociálnímu vyloučení - volně přístupné na internetu

 

 

Informace o paní Mgr. Alžběta Cetkovské, Mgr. Veronika Hlinkové a Mgr. Petr Schlesingerovi se mi nepodařilo nalézt.

Tvůrcem Strategie je Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách

Ředitelem Agentury pro sociální začleňování je Martin Šimáček.

Šimáček dosud pracoval jako ředitel Středočeské pobočky programů sociální integrace Člověka v tísni.

Jeho jmenování stihlo vyvolat rozruch a spor o to, jakým způsobem byl vybrán. Britské listy píší [úprava na základě reakcí čtenářů, 7. 10. 2009], že podle tvrzení romských členů výběrové komise pro něj hlasovala jen její neromská, větší část. Pochybnosti budí rovněž jeho vazba právě na organizaci Člověk v tísni, významného poskytovatele služeb ve vyloučených lokalitách. BL dále uvádí: "Agentura potřebuje nejen peníze na "expertizy", ale kompetence v oblasti školství, sociálních věcí a značné množství peněz na překonání lhostejnosti státu ke vzdělání a sociálnímu statusu Romů. Místo toho hrozí, že si provládní "neziskovky" bílých "humanistů" budou rozdělovat romské peníze. Konflikt zájmů společnosti Člověk v tísni je až příliš zřejmý, stejně jako její ovlivnění zahraničními zájmy. Volba jejího pracovníka ředitelem je klíčovou chybou, která determinuje přijetí Agentury samotnými Romy.

A bez nich je řešení nemožné. Snad jen neonacističtí radikálové jsou totiž nenáviděni mezi Romy více než gádžové z Člověka v tísni. Svou brutální expanzí a vítězstvím v "bílých" grantech od nadací a dotacích od státu v řádu desítek milionů korun na terénní práci zapříčinil a přímo či nepřímo napomohl zániku desítek místních autentických romských nevládních organizací i neformálních místních aktivit.

Tím z Romů vytvořil OBJEKT a ne SUBJEKT romské politiky uplatňované majoritní společnosti, zdůvodňují Romové, proč se chtějí spolupodílet na romské politice." Zdroj: Britské listy.

http://socialnirevue.cz/item/martin-simacek-reditelem-agentury-pro-socialni-zaclenovani/category/lide
  

Mgr. Michal Kratochvíl - Agentura pro sociální začleňování - bližší informace nenalezeny

 

Mgr. Klára Laurenčíková  - vizionář pro Strategii - (* 27. května 1979 Most) je česká politická aktivistka, členka Strany zelených, někdejší náměstkyně na MŠMT

Vzdělání a praxe: Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor speciální pedagogika-etopedie. Absolvovala studium zaměřené na lidská práva, genderová studia a speciální pedagogiku v Nizozemsku. Pracovala jako dobrovolnice pro Poradnu pro uprchlíky a pro organizaci Člověk v tísni.

Mezi roky 2001–2005 pracovala v Jedličkově ústavu, v letech 2005–2007 působila v organizaci Charita. Od září 2007 působila na Ministerstvu práce a sociálních věcí v odboru rodinné politiky a rovnosti žen a mužů, kde se po čase stala vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí. V lednu 2009 byla jmenována náměstkyní ministra školství; řídila skupinu pro sociální programy ve školství. Ve funkci nahradila Dušana Lužného. I ve Fischerově vládě vykonávala funkci náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a nadále řídila skupinu pro sociální programy ve školství.

Specializuje se především na politiku začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva do většinové společnosti, na vztahy s českými občany romské národnosti, na otázky domácího násilí, rovných práv a příležitostí mužů a žen i otázkou sociálně-právní ochrany dětí. Angažovala se v kampani proti plánu základní školy ve Valašském Meziříčí vytvořit oddělené první třídy pro české a romské děti. Škola pod tlakem egalitářských aktivistů třídy sloučila do jedné, hovořila o integraci atd., ale dopadlo to tak, že ve třídě zůstalo patnáct dětí, z toho dvanáct romských, čeští rodiče své děti ve velkém odhlásili.

 

Pozice ve Straně zelených: Je členkou Strany zelených, vede odbornou sekci pro sociální politiku.

Citováno z „http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Klára_Laurenčíková&oldid=7123904

 

Mgr. Viktor Piorecký,  „odborník v oblasti vzdělávání“ z Agentury pro sociální začleňování. Do povědomí široké veřejnosti se zapsal už jako jednadvacetiletý student sociologie, když vystupoval jako mluvčí radikálně levicové organizace Iniciativa proti ekonomické globalizaci, která koordinovala protesty proti pražskému zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Později narozeným bude nejspíš vhodné připomenout, že tyto protesty se zvrhly v masové násilnosti ze strany anarchistů a komunistů, jejichž řádění si vyžádalo značné množství zraněných a velké materiální škody, mimo jiné na sanitkách pražské záchranky.

Nedlouho po nepokojích vyšel na zpravodajském portálu iDNES.cz článek, v němž o sobě Viktor Piorecký hovoří jako o anarchistovi a vyznává se z pravidelné účasti na anarchistických demonstracích, „jež čas od času končívají symbolicky bitkami s pravicovými skinheady.“ Ještě zajímavější je jeho vztah ke vzdělání. "Už na škole jsem platil spíš za grázlíka - kouřil jsem za školou, učil jsem se spíš průměrně,“ řekl tehdy Piorecký. Není divu, že zástupkyně ředitele nymburského gymnázia paní Věchtová na dotaz novinářů shrnula Pioreckého studium větou: „Mohu říct, že s ním máme spíš zkušenosti negativní.“

Místo svého vzdělání se Viktor Piorecký raději věnoval radikálně levicovým aktivitám, ve kterých pokračoval i při pozdějším studiu sociologie. Během něj vstoupil také do ekologického hnutí Nesehnutí. Tehdejší Pioreckého kolega z této organizace Jan Beneš ho charakterizoval mimo jiné těmito slovy: "Viktor určitě není zlý, ale chová se často jako malý kluk. Je živelný a impulzivní, často jej něco napadne a okamžitě to udělá.“

http://neprizpusobivi.dsss.cz/clanky


Michaela Marksová-Tominová
se dlouhodobě zabývá postavením žen a mužů ve společnosti, otázkami ženských práv a rodinnou politikou. V letech 1997-2004 pracovala jako ředitelka pro styk s veřejností v obecně prospěšné společnosti Gender Studies, 2004-2006 vedla odbor rodinné politiky na Ministerstvu práce a sociálních věcí a duben 2009-září 2010 odbor rovných příležitostí ve školství na Ministerstvu školství. Od srpna 2010 je stínovou ministryní pro lidská práva a rovné příležitosti ve stínové vládě ČSSD. Narodila se v roce 1969, je vdaná, má dvě dcery.


Mgr. Petr Nečina

Člen rady ZO Praha 8, profesí konzultant pro evropské dotace na Ministerstvu školství a tělovýchovy.


Ing. Pavel Sekanina

Bývalý náměstek hejtmana Olomouckého kraje (ODS). Vystudoval vysokou školu se zaměřením na ekonomiku a pedagogiku. Pracoval v komerční sféře v potravinářském průmyslu a posléze jako učitel a ředitel na střední odborné škole či jako ředitel školského úřadu. Od roku 1992 soukromě podniká. Je členem Občanské demokratické strany. V roce 2000 úspěšně kandidoval do Zastupitelstva Olomouckého kraje, do roku 2012 zde byl také radním a náměstkem hejtmana pro oblast školství.

Ph.Dr. Věra Podhorná - ředitelka Pedagogicko psychologické poradny Karviná, členka Asociace pracovníků Pedagogicko - psychologických poraden - bližší informace nenalezeny


Mgr. Vladislav Vaňák
-  Středisko výchovné péče  HELP ME

"Jsme součástí sítě škol a školských zařízení. Pracujeme s dětmi, které mají výchovné problémy nebo naopak s dětmi, které jsou oběťmi šikany, hůře zvládají problémové situace (rozvod, úzkostnost) a podobně.
Poskytujeme dětem a jejich rodinám jak možnost ambulantní spolupráce s psychologem či etopedem, tak i možnost výchovného internátního pobytu na dva měsíce, pokud už problémy narostly natolik, že je rodina nezvládá řešit."

Mgr. Iveta Pápe - ZŠ Boleslavova

Autorkou příručky Jak pracovat s romskými žáky je Mgr. Iveta Pape, povoláním pedagožka, která několik let učila romské děti na východním Slovensku, Romka žijící a pracující v České republice (koordinátorka romských vzdělávacích projektů, např. Romano Suno pod hlavičkou obecně prospěšné společnosti Nová škola).

 

Pavel Caitaml - ředitel Střední školy obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Ústí nad Labem - bližší informace nenalezeny

 

Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci - odborný asistent

Vzdělání:

2006: státní doktorská zkouška z antropologie a obhajoba dizertace Kolektivní biografie bývalých členů české provincie Tovaryšstva Ježíšova (1773-1800).

2002-2006: interní doktorandské studium na FHS UK v Praze v oboru antropologie, specializace historická antropologie; studium realizováno v rámci doktorandského kolegia (Graduiertenkolleg) s názvem Lebenswelten und Kommunikationsstrukturen in der mitteleuropäischen Gesellschaft vom 16. bis 19. Jahrhundert.

1996-2001: Univerzita Palackého v Olomouci, obor filosofie - historie.

Praxe:

2009-dosud: odborný asistent na Katedře sociologie a andragogiky Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

2009-dosud: spolupráce s o.p.s. Člověk v tísni – problematika vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí a žáků.

2009: koordinátor Centra podpory inkluzivního vzdělávání Olomouc v rámci systémového projektu realizovaného IPPP ČR, spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR.

2006-2009: koordinátor Střediska integrace menšin Olomouc v rámci systémového projektu realizovaného IPPP ČR, spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR.

2006-2006: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje, referent pro oblast financování sociální péče a komunitní plánování.

2006- 2009: externí spolupráce s Katedrou historie a Katedrou sociologie Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (výuka kulturní antropologie).

Doc. PaedDr. Mgr. Jan Michalík, Ph.D. - Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci - docent

Vědecko-výzkumné zaměření:

Právní úprava postavení osob se zdravotním postižením, kvalita života zdravotně postižených a osob pečujících, otázky diskriminace zdravotně postižených, sociální služby, vzdělávání, školská integrace handicapovaných, smlouvy o poskytování sociálních služeb, správa a řízení školství, vztah školy a dalších výchovných činitelů, zaměstnávání občanů s postižením.


Mgr. Zdeněk SVOBODA, Ph.D.
- Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Člověk v tísni

Pozice:

oborný asistent (KPG PF)
zástupce vedoucího katedry pro neučitelská studia (KPG PF)
člen expertní skupiny (CIV PF)

 

Odborná specializace:

speciální pedagogika, sociální pedagogika

 

Mgr. Pavla Baxová - ředitelka o. s. Rytmus

Občanské sdružení Rytmus bylo založeno v roce 1994. Posláním Rytmus, o.s. je umožnit lidem se znevýhodněním aktivně se začleňovat do běžného prostředí – v práci, ve škole, v místě bydliště.


Mgr. Jan Stejskal, PhD.
- Koalice Společně do školy
Společně do školy je projekt, kterým organizace Z§vůle práva usiluje o rovný přístup ke vzdělání pro romské děti. Děti z romské menšiny jsou v České republice zcela neúměrně zařazovány do praktických - dříve zvláštních - škol s omezeným rozsahem učiva. Fakticky pak nemohou pokračovat v dalším studiu a neuplatní se na pracovním trhu. Projekt nevládní organizace Z§vůle práva pomáhá zrušit nepřijatelné rasové bariéry v českém školství. Proto, pojďme Společně ...


Mgr. Jiří Trunda
- ZŠ Londýnská - bližší informace nenalezeny.


Mgr. Ivana Rosová
- ZŠ Grafická - bližší informace nenalezeny.

 

Dokumenty ke stažení

Tisk
Autoři záměru zrušit základní školy praktické - podle paní Šimůnkové

Rubriky: Další úskalí pedagogaPočet zobrazení: 3402

Tagy:

Jana SmetanováJana Smetanová

Další příspěvky od Jana Smetanová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x