Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Další úskalí pedagoga

Publikováno: 3. prosince 2012
Ohodnotit článek:
5.0

pondělí 3. prosince 2012

Dopis panu Nečasovi k rušení základních škol praktických

Pan premiér

Petr Nečas

Žádost o projednání změny schváleného vládního materiálu Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 a Plánu opatření pro výkon rozsudku evropského soudu pro lidská práva v případu D. H. a ostatní proti České republice “Rovné příležitosti”

Vážený pane premiére,

 

v pátek 23. listopadu jsme na MŠMT předali Petici za zachování základních škol praktických, kterou podepsalo během šesti týdnů 76 433 osob.

Odbornou i rodičovskou veřejnost významně znepokojil vládou přijatý materiál Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015. Na jeho základě připravuje Agentura pro sociální začleňování,  zmocněnkyně vlády pro lidská práva Mgr. Monika Šimůnková a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy kroky, které mají vést ke zrušení základních škol praktických a k zařazení všech jejich žáků s lehkou mentální retardací do běžných tříd základních škol. Dále odbornou veřejnost znepokojuje, že další materiál připravovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy  - Plán opatření pro výkon rozsudku evropského soudu pro lidská práva v případu D. H. a ostatní proti České republice “Rovné příležitosti”, který má být v nejbližších dnech schválen vládou, byl předložen části odborné veřejnosti k připomínkování až na poslední chvíli, na začátku listopadu 2012. Tento dokument  byl představen 3. 10. 2012 zaměstnankyním sekretariátu výboru ministrů Evropy a dne 8. listopadu 2012 byl představen Radě vlády ČR pro záležitosti romské menšiny opět bez ohledu na připomínky odborné veřejnosti, které bylo možno zasílat do 20. 11. 2012 na MŠMT.

 

Pane premiére,

protože Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 byla schválena vládou České republiky, žádáme Vás o zadání jejího  přepracování odborníkům z praxe a o vypuštění opatření, kterým mají být základní školy praktické zrušeny, konkrétně o vypuštění bodů:

 

4.5.2.4. Název opatření: Zpřísnění kritérií pro zřizování přípravných tříd a zařazování dětí do přípravných tříd

4.5.3.3 Název opatření: Krátkodobá opatření transformace systému škol zřízených pro žáky s lehkým mentálním postižením

4.5.3.4 Název opatření: Střednědobá opatření transformace systému škol

 

Dále Vás žádáme, aby z materiálu Plán opatření pro výkon rozsudku evropského soudu pro lidská práva v případu D. H. a ostatní proti České republice “Rovné příležitosti“ byly vypuštěny následující body, které neruší základní školy praktické, ale vedou nepřímo k jejich pomalé ekonomické likvidaci. Konkrétně se jedná o body:

 

A         Žáci bez indikace vzdělávaní ve skupinové integraci s žáky s LMP

25 % tolerance žáků se zdravotním znevýhodněním ve třídě pro žáky se zdravotním postižením bude z vyhlášky č. 73/2005 Sb. bez náhrady vypuštěna: Bude novelizován § 10 odst. 2 vyhlášky č. 73/2005 Sb.

Zruší se také možnost dočasného zařazení žáka se zdravotním či sociálním znevýhodněním do třídy pro žáky se zdravotním postižením: vypuštění § 3 odst. 5 vyhlášky č. 73/2005 Sb.

Toto je správné, za předpokladu, že základní školy praktické budou moci vzdělávat neomezený počet žáků se zdravotním znevýhodněním, či sociálně znevýhodněných dle RVP ZV.

E.             Evidence a statistky v oblasti etnicity žáků vzdělávaných podle přílohy RVP ZV – LMP

Domníváme se, že celý tento bod je protizákonný.

F.             Přípravné třídy a mateřské školy (MŠ) při základních školách praktických

Také tento bod nemá žádné opodstatnění a není v rozsudku Evropského soudu vyžadován.

G.             Postavení přílohy RVP ZV – LMP a další postup ohledně této přílohy

Na zpracování přílohy se podílelo mnoho odborníků z praxe a může sloužit jako podklad pro zpracování individuálních vzdělávacích plánů pro děti s mentálním postižením i sociálně znevýhodněným.

 

V základních školách praktických jsou zařazeny děti s lehkou mentální retardací, které zde zvládnou děti nižší penzum učiva než v běžné základní škole. Učivo je upraveno právě proto, že děti s lehkou mentální retardací se nemohou naučit všechno stejně jako děti zdravé. Žáci s lehkou mentální retardací potřebují speciální přístup - jiné metody, pomalejší tempo práce, menší nároky, mnohem větší pomoc učitele, menší kolektiv dětí atd. Zařazením mentálně postižených dětí do běžných tříd základních škol dojde ke snížení kvality vzdělávání - pro všechny děti.

Pokud jsou ve třídě mentálně retardovaní žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí, kteří nemají žádné společenské návyky ani předpoklady pro zvládnutí učiva v běžné škole, ohrožují vzdělávání dětí ostatních.

Žáci, kteří nejsou ve škole úspěšní a pocházejí z problémového prostředí, jsou často agresivní, šikanují ostatní děti a znemožňují normální práci ve třídě. Právě díky praktickým školám se u nás podařilo téměř vymýtit negramotnost a dát Romům alespoň základní vzdělání, což v mnoha jiných evropských zemích nemají.

Odborníci z praxe, rodiče žáků ze základních škol i rodiče dětí s postižením žádají, aby základní školy praktické zůstaly zachovány. Dokud ovšem nebude vládou schválená Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 změněna a problémová opatření nebudou vypuštěna, nedojde k uklidnění odborné ani rodičovské veřejnosti.

 

Za kladné vyřízení žádosti Vám proto, vážený pane premiére, předem mnohokrát děkujeme.

 

                                                                                              Mgr. Bc. Jana Smetanová

                                                                                              ředitelka ZŠ Prodloužená 283

                                                                                              Pardubice

                                             

                                                                                              Mgr. Gordon Brei

                                                                                              ředitel MŠ a ZŠ, Brno, Lidická 6a

                                                                                              Brno

                                                                                    

                                                                                              

 

Tisk
Dopis panu Nečasovi k rušení základních škol praktických

Rubriky: Další úskalí pedagogaPočet zobrazení: 1834

Tagy:

Jana SmetanováJana Smetanová

Další příspěvky od Jana Smetanová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x