Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Další úskalí pedagoga

Publikováno: 19. února 2012
Ohodnotit článek:
1.0

neděle 19. února 2012

Odpověď MŠMT na petici proti rušení praktických škol

Petici proti rušení praktických škol podepsalo 17 819 učitelů a rodičů. Přestože ve Strategii boje proti sociálnímu vyloučení je výslovně uvedeno, že činnost základních škol praktických má být legislativně znemožněna do r. 2014, odpověď z MŠMT tuto skutečnost opět popírá.

                                            Jana Smetanová
¨                                          ZŠ Polabiny 2
                                            Pardubice
                                            autorka petice proti rušení praktikých škol
Mgr. Josef ‘Dobeš
ministr školství mládeže a tělovýchovy
VPraze dne / února 2012
Č.j. : 42162/2011-27
Vážená paní,
reaguji na petici za zachování základních škol praktických, základních škol speciálních a speciálního vzdělávání. V dané souvislosti Vám sděluji následující.
V petici je vyjádřena obava z následků možného rušení základních škol praktických a přílohy pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením rámcového vzdělávacího programu základní vzdělávání. Domnívám se, že k politováníhodnému stavu, kdy se bojí školy pro žáky s mentální retardací o svůj osud a o osud svých žáků, došlo pouze mylnou interpretací některých pasáží Strategie boje proti sociálnímu vyloučeni. Rád bych uklidnil rozbouřenou odbornou veřejnost, rodiče a jejich děti. Uvědomuji si, a se mnou i příslušné odbory ministerstva, že je důležité zachovat praktické a speciální školy žákům, kteří potřebují speciální, individuální, cílenou pomoc a péči při výchově a vzdělávání. Nikde není uvedeno, že by mělo dojít ke zrušení praktických škol a k masivní inkluzi mentálně postižených žáků do škol běžného proudu. O všech názorových proudech, které se v současné době zabývají otázkami speciálního školství v ČR, vedeme s odbornou veřejností dialog a nasloucháme jejich názorům a hlasům. Mohu Vás ujistit, že česká školská soustava bude i nadále nastavena tak, aby v ní nacházelo příležitost pro vzdělávání v odpovídajícím rozsahu i kvalitě každé dítě, žák a student. ČR k tomu, mimo základního „rozměru lidské zodpovědnosti“, zavazuje i úmluva o právech osob s postižením, která byla podepsána v New Yorku dne 30. března 2007 a byla ratifikována dne 28. září 2009. Článek 24 této Ůmluvy ukládá účastnickým státům zajistit pro děti a žáky se zdravotním postižením (dle tenrůnologie WHO, dle terminologie zákona č. 561/2004 Sb., jde o skupinu dětí a žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním) vhodné a rovné podmínky v přístupu ke vzdělávání, které odpovídají jejich potřebám, v odstavci 2b) pak i vzdělávání formou individuální integrace. Dodržení tohoto ustanovení odpovídá i formulace v kapitole 4 Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, který byl předložen vládě ČR ke schválení a byl schválen jejím usnesením ze dne 16. listopadu 2011.
Věřím, že najdeme společnou cestu k uklidnění situace a ještě jednou připomínám, že česká školská soustava bude i nadále nastavena tak, aby každé dítě, žák i student mělo možnost vzdělávání podle jeho možností, dovedností, zkušeností a potřeb. 

Dokumenty ke stažení

Tisk
Odpověď MŠMT na petici proti rušení praktických škol

Rubriky: Další úskalí pedagogaPočet zobrazení: 2594

Tagy:

Jana SmetanováJana Smetanová

Další příspěvky od Jana Smetanová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x