Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Další úskalí pedagoga

Publikováno: 20. února 2012
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

pondělí 20. února 2012

V MF Dnes je učitel lenoch, který si ulehčuje práci

Paní kolegyně, páni kolegové,

MF Dnes otiskla 16. 2. článek, ve kterém paní redaktorka Blažková napadá učitele, že nechtějí do svých tříd děti z praktických škol, protože si nechtějí komplikovat práci. Ihned jsem napsala reakci a požádala o její otištění. A paní redaktorka se mi víceméně vysmála a napsala mi, že ji nikdy neotiskne. Serióznost tohoto média nebudu komentovat. Všechny texty proto zveřejňuji zde.
 
                                                           Jana Smetanová
                                                           ZŠ Prodloužená 283
                                                           Pardubice


Proč žáci z českých zvláštních škol eXcelují v Británii
Základní školy ve Velké Britanii jsou zřejmě méně kvalitní, než ty   naše české. A na děti kladou menší nároky. Anebo jsou čeští učitelé na základnich školách méně schopní
a kreativní než jejich britští  kolegové. Jak jinak si vysvětlit čerstvé zjištení britské organi- zace Equality, na které upozornila česká televize: po přestěhování do Británie se romské děti z českých praktických (dříve zvláštních) škol dokážou bez problému začlenit do tamních běžných základních skol.
Podobně ideálniho stavu chce dosáhnout i česká vláda. Ve své Strategii boje proti sociálnímu vyloučení počitá, že za pár let z Česka praktické a specialní školy zmizí. Jak obtižně prosaditelný cíl to je, však ukázala petice s téměr ti tisíci podpisy pedagogů a rodičů, kteří rušení zvláštnich škol odmítaji.
Spoluorganizátorkou petice je—jak příznačné pro české skolstvi — ředitelka běžné zakladní školy. Svůj odmítavý postoj vysvětluje tím, že "v běžné třídě základní školy budou znevýhodněné romské děti zaostávat, protože se jim paní učitelka přece nemůze
- speciálně věnovat, když tam má dalších 25 dětí«.
Pomiňme fakt, ze zmíněná paní ředitelka zřejmě nečetla platný školský zákon, podle kterého jsou učitelé v běžných základkách prostě povinni prizpůsobit výuku individuálním potřebám každého dítěte. Každého, tedy i toho znevýhodněného.
Postoj té ředitelky totiž — bohužel — stále vyjadřuje myšlení části učitelů: Pomalého, zdržujicího či jinak problémového žáka je nejlepši se zbavit. To aby nepřidělával práci a nekazil své třídě průměr.
Vyprávět by o tom mohla kamarádka Kateřina, jejiž syn dostal do vínku neuvěřitelných pět poruch ucení. Podle posudků jinak nadpůměrně bystrého chlapce se Kateřina momentálně snaží udržet už v druhé běžné základni škole. Asi to bude zase marné:
tamní učitelky proti jejímu synovi nejnověji vytáhly do boje s pětkami: co hodina, to jedna nedostatečná. Kdo to asi vydrží déle? Paní učitelka, která si „jen“ trvá na svém? Nebo máma kluka, který doma brečí, že už si tam pro další kouli nepůjde?
Učitelé jsou mocní soupeři: mají přece v rukou naše děti, Chce-li vláda vážně prosadit zrušení někdejších zvláštních škol, musí o tom, že je to dobře, přesvědčit nejprve je, jinak pohoří. Kantoři musí nejprve uvěřit, že spolu s dětmi, které od nich vyžadují více práce, přijdou do jejich škol i potřebné peníze navíc. Stamiliony, které zatím tečou do těch „zvláštních“ škol. A také, že spolu s těmito dětmi a penězi přijdou do základek i odborníci: speciálni pedagogové a psychologové, kteří těmto dětem umějí pomoci.
Přece právě díky těmto opatřením, a ne jakýmsi nadlidským schopnostem tamních kantorů to tak dobře funguje ve Velké Británii
Jana Blažková 
vedouci reportérů MF DNES

Reakce na článek

Vážená paní Blažková,

 

ve svém článku Proč žáci z českých zvláštních škol excelují v Británii, který vyšel 16. února, mě jako autorku petice proti rušení praktických škol obviňujete z neznalosti školského zákona a dehonestujete české učitele, kteří podle Vás nechtějí pracovat s problémovými žáky. Petici, kterou jsme sepsali, jste patrně nečetla, protože právě ona vychází z §16 školského zákona, v němž jsou specifikovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Mezi ně patří podle zákona i děti se sociálním znevýhodněním. A tyto děti mají, též podle školského zákona, právo na vzdělání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělání umožní. V petici je výslovně uvedeno, že nesouhlasíme s integrací a inkluzí žáků ze základních škol praktických do běžných tříd základních škol, pokud nejsou vytvořeny dostatečné materiální a personální podmínky pro začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu. Při současném způsobu financování školství nedostávají školy peníze na asistenty pedagoga pro integrované žáky, kteří na ně mají nárok podle svého postižení. Kraje peníze  nemají, a tak školy  žádají o pomoc úřady práce, nadační fondy apod. Počet asistentů je vzhledem k počtu integrovaných žáků zcela nedostatečný. Téměř v každé třídě dnes najdeme dítě s vývojovou poruchou učení nebo chování i žáky integrované, kteří mají individuální vzdělávací plány a paní učitelky i páni učitelé se jim věnují. Současné financování školství a neustálé úspory neumožňují základním školám vytvořit potřebné podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, kteří dnes navštěvují základní školy praktické a mají zde zajištěnu speciální pedagogickou péči. Strategie boje proti sociálnímu  vyloučení, která byla vládou přijata, není vzhledem k plánovaným úsporám v rezortu školství vůbec finančně zajištěna.  Přesto je ve strategii uvedeno mimo jiné toto opatření: Legislativně znemožnit zřizování a provozování základních škol zřízených pro děti s lehkým mentálním postižením a stanovit povinný počet tříd skupinové integrace v jedné základní škole. Termín 2014. Romské děti mají dle této strategie mít ve škole vše zdarma – jízdné, stravné, náklady na pomůcky, náklady na mimoškolní aktivity ve škole, náklady na školní výlety atd.  Jenom tato dvě opatření počítají s částkou 2,5 mld. Kč. Nepřipravená integrace žáků praktických škol bez dostatečné přípravy a finančního zajištění poškodí vzdělávání ostatních dětí. Každý učitel Vám potvrdí, že dlouhodobě neúspěšné dítě se nejen trápí, ale také často na sebe nevhodně upozorňuje problémovým chováním. A ruší ve výuce ostatní děti. Touto pozitivně diskriminační strategií je ohrožena kvalita základních škol, pokud nebude dostatek peněz na potřebnou péči pro integrované žáky. Osobně jsem navštívila i anglické školy, o kterých píšete, že v nich naši romští žáci excelují. Setkala jsem se tam i s jejich pologramotnými absolventy, kteří si základy vzdělání doplňovali v kurzech celoživotního vzdělávání. Britský školský systém je postaven zcela jinak než náš. Dokud není dostatek peněz na vzdělávání pro všechny děti podle jejich potřeb a možností, nesouhlasím s rušením základních škol praktických.

 

                                                                  Mgr. Bc. Jana Smetanová

                                                                  Ředitelka školy

                                                                  Prodloužená 283

                                                                  Pardubice

  Proč paní redaktorka reakci neotiskne                     

 

Vážená paní ředitelko,

 

 

děkuji Vám za reakci na můj komentář o problematice rušení zvláštních škol. Četla-li jste článek pozorně, musela jste dojít k závěru, že zastáváme stejné stanovisko: tedy, že je třeba na základní školy nejprve přesunout nutné prostředky i personál dříve než dojde k uzavření bývalých zvláštních škol. Uvádím to výslovně v závěru komentáře. Proto považujeme za zbytečné tisknout Vaši reakci vyznívající v témže duchu.

 

K Vaší poznámce, že se cítíte poškozena kvůli mé větě o Vaší neznalosti daného ustanovení školského zákona mohu jen podotknout, že je mi to líto, ale to je tak všechno.

 

Vaše vystoupení v Česko televizi (pořad Události, komentáře), z nějž jsem použila v článku citovanou větu o tom, že "v běžné třídě základní školy budou znevýhodněné romské děti zaostávat, protože se jim paní učitelka přece nemůže speciálně věnovat, když tam má dalších 25 dětí", Vás z neznalosti příslušného paragrafu školského zákona skutečně usvědčilo. V zákoně je totiž výslovně uvedeno, že učitelé v běžných základních školách jsou povinni přizpůsobit výuku individuálním potřebám každého dítěte. Každého dítěte, i kdyby bylo sebevíce postižené. Ujišťuji Vás, že jsem výklad školského zákona v tomto bodu (i Vaši kontroverzní citaci) konzultovala - ještě před napsáním článku - přímo s pracovníky školské inspekce, kteří mě ujistili, že mám pravdu.

 

 

S přáním pěkného dne

 

 

Jana Blažková

vedoucí oddělení reportéři MF DNES

e-mail: jana.blazkova@mfdnes.cz

tel.:    +420 22506 2387

AMC | Karla Engliše 519/11 | 150 00 Praha 5-Smíchov

 

 

 

 

 Tisk
V MF Dnes je učitel lenoch, který si ulehčuje práci

Rubriky: Další úskalí pedagogaPočet zobrazení: 3015

Tagy:

Jana SmetanováJana Smetanová

Další příspěvky od Jana Smetanová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x