Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Desatero pedagoga v kostce

Minimalizovat

ETICKÝ KODEX UČITELE

PaedDr. Zdeňka Sobolová, SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13

1.      Inspirace

 Inspiraci pro vytvoření etického kodexu učitele lze najít v zahraničí. Východiskem se může stát např. Code of Ethics, tzv. americký etický kodex.

Co ale znalost domácích tradic a domácího prostředí vůbec? Proto je rozhodně nutné nepřejímat a vytvořit kodex vlastní.

2.      Etický kodex a učitelé

Etický kodex či desatero mají u nás doma novináři, lékaři, knihovníci, firmy, jednotlivé školy atd. – mají ho mít i učitelé?

Etický kodex novinářů MF DNES a iDNES.cz

http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?y=mfdnes/eticky-kodex.htm

Hospodářská komora – etický kodex

http://www.komora.cz/hospodarska-komora-ceske-republiky/clenstvi/eticky-kodex/eticky-kodex.aspx

Etický kodex výchovných poradců

http://www.asociacevp.cz/index.php?akce=5

3.      Co má obsahovat tento kodex

Etický kodex učitele by měl obsahovat morální normy, které je nutné dodržovat při výkonu pedagogické činnosti. V žádném případě nesmí být náhradou nebo rozšířením pracovního řádu. Jeho hlavním cílem by měla být motivace každého učitele, především začínajícího, něco, k čemu se blížíme, cíl naší učitelské cesty.

Situace je o to vážnější, že pedagog svou prací, chováním a jednáním ovlivňuje morálku mnoha generací. Vytvoření kodexu je tedy na místě.

4.       Učitelé – stávající stav

Pravda, jsou mezi námi učitelé s velkým U, kteří se umějí skoro za všech okolností správně rozhodovat. Ale jsou i ti, kteří si vybrali učitelství jako z nouze ctnost, a těm by kodex, o nějž by se mohli opřít, rozhodně neškodil.

Člověku, který se rozhodl pro učitelské povolání, by morální kvality rozhodně chybět neměly.

5.      Tvůrce kodexu

Kdo by měl kodex vytvořit? Rozhodně ne zákonodárci, protože v této rovině nemá nikdo právo něco učiteli předepisovat. Měli by to být sami zkušení pedagogové. Ale jak jej vytvořit?

6.       Co nám chybí

Chybí nám pedagogická komora, která by zastupovala všechny učitele. Chybí nám vůle?

7.      Učitelská profese

Učitelská profese se vyznačuje mimořádnou zodpovědností. Požadavky na práci učitele vzrůstají s vědeckým pokrokem, množstvím informací i sociálními problémy rodin. Učitel je nucen reagovat na nefunkčnost rodiny a hledat způsoby, jak problémy překonat. Pod tímto tlakem učitel potřebuje mít před sebou určitý vzor.

8.      Jaký by měl být kodex Kodex by neměl být umělý, neměl by být „hrozící autoritou“. Měl by také říci, že i stát musí objektivně hodnotit učitele. Kodex učitele by měl své lidi chránit před neodůvodněnou kritikou ze strany veřejnosti, pokud se pedagog chová v duchu etického kodexu.Přidat obsah...