Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Negativní sociální jevy ve škole

Bezpečné klima ve školách

Bezpečné klima ve školách

     Dne 10. 10. 2018 se na půdě krajského úřadu konal druhý ročník odborné konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje. Za účasti vedoucího odboru školství Pardubického kraje pana Mgr. M. Kisse a vedoucí oddělení organizace a vzdělávání Ing. M. Drábkové se 85 pedagogických pracovníků všech...
Publikováno: 11. října 2018
Hodnocení: Nehodnoceno

Když láska bolí

    Dne 20. září 2018 se v DIVADLE 29 v Pardubicích uskutečnila konference o domácím násilí ,,Když láska bolí ". Organizátorem bylo SKP - CENTRUM, o. p. s. - největší poskytovatel sociálních služeb na území Pardubického kraje. Záštitu nad konferencí převzali: 1. místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše...
Publikováno: 21. září 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
II. ročník odborné konference Bezpečné klima ve školách Pk

II. ročník odborné konference Bezpečné klima ve školách Pk

    Odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí pořádá dne 10. 10. 2018 II. ročník odborné konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje. Konference naváže na loňský úspěšný ročník a je určena všem pedagogickým...
Publikováno: 14. září 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Výzva MŠMT na podporu aktivit primární prevence

Výzva MŠMT na podporu aktivit primární prevence

MŠMT vyhlásilo výzvu pro dotační řízení v oblasti primární prevence rizikového chování pro rok 2019. Tentokrát bez omezení počtem tříd školy. Je tu tedy velká šance i pro menší zařízení. Termín pro podání žádostí: 30. 9. 2018 - pouze elektronicky na adrese: http://is-prevence.msmt.cz Výzva na...
Publikováno: 11. července 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
  Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků a k povinnému vyloučení žáka nebo studenta

Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků a k povinnému vyloučení žáka nebo studenta

MŠMT vydalo nový metodický materiál s názvem: Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků a k povinnému vyloučení žáka nebo studenta. OBECNĚ: Do zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),...
Publikováno: 2. ledna 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Pardubický kraj podporuje bezpečné klima na školách

Pardubický kraj podporuje bezpečné klima na školách

Více než stovka pedagogických pracovníků všech typů škol se včera seznámila s problematikou bezpečného klimatu na školách. Na Krajském úřadu se totiž konala odborná konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje, a to za účasti radního Bohumila Bernáška odpovědného za oblast školství, vedoucího odboru...
Publikováno: 22. listopadu 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Manuál pro školní metodiky prevence

Manuál pro školní metodiky prevence

Dne 21. 11. 2017 proběhne odborná konference na téma Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje, jako vyvrcholení krajského projektu z dotačního titulu MŠMT. Jako výstup z tohoto projektu byl vytvořen Manuál pro školní metodiky prevence, který zpracovala Mgr. Jana Klementová a Mgr. Markéta Sychrová z Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad...
Publikováno: 21. listopadu 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Patologickému hráčství

Patologickému hráčství

     MŠMT vydalo novou přílohu č. 21 Hazardní hraní k metodickému doporučení CO DĚLAT, KDYŽ … - materiál se věnuje problematice hazardního hraní u dětí, žáků a studentů s ohledem na možnosti prevence a včasné intervence ve školním prostředí, které odpovídají současným trendům v oblasti prevence rizikového...
Publikováno: 16. ledna 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Dotační program MŠMT "Bezpečné klima ve školách"

Dotační program MŠMT "Bezpečné klima ve školách"

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  Dotační program ,,Bezpečné klima ve školách" na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (Č.j. MSMT-11483/2016-2). Projekty je třeba elektronicky podat do 30. 9. 2016 (podmínky jsou v metodice, která je součástí článku). Účel dotace...
Publikováno: 9. září 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Dotační projekty na programy podpory zdraví pro rok 2017

Dotační projekty na programy podpory zdraví pro rok 2017

Na stránkách Ministerstva zdravotnictví byla zveřejněna výzva pro předkladatele dotačních projektů na programy podpory zdraví pro rok 2017. Žadateli mohou být také organizace zřízené územním samosprávným celkem (kraje, obce), ale také organizace v působnosti jiných rezortů než ministestva zdravotnictví (např. vežejné vysoké školy), dále NNO,...
Publikováno: 5. září 2016
Autor: Petra Novotná
Hodnocení: Nehodnoceno
116 000 Linka pomoci v prevenci

116 000 Linka pomoci v prevenci

Linku Ztracené dítě 116 000 provozuje sdružení Cesta z krize, z. ú. - nepolitická, humanitární a nezisková organizace. Jedná se o bezplatnou nonstop telefonickou službu pomoci pro metodiky prevence ve školství a pedagogické pracovníky, služba pro rodinu a školu, tedy pro učitele, vychovatele, žáky, studenty, rodiče. Odborníci na Lince jsou připraveni...
Publikováno: 15. července 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
MŠMT vyhlásilo dotační program na prevenci

MŠMT vyhlásilo dotační program na prevenci

Dotační řízení na rok 2017 je vyhlášeno. Porada vedení schválila dne 10. 5. 2016 „Metodiku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2017-2020.
Publikováno: 29. června 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Nová metodika MŠMT pro poskytování dotací na prevenci rizikového chování

Nová metodika MŠMT pro poskytování dotací na prevenci rizikového chování

 Na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotace-na-obdobi-2017-2020 byla zveřejněna Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2017 – 2020. Metodika se liší od předešlé v mnoha bodech. Každý...
Publikováno: 23. května 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
MŠMT připravuje metodický materiál k řešení šikany

MŠMT připravuje metodický materiál k řešení šikany

Praha, 24. března 2016 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předkládá přehledný a ucelený metodický materiál k prevenci a řešení případné šikany ve školách a školských zařízeních. Reaguje tím na vzrůstající počet případů šikany a kyberšikany jak mezi spolužáky, tak směrem...
Publikováno: 4. dubna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Týdeník školství 8/2016: Šikanovat učitele je absolutně nepřípustné

Týdeník školství 8/2016: Šikanovat učitele je absolutně nepřípustné

Šikana učitelky, kterou si s gustem její žáci natáčeli na video, otřásla nejen pražskou průmyslovkou na Třebešíně, ale celou společností. A je úplně jedno, jestli tato pětapadesátiletá žena zemřela v souvislosti s ní, nebo pro jiné zdravotní problémy. Šikanovat učitele je prostě nepřípustné. Jen v loňském školním roce žáci...
Publikováno: 5. března 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Aktualizace: Shrnutí opatření MŠMT při řešení šikany ve školách a školských zařízeních

Aktualizace: Shrnutí opatření MŠMT při řešení šikany ve školách a školských zařízeních

1. 3. 2016 - Zveřejňujeme aktualizovaný článek s metodickým doporučením MŠMT při řešení šikany ve školách a školských zařízeních. MŠMT v původním textu uvedlo v odkazech již neplatný Metodický pokyn z roku 2000 (místo 2013) a zastaralý seznam certifikovaných poskytovatelů vzdělávání v této oblasti. V aktualizovaném článku najdete platné znění metodického pokynu i platný seznam certifikovaných poskytovatelů. 
Publikováno: 1. března 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
 Kraje pro bezpečný internet

Kraje pro bezpečný internet

Pardubický kraj se zapojil do projektu ,,Kraje pro bezpečný internet“. Pardubický kraj se jako desátý v republice zapojil do projektu Kraje pro bezpečný internet. Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. Řízení celého projektu zajišťuje Plzeňský kraj. Odborný obsah kurzů připravilo...
Publikováno: 7. října 2015
Hodnocení: 5.0
Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje spravuje a provozuje internetové stránky www.vychovakezdravi.cz s cílem nekomerčně informovat širokou veřejnost, zejména však pedagogy a preventisty, o preventivních aktivitách v našem regionu i v rámci ČR. Stránky odkazují na ověřené zdroje informací, které jsou přehledně řazeny...
Publikováno: 16. září 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
VZPoura úrazům - projekt VZP pro školy

VZPoura úrazům - projekt VZP pro školy

Všeobecná zdravotní pojišťovna v boji proti úrazům spustila od září preventivní projekt VZPoura úrazům. Přímo zaměstnanci pojišťovny, kteří sami po úrazu skončili na vozíku, budou děti ve školách varovat před hrozícími riziky a učit je, jak se těmto hrozbám vyhnout. Zájem projevily již desítky škol. Informace o projektu jsou...
Publikováno: 15. září 2015
Hodnocení: 1.0
Děláš to taky! A výuka dopravnívýchovy na ZŠ

Děláš to taky! A výuka dopravnívýchovy na ZŠ

      Ministerstvo dopravy startuje novou kampaň „Děláš to taky!“, kterou  představil Besip na tiskové konferenci. Jedná se o sérii celkem 8 spotů zaměřených na negativní příklad rodičů vůči svým dětem. Dnes byl na TK představen teaser k celé kampani a také první díl „Cyklistická přilba“. Strategie je taková, že...
Publikováno: 8. září 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Spuštění elektronického systému pro podávání žádostí o dotaci

Spuštění elektronického systému pro podávání žádostí o dotaci

Na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/programy-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-pro byla zveřejněna informace týkající se spuštění elektronického systému pro podávání žádostí o dotace na programy primární prevence. Elektronický systém bude spuštěn do 24 hodin. Zároveň byly zveřejněny...
Publikováno: 1. září 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Krajský plán primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Pk 2015-2019

Krajský plán primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Pk 2015-2019

Odbor školství a kultury Pardubického kraje  vydal ,,Krajský plán primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v Pardubickém kraji 2015-2019" v němž jsou informace o stavu prevence rizikového chování dětí a mládeže v Pk. Dále specifické cíle primární prevence v Pk, navrhované nástroje ke splnění...
Publikováno: 22. července 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Projekt BeatBullying pomáhá dětem čelit problémům se šikanou

Projekt BeatBullying pomáhá dětem čelit problémům se šikanou

Letos v  únoru byl zahájen provoz české lokalizace webové stránky http://beatbullying.org. Jedná se o webovou stránku, která v Anglii už několik let pomáhá dětem a mladým lidem čelit problémům se šikanou a obtěžováním. Jde o unikátní spojení programu na vzdělávání dětí v oblasti prevence šikany a dalších...
Publikováno: 23. března 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Upozornění na změnu personálního obsazení krajské školské koordinátorky prevence

Upozornění na změnu personálního obsazení krajské školské koordinátorky prevence

Vážená paní ředitelko,  Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vás upozornila na změnu, která nastala v obsazení funkce krajské školské koordinátorky prevence.  Od ledna 2015 tuto funkci vykonává v plném rozsahu Mgr. Renata Černíková - renata.cernikova@pardubickykraj.cz, telefon: 466 026 240. Vaše případné dotazy, podněty či...
Publikováno: 6. ledna 2015
Autor: Zuzana Hamanová
Hodnocení: Nehodnoceno
Výukové materiály pro prevenci rizikového chování

Výukové materiály pro prevenci rizikového chování

URČENO PRO VEDENÍ ŠKOLY A PEDAGOGY ZABÝVAJÍCÍ SE PREVENCÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ S koncem roku vám opět předkládáme výhodnou nabídku atraktivních výukových materiálů určených k prevenci rizikového chování dětí a mládeže. Abychom vám umožnili nakoupit co nejvýhodněji, na vybrané série...
Publikováno: 3. prosince 2014
Autor: Petra Novotná
Hodnocení: Nehodnoceno
Informace k dotačnímu řízení PRCH - pro rok 2015

Informace k dotačnímu řízení PRCH - pro rok 2015

Harmonogram dotačního řízení MŠMT ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování na rok 2015   do 30. června 2014 - vyhlášení dotačního řízení na rok 2014, zveřejnění Metodiky MŠMT pro poskytování dotací na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování 4. září 2014...
Publikováno: 16. září 2014
Autor: Zuzana Hamanová
Hodnocení: Nehodnoceno
Konference k domácímu násilí

Konference k domácímu násilí

Na webových stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/konference-msmt-k-tematu-domaciho-nasili-uloha-skoly-a ) byly umístěny výstupy z Konference MŠMT Domácí násilí - úloha školy a učitele, která se konala dne 5. 6. 2014. Jedná se o základní a shrnující informace pro pedagogy z jednotlivých přednesených...
Publikováno: 6. srpna 2014
Autor: Zuzana Hamanová
Hodnocení: Nehodnoceno
Děti dětem: Mladí bojovníci proti šikaně pomáhají vrstevníkům

Děti dětem: Mladí bojovníci proti šikaně pomáhají vrstevníkům

Praha - Po vzoru Británie se i v tuzemsku rozjíždí mutace projektu BeatBullying, který má vymýtit šikanu z českých škol. Hlavními bojovníky proti ní jsou samotné děti. Těm jsou dány přesné instrukce a jako mentoři pomáhají ve školách nebo třeba i na internetu těm, kterých se problém týká. Dětští mentoři...
Publikováno: 22. června 2014
Hodnocení: 5.0
Certifikace programů primární prevence

Certifikace programů primární prevence

Nový systém certifikací odborné způsobilosti pro všechny formy rizikového chování byl znovuobnoven od června 2013.  Systém certifikací programů primární prevence rizikového chování zajišťuje od června 2013 Národní ústav pro vzdělávání - pracoviště pro certifikace. Kontakty, veškeré informace k...
Publikováno: 11. března 2014
Autor: Zuzana Hamanová
Hodnocení: Nehodnoceno
Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 – 2018

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 – 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) má stěžejní roli při uplatňování školní primární prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v České republice. V oblasti protidrogové primární prevence bylo ministerstvo usnesením vlády č. 549/2003, o posílení...
Publikováno: 22. ledna 2014
Autor: Zuzana Hamanová
Hodnocení: Nehodnoceno
RSS
12