Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Negativní sociální jevy ve škole

V. ročník krajské konference primární prevence

V. ročník krajské konference primární prevence

Dne 3. 11. 2021 se uskutečnil V. ročník konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje pro školní metodiky prevence a další pedagogy. V úvodu promluvil radní zodpovědný za oblast školství Mgr. Josef Kozel, který vyzdvihl potřebnost preventivního působení na žáky ještě umocněnou současnou epidemiologickou situací. Program konference  byl velmi zajímavý a u účastníků se shledal s velkým úspěchem. Zvláště část věnovaná úskalí komunikace s žáky s Aspergerovým syndromem - Mgr....
Publikováno: 5. listopadu 2021
Hodnocení: Nehodnoceno
Jeden svět na školách

Jeden svět na školách

Společnost Člověk v tísni již přes 18 let realizuje vzdělávací program Jeden svět na školách. Program přináší vyučujícím a žákům audiovizuální materiály, které jsou dobře využitelné ve výuce i při realizaci preventivních opatření. Přispívá tak k výchově zodpovědných lidí, kteří se orientují v současném světě a otevřeně a kriticky přistupují k informacím. Vyučujícím jsou k dispozici audiovizuální lekce - dokumentární filmy a metodické materiály dostupné online na portálu JSNS.cz. Pro...
Publikováno: 2. listopadu 2021
Hodnocení: Nehodnoceno
Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje V.

Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje V.

Srdečně Vás zveme na V. ročník Odborné konference „Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje“, která se bude konat dne 3. 11. 2021 v Pardubicích (přesné místo konání bude všem přihlášeným upřesněno 1. 11. 2021), určena je pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení v Pardubickém kraji. Více informací se dozvíte z přiloženého programu nebo se lze obrátit na kontaktní osobu Mgr. Janu Klementovou, tel: 777 914 456, e-mail: prevence@pppuo.cz...
Publikováno: 21. října 2021
Hodnocení: Nehodnoceno
Chraň svůj svět

Chraň svůj svět

Policie České republiky odstartovala preventivní projekt Chraň svůj svět jehož motem je ,,nikdo ať tě neovládá, svůj svět si tvoříš sám". Projekt prostřednictvím písně a videoklipu upozorňuje na problematiku sociální izolace a vyloučení, na šikanu, narůstající agresi, závislostní chování na online prostředí a zneužívání návykových látek u dětí. Klip a další informace naleznete na odkazu: https://www.policie.cz/clanek/web-informacni-servis-zpravodajstvi-chran-svuj-svet.aspx
Publikováno: 11. října 2021
Hodnocení: Nehodnoceno
Dobronauti

Dobronauti

Společnost DOBRONAUTI s. r. o. vytvořila preventivní program pro období konce školního roku určený žákům prvního stupně základních škol ,,Společně finišujeme". Formou hry se žáci naučí řešit problémové situace, zvládat agresi, prohloubit svou všímavost a vnímat sám sebe. Ukázku manuálu k aktivitám si můžete prohlédnout zde. Manuál s konkrétními aktivitami si pak stáhnete ZDARMA tady - stačí vložit Váš...
Publikováno: 26. května 2021
Hodnocení: 4.0
Pomněnkový den

Pomněnkový den

Ztracený ať zůstane jen jeden Mezinárodní den pohřešovaných dětí, takzvaný POMNĚNKOVÝ DEN, letos připomínáme společně s Markem Ztraceným. Prostřednictvím krátkých spotů a textů svých písní v projektu „ZTRACENÝ ať zůstane jen jeden“ zpěvák vzkazuje, že někdy se problémy zdají horší, než vlastně jsou, že se dají řešit, a že není třeba před nimi utíkat. Poselství oblíbeného interpreta cílí zejména na náctileté. K dispozici jsou na sociálních sítích a webových...
Publikováno: 25. května 2021
Hodnocení: Nehodnoceno
Deník týhle doby

Deník týhle doby

S ohledem na přetrvávající tíživou situaci vyhlašuje Krajské centrum primární prevence Pk při Pedagogicko-psychologické poradně Ústí nad Orlicí Výzvu pro žáky a pedagogy základních a středních škol v Pardubickém kraji. Jejím hlavním záměrem je v rámci prevence duševního zdraví zaktivovat žáky, aby alespoň na chvíli trávili čas bez digitálních technologií, sdíleli své zkušenosti,...
Publikováno: 23. února 2021
Hodnocení: Nehodnoceno
Publikace Šikanování na školách

Publikace Šikanování na školách

Nakladatelství Academia vydalo publikaci k problematice školní šikany Šikanování na školách. Jde o příručku shrnující základní poznatky o šikaně, které by měl znát každý učitel. Příručka je zdarma volně ke stažení na:  https://www.academia.cz/edice/kniha/sikanovani-na-skolach Podcast k příručce:https://www.avcr.cz/cs/o-nas/aktuality/AUDIO-Sikana-v-ceskych-skolach-poradna-pro-rodice-a-finska-cesta    
Publikováno: 15. února 2021
Hodnocení: Nehodnoceno
Přehled programů primární prevence v období uzavření škol

Přehled programů primární prevence v období uzavření škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR zveřejnilo na svých stránkách https://www.msmt.cz/file/54905/ přehled poskytovatelů programů primární prevence v době uzavření škol z důvodu pandemie Covid - 19. Pro náš kraj je stěžejní činnost Krajského centra primární prevence při PPP Ústí nad Orlicí, které nabízí program Prevence na doma a Bubliny pro žáky 2. - 9. tříd ZŠ. Pracovní listy si kladou za cíl být podnětem k diskuzím, zamyšlení a zjišťování informací. Jsou vytvořeny...
Publikováno: 15. února 2021
Hodnocení: Nehodnoceno
Úspěch IV. ročníku odborné konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje

Úspěch IV. ročníku odborné konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje

Letošní IV. ročník odborné konference primární prevence Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje zahájil radní Pardubického kraje odpovědný za školství pan Josef Kozel. I když konference probíhala on-line formou, měla výhodu v tom, že se jí mohlo zúčastnit více pedagogů a odborné veřejnosti, než v prostorách Pardubického kraje. Na organizaci se podílel odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí. Témata konference byla volena...
Publikováno: 6. listopadu 2020
Hodnocení: 2.0
IV. ročník konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje

IV. ročník konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje

Dne 4. listopadu 2020 se uskuteční IV. ročník odborné konference primární prevence s názvem Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje pořádaná odborem školství Krajského úřadu Pardubického kraje a Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí. Protože současná situace neumožňuje osobní setkání, je konference přesunuta do ON-LINE prostředí. Je připraveno technické zázemí, které všem registrovaným účastníkům zajistí plnohodnotný program tak, jak byl původně...
Publikováno: 29. října 2020
Hodnocení: Nehodnoceno
Nová krajská Strategie primární prevence rizikového chování

Nová krajská Strategie primární prevence rizikového chování

Dne 25. 8. 2020 Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo rozhodnutím Z/514/20 Strategii primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Pardubického kraje 2020-2027. Strategie představuje klíčový dokument kraje v oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže, který vychází z Metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Vychází z Národní strategie primární prevence rizikového chování...
Publikováno: 1. září 2020
Hodnocení: Nehodnoceno
Školní šikana - novelizace přílohy Metodického doporučení

Školní šikana - novelizace přílohy Metodického doporučení

V rámci aktualizace vybraných příloh dokumentu Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních byla MŠMT schválena aktualizovaná příloha  č. 6. Školní šikana. Změny v aktualizované příloze zahrnují aktuální terminologické změny, ale hlavně návod, jak má škola postupovat při řešení šikany - kdo řeší a s kým spolupracuje, jak postupovat při řešení šikany, vnitřní vývoj šikanování, čeho by se měla škola vyvarovat,...
Publikováno: 18. května 2020
Hodnocení: Nehodnoceno
Národní pedagogický institut České republiky nabízí od září 2020

Národní pedagogický institut České republiky nabízí od září 2020

Studium pro asistenty pedagoga a dále Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů. Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.
Publikováno: 27. dubna 2020
Hodnocení: Nehodnoceno
Prevence na doma

Prevence na doma

Krajské centrum primární prevence Pk při Pedagogicko-psychologické poradně Ústí nad Orlicí  nabídlo školám pracovní listy s tématy objednaných preventivních programů, které nebylo možné ve školách s ohledem na Nouzový stav zrealizovat.   Stejně, jako se snažíme předcházet nemoci, snažíme se předejít i takovým způsobům jednání, které jsou pro nás nebo naše okolí nebezpečné. V situaci, kdy do škol nemohou lektoři primární prevence, ale ani žáci samotní, vznikly...
Publikováno: 8. dubna 2020
Hodnocení: Nehodnoceno

NÚV realizuje projekt "Základy romistiky pro pedagogické pracovníky"

Národní ústav pro vzdělávání v současné době realizuje projekt APIV A, který má za cíl podpořit formou DVPP pedagogické pracovníky v oblasti společného vzdělávání. Aktuálně tvoří vzdělávací modul „Základy romistiky pro pedagogické pracovníky“ a navazující modul „Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků a studentů“. Cílem obou modulů je poskytnout účastníkům/budoucím lektorům tématu hlubší vhled do systému hodnot a vztahů v romské komunitě v proměnách historického...
Publikováno: 4. prosince 2019
Hodnocení: 4.0
III. odborná konference primární prevence

III. odborná konference primární prevence

Dne 16. 10. 2019 se uskutečnil třetí ročník odborné konference na téma „Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje", za účasti radního pro školství pana Bohumila Bernáška. Na organizaci se podílel odbor školství Pardubického kraje a Krajské centrum primární prevence při Pedagogicko-psychologické poradně Ústí nad Orlicí. Témata konference pokrývala aktuální problematiku rizikového chování dětí a mládeže v Pardubickém kraji.   Kromě přednášek byly...
Publikováno: 18. října 2019
Hodnocení: 5.0
Dotační titul MŠMT na preventivní aktivity spuštěn

Dotační titul MŠMT na preventivní aktivity spuštěn

Dne 20. 9. 2019 MŠMT zveřejnilo výzvu na dotace pro programy primární prevence rizikového chování dětí a mládeže.

Termín odevzdání žádosti je do 18. 10. 2019

V příloze článku je uveden celý text výzvy.

Publikováno: 23. září 2019
Hodnocení: 5.0
Systém evidence preventivních aktivit

Systém evidence preventivních aktivit

Byla spuštěna upravená podoba Systému evidence preventivních aktivit. Hlavní novinkou je možnost kopírování údajů z Plánu do Výkazu, což by mělo urychlit a usnadnit zaznamenávání preventivních aktivit. Další změnou je možnost zvolit si v nastavení svého uživatelského účtu jen ty ročníky, které jsou na dané škole aktuální. Ostatní ročníky se nebudou při vyplňování Výkazu ani Plánu zobrazovat. Zároveň došlo k proměně úvodní stránky, která nyní obsahuje více odkazů na zdroje dalších...
Publikováno: 1. července 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Pardubičtí policejní preventisté mají nové krásné prostory pro pořádání preventivních přednášek a workshopů

Pardubičtí policejní preventisté mají nové krásné prostory pro pořádání preventivních přednášek a workshopů

Ve čtvrtek 30. května 2019 proběhlo za účasti hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického otevření Preventivně informačního centra Krajského ředitelství poliie Pardubického kraje. Jedná se o multimediálně vybavenou přednáškovou místnost, kde budou lektorovat policisté krajského ředitelství. Kapacita je 50 míst. Výuku a přednášky nabízí nejen školám a seniorům, ale i různým zájmovým sdružením, kroužkům nebo třeba domům dětí a mládeže.

Publikováno: 31. května 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Nová Národní strategie prevence rizikového chování dětí a mládeže 2019 - 2027

Nová Národní strategie prevence rizikového chování dětí a mládeže 2019 - 2027

Dne 18. 3. 2019 byla schválena usnesením vlády nová Národní strategii primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 - 2027. Hlavními pilíři politiky primární prevenec rizikového chování jsou systém, koordinace, legislativa, vzdělávání, financování a evaulace.

Součástí Národní strategie jsou i tři akční plány. První etapa realizace je stanovena na období 2019 - 2021 a je již zveřejněna.

Dokumenty jsou přílohami tohoto článku.

Publikováno: 1. dubna 2019
Hodnocení: Nehodnoceno

Seminář Sebepoškozování dětí a mládeže

Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství pořádá ve spolupráci s PPP Ústí nad Orlicí odborný seminář na téma Sebepoškozování dětí a mládeže. 25. 3. 2019 se bude konat v budově PPP Ústí nad Orlicí a 26. 3. 2019 v budově Střední školy zemědělské v Chrudimi. Lektorky jsou zkušené odbornice PhDr. Taťána Fikarová, Ph.D. a Mgr. Kateřina Ingrová - Terapie pod Špilberkem. Pozvánka a přihláška je přílohou tohoto článku. 
Publikováno: 18. února 2019
Hodnocení: Nehodnoceno

Když láska bolí

    Dne 20. září 2018 se v DIVADLE 29 v Pardubicích uskutečnila konference o domácím násilí ,,Když láska bolí ". Organizátorem bylo SKP - CENTRUM, o. p. s. - největší poskytovatel sociálních služeb na území Pardubického kraje. Záštitu nad konferencí převzali: 1. místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše...
Publikováno: 21. září 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
  Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků a k povinnému vyloučení žáka nebo studenta

Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků a k povinnému vyloučení žáka nebo studenta

MŠMT vydalo nový metodický materiál s názvem: Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků a k povinnému vyloučení žáka nebo studenta. OBECNĚ: Do zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),...
Publikováno: 2. ledna 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Pardubický kraj podporuje bezpečné klima na školách

Pardubický kraj podporuje bezpečné klima na školách

Více než stovka pedagogických pracovníků všech typů škol se včera seznámila s problematikou bezpečného klimatu na školách. Na Krajském úřadu se totiž konala odborná konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje, a to za účasti radního Bohumila Bernáška odpovědného za oblast školství, vedoucího odboru...
Publikováno: 22. listopadu 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Manuál pro školní metodiky prevence

Manuál pro školní metodiky prevence

Dne 21. 11. 2017 proběhne odborná konference na téma Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje, jako vyvrcholení krajského projektu z dotačního titulu MŠMT. Jako výstup z tohoto projektu byl vytvořen Manuál pro školní metodiky prevence, který zpracovala Mgr. Jana Klementová a Mgr. Markéta Sychrová z Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad...
Publikováno: 21. listopadu 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Patologickému hráčství

Patologickému hráčství

     MŠMT vydalo novou přílohu č. 21 Hazardní hraní k metodickému doporučení CO DĚLAT, KDYŽ … - materiál se věnuje problematice hazardního hraní u dětí, žáků a studentů s ohledem na možnosti prevence a včasné intervence ve školním prostředí, které odpovídají současným trendům v oblasti prevence rizikového...
Publikováno: 16. ledna 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Dotační program MŠMT "Bezpečné klima ve školách"

Dotační program MŠMT "Bezpečné klima ve školách"

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  Dotační program ,,Bezpečné klima ve školách" na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (Č.j. MSMT-11483/2016-2). Projekty je třeba elektronicky podat do 30. 9. 2016 (podmínky jsou v metodice, která je součástí článku). Účel dotace...
Publikováno: 9. září 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Dotační projekty na programy podpory zdraví pro rok 2017

Dotační projekty na programy podpory zdraví pro rok 2017

Na stránkách Ministerstva zdravotnictví byla zveřejněna výzva pro předkladatele dotačních projektů na programy podpory zdraví pro rok 2017. Žadateli mohou být také organizace zřízené územním samosprávným celkem (kraje, obce), ale také organizace v působnosti jiných rezortů než ministestva zdravotnictví (např. vežejné vysoké školy), dále NNO,...
Publikováno: 5. září 2016
Autor: Petra Novotná
Hodnocení: Nehodnoceno
116 000 Linka pomoci v prevenci

116 000 Linka pomoci v prevenci

Linku Ztracené dítě 116 000 provozuje sdružení Cesta z krize, z. ú. - nepolitická, humanitární a nezisková organizace. Jedná se o bezplatnou nonstop telefonickou službu pomoci pro metodiky prevence ve školství a pedagogické pracovníky, služba pro rodinu a školu, tedy pro učitele, vychovatele, žáky, studenty, rodiče. Odborníci na Lince jsou připraveni...
Publikováno: 15. července 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
RSS
123