Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Negativní sociální jevy ve škole

Publikováno: 25. dubna 2012
Autor: Petra Novotná
Ohodnotit článek:
4.0

středa 25. dubna 2012

Aktuální informace pro metodiky prevence duben 2012

Aktuální  informace pro metodiky prevence na rok 2012 –  zdroj MŠMT

1)      Metodické doporučení

2)      Web www.prevence-info.cz

3)      Dotační řízení pro rok 2012

1. Metodické doporučení

 je zveřejněno http://www.msmt.cz/socialni-programy/metodicke-doporuceni-k-primarni-prevenci-rizikoveho-chovani

1)      jedná se o metodické doporučení, tudíž nejde o dokument závazné legislativní povahy;

2)      materiál byl zpracován předními odborníky v daných oblastech, vychází ze současné úrovně poznání, ověřené a osvědčené praxe, reprezentuje názory autorů na danou problematiku (současně ale nevylučuje, že v praxi existují jiné pohledy na věc a jiné přístupy řešení, které se také osvědčují);

3)      je třeba s materiálem pracovat vždy s ohledem na specifika daného prostředí a zejména specifika konkrétní situace, která vyžaduje individuální přístup – nelze jej brát jako  mechanický návod, jediný správný a ani jako konečný výčet postupů v případech výskytu rizikového chování;

4)      materiál předpokládá, že s ním budou pracovat kvalifikování pedagogičtí pracovníci, proto má spíše podpůrný charakter – nejedná se o  jednoznačný a jedinečný návod;

doporuceni@msmt.cz - následně se jimi budou zabývat pracovníci úseku prevence.

5)      materiál si klade za cíl být pružným, tudíž se předpokládá průběžné doplňování dalších témat z oblasti rizikového chování, stejně tak je otevřený vašim připomínkám a námětům, které můžete směřovat na adresu doporuceni@msmt.cz - následně se jimi budou zabývat pracovníci úseku prevence.

Obsah metodického doporučení

Metodicke_doporuceni-uvodni_cast.doc
Priloha_1-Navykove_latky.doc
Priloha_2-Rizikove_chováni_v_doprave.doc
Priloha_3-poruchy_prijmu_potravy.doc
Priloha_4-Alkohol.doc
Priloha_5-Syndrom_CAN.doc
Priloha_6-Skolni_sikanováni.doc
Priloha_7-Kybersikana.doc
Priloha_8-Homofobie.doc
Priloha_9-Extremismus_rasismus_xenoffobie_antisemitismus.doc
Priloha_10-Vandalismus.doc
Priloha_11-Zaskolactvi.doc
Priloha_12-Kradeze.doc
Priloha_13-Tabak.doc

2. Web prevence-info.cz

Od  1. ledna 2012 běží ostrá verze webu

Mnozí krajánci již aktualizují a vkládají data o –

1)      Organizacích (kontakty apod.)

2)      Dobré praxi (osvědčené projekty)

3)      Plánovaných akcích (konference, semináře apod.)

4)      Dotačních řízeních (možnosti financování PPRCH)

 

3. Dotační řízení 2012

1)      Ukončeno a schváleno

2)      Celkem bylo doručeno 388 žádostí a pouze 6 (což činí 1.5%) z nich bylo vyřazeno z formálních důvodů. Vloni bylo doručeno 416 žádostí a formálně bylo vyřazeno 114 projektů – chybovost na straně žadatelů tedy činila 27%).

Porada vedení dne 17.1.2012 schválila žádosti k podpoře na rok 2012

15.3. byly poslední prostředky

z MŠMT zaslány žadatelům 

Nejčastější důvody nepodpory projektů

1) snížený celkový objem finančních prostředků na dotace pro rok 2012,

2) vyšší objem financí požadovaných od subjektů než v minulých letech,
3) vyšší počet posuzovaných projektů z důvodu minimálních formálních nedostatků projektů

 4) a zejména vyšší kvalita předkládaných projektů.Tisk
Aktuální  informace pro metodiky prevence duben 2012

Rubriky: Negativní sociální jevy ve školePočet zobrazení: 2334

Tagy:

Kontaktovat autora článku

x