Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Negativní sociální jevy ve škole

Publikováno: 11. března 2014
Autor: Zuzana Hamanová
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Certifikace programů primární prevence

Nový systém certifikací odborné způsobilosti pro všechny formy rizikového chování byl znovuobnoven od června 2013.  Systém certifikací programů primární prevence rizikového chování zajišťuje od června 2013 Národní ústav pro vzdělávání - pracoviště pro certifikace. Kontakty, veškeré informace k podávání žádostí o certifikace, všechny potřebné dokumenty i formuláře najdete na jeho webových stránkách.   Na MŠMT zodpovídá za oblast certifikací odborné způsobilosti programů primární prevence a další informace k certifikacím poskytuje: Mgr. Vladimír Sklenář předseda výboru pro udělování certifikací e-mail:  vladimir.sklenar@msmt.cz telefon: 234 811 698   

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zodpovídá za garanci oblasti certifikací odborné způsobilosti programů primární prevence, činnost výboru pro udělování certifikací.

Další informace k certifikacím poskytuje:
Mgr. Vladimír Sklenář, předseda výboru pro udělování certifikací
e-mail: vladimir.sklenar@msmt.cz , telefon: 234 811 698

Informace k certifikacím a odkazy jsou uvedeny níže.

Národní ústav pro vzdělávání - pracoviště pro certifikace.
Systém certifikací programů primární prevence rizikového chování zajišťuje od června 2013 Národní ústav pro vzdělávání - pracoviště pro certifikace. Kontakty, veškeré informace k podávání žádostí o certifikace, všechny potřebné dokumenty i formuláře najdete na jeho webových stránkách. 
Seznam certifikovaných poskytovatelů a programů školské primární prevence rizikového chování
Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Mininisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání udělily v únoru 2014 certifikát odborné způsobilosti těmto organizacím:
1)  KLUB ZÁMEK – centrum prevence Třebíč ;  DCHB Oblastní charita Třebíč - programy všeobecné prevence
2)  Madio, o.s. ; Zlín - programy všeobecné, selektivní a indikované prevence
3)  Občanské sdružení LECCOS ; Český Brod - programy všeobecné a selektivní prevence
4)  Pedagogicko-psychologická poradna Brno   - programy všeobecné, selektivní a indikované prevence
5)  Prev-Centrum o.s. ; Praha - programy všeobecné a selektivní prevence
6)  Portimo, o.p.s. ; Nové Město na Moravě - programy všeobecné prevence
7)  Společnost Podané ruce o.p.s. ; Brno - programy všeobecné, selektivní a indikované prevence
8)  Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. ; Plzeň - programy všeobecné, selektivní a indikované prevence
9)  PROSPE, o.s. ; Praha - programy všeobecné a selektivní prevence

Informace najdete také na webových stránkách NÚV: http://www.nuv.cz/vice/pracoviste-pro-certifikace/seznam-certifikovanych-zarizeni-1

Seznam certifikátorů pro ověřování naplnění standardů odborné způsobilosti
poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování                                                             
Certifikátoři jsou odborníci v oblasti školské primární prevence, kteří splňují stanovené kvalifikační předpoklady a úspěšně absolvovali kurz vzdělávání certifikátorů pro hodnocení odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence. Aktualizovaný seznam certifikátorů najdete na webových stránkách Národního ústavu pro vzdělávání - pracoviště pro certifikace http://www.nuv.cz/vice/pracoviste-pro-certifikace/abecedni-seznam-aktivnich-certifikatoru
Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování                                                             
Nové standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování byly schváleny ministrem školství, mládeže a tělovýchovy dne 26. března 2013 pod č.j. MSMT-9203 /2013-22. Standardy byly upraveny tak, aby bylo možno certifikovat všechny programy primární prevence bez ohledu na to, na který typ rizikového chování se zaměřují. Výsledkem jsou  4 základní obecné Standardy (ošetřující program samotný, práva klientů, personální práci v zařízení a organizační aspekty na místo původních 12 dílčích standardů) a 3 speciální standardy - speciální standardy jsou v souladu s aktuální terminologií rozděleny na tři typy programů dle typu primární prevence: všeobecné, selektivní, indikované. Standardy jsou ke stažení zde.

 

Tisk
Certifikace programů primární prevence

Rubriky: Negativní sociální jevy ve školePočet zobrazení: 2665

Tagy:

Kontaktovat autora článku

x