Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Negativní sociální jevy ve škole

Publikováno: 5. září 2016
Autor: Petra Novotná
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Dotační projekty na programy podpory zdraví pro rok 2017

Na stránkách Ministerstva zdravotnictví byla zveřejněna výzva pro předkladatele dotačních projektů na programy podpory zdraví pro rok 2017.

Žadateli mohou být také organizace zřízené územním samosprávným celkem (kraje, obce), ale také organizace v působnosti jiných rezortů než ministestva zdravotnictví (např. vežejné vysoké školy), dále NNO, nadace atd. podrobněji viz metodika v příloze, veškeré informace jsou pod odkazem: http://www.mzcr.cz/obsah/metodika_3635_1.html.

Tematické okruhy pro rok 2017 (možnost i víceletých projektů):
1. Optimalizace výživy a pohybové aktivity - prevence nadváhy a obezity
2. Prevence užívání tabáku a alkoholu
3. Zdravé stárnutí
4. Zvýšení zdravotní gramotnosti na prevenci nemocí a očkování
5. Prevence úrazů a otrav, násílí a šikany
6. Prevence zubního kazu
7. Komplexní projekty (komunitní programy - škola podporující zdraví, zdravá nemocnice, zdravá města, zdravý kraj, podnik podporující zdraví)

Žádosti jsou přijímány do 30. 9. 2016
Tisk
Dotační projekty na programy podpory zdraví pro rok 2017

Rubriky: Negativní sociální jevy ve školePočet zobrazení: 1801

Tagy:

Kontaktovat autora článku

x