Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Negativní sociální jevy ve škole

Publikováno: 3. prosince 2012
Autor: Zuzana Hamanová
Ohodnotit článek:
1.0

Krajský plán prevence rizikového chování Pardubického kraje 2012-2014

Na odboru školství a kultury KrÚ Pk byl vytvořen dokument "Krajský plán prevence rizikového chování Pardubického kraje 2012-2014". Dokument obsahuje priority a vize Pardubického kraje v oblasti primární prevence na období 2012-2014.

OBSAH DOKUMENTU: 
Seznam použitých zkratek
ÚVOD
1. Demografický popis kraje
1.1. Charakteristika Pardubického kraje 
1.2. Vzdělanostní struktura 
1.3. Nezaměstnanost v Pardubickém kraji
1.4. Počet škol a školských zařízení na území Pardubického kraje dle typů škol a zřizovatelů
1.5. Školská zařízení
1.6. Odborná péče pro ohrožené děti a mládež
1.7. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM)
2. Východiska Plánu primární prevence rizikového chování v Pardubickém kraji
2.1. Strategie protidrogové politiky Pardubického kraje na období 2012–2018
2.2. Strategie prevence kriminality
2.3. Sociálně demografická analýza kraje
3. Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Pardubickém kraji na období 2012–2014
3.1. SWOT analýza PP v kraji
4. Hlavní priority a cíle Pardubického kraje v oblasti primární prevence
5. Síť služeb poskytující prevenci rizikového chování Pardubického kraje
5.1. Síť služeb a charakteristika poskytovaných služeb primární prevence1
5.2. Cílové skupiny primární prevence
5.3. Chybějící služby v Pardubickém kraji
6. Koordinace primární prevence na krajské úrovni
6.1. Spolupráce v rámci krajského úřadu
6.2. Spolupráce s metodiky PP
6.3. Odborné orgány 
7. Aktivity Pardubického kraje
8. Financování služeb primární prevence v Pardubickém kraji
8.1. Přehled poskytnutých dotací na specifickou a nespecifickou prevenci v Pardubickém kraji v roce 2011–2012
8.2. Z rozpočtu Pardubického kraje
Závěr

Dokumenty ke stažení

Tisk
Krajský plán prevence rizikového chování Pardubického kraje 2012-2014

Rubriky: Negativní sociální jevy ve školePočet zobrazení: 2386

Tagy:

Kontaktovat autora článku

x