Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Negativní sociální jevy ve škole

Publikováno: 1. září 2020
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Nová krajská Strategie primární prevence rizikového chování

Dne 25. 8. 2020 Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo rozhodnutím Z/514/20 Strategii primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Pardubického kraje 2020-2027. Strategie představuje klíčový dokument kraje v oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže, který vychází z Metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Vychází z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019-2027, dále z Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027, z krajských koncepčních dokumentů vztahujících se k rozvoji vzdělávání v Pardubickém kraji a ze Strategie preventivních aktivit a snižování škod spojených se závislostním chováním v   Pardubickém kraji 2020-2028. Navazuje na Krajský plán primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v Pardubickém kraji 2015-2019 a na závěry a zjištění z pravidelných pracovních setkání s metodiky prevence při pedagogycko-psychologických poradnách, se školními metodiky prevence a z rozboru dat ze Systému evidence preventivních aktivit ve školách v Pardubickém kraji.

Záměrem strategie je minimalizovat vznik a snížit míru rizikového chování u dětí a mládeže v Pardubickém kraji prostřednictvím efektivního systému prevence, fungujícího na základě komplexního působení všech zainteresovaných subjektů působících v oblasti primární prevence. Cílem strategie je vytyčit základní dlouhodobé a krátkodobé úkoly prevence rizikového chování - akční plán a návrh jeho financování, koordinace propojování horizontální a vertikální úrovně institucí, které realizují služby v oblasti primární prevence rizikového chování - vymezení působnosti jednotlivých subjektů a nastavením spolupráce. Důležitým aspektem je i pravidelné financování programů primární prevence rizikového chování - rozšíření aktivit Krajského centra primární prevence při PPP Ústí nad Orlicí. Dalším cílem je zvyšování odborné úrovně poskytovatelů služeb v oblasti primární prevence - podpora vzdělávání. Podpora monitoringu výskytu rizikového chování a následná aplikace poznatků do praxe a předávání informací odborné i laické veřejnosti o problematice primární prevence rizikového chování dětí a mládeže.

Celý dokument je přílohou tohoto článku.

Dokumenty ke stažení

Tisk
Nová krajská Strategie primární prevence rizikového chování

Rubriky: Negativní sociální jevy ve školePočet zobrazení: 1524

Tagy:

Renata ČerníkováRenata Černíková

Další příspěvky od Renata Černíková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x