Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Negativní sociální jevy ve škole

Publikováno: 4. prosince 2019
Ohodnotit článek:
4.0

středa 4. prosince 2019

NÚV realizuje projekt "Základy romistiky pro pedagogické pracovníky"

Národní ústav pro vzdělávání v současné době realizuje projekt APIV A, který má za cíl podpořit formou DVPP pedagogické pracovníky v oblasti společného vzdělávání. Aktuálně tvoří vzdělávací modul „Základy romistiky pro pedagogické pracovníky“ a navazující modul „Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků a studentů“. Cílem obou modulů je poskytnout účastníkům/budoucím lektorům tématu hlubší vhled do systému hodnot a vztahů v romské komunitě v proměnách historického vývoje i socioekonomické situace na našem území jako východisek k pochopení problematiky vzdělávání romských dětí, žáků a studentů a k budování pozitivních vztahů s romským žákem, popř. s romskými rodiči v systému vzdělávání. Jednotlivá témata jsou vždy uchopena z hlediska historického vývoje až po současné přežitky v romském společenství. Navazující modul „Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků a studentů“ se navíc zabývá romským etnolektem češtiny i dopady spojenými s jeho užíváním v procesu vzdělávání. Stěžejní část modulu je zaměřena na problematiku předčasných odchodů ze vzdělávání, charakterizuje faktory sociálního vyloučení, definuje dopady v podobě předčasných odchodů ze vzdělávání. Představena bude aktuální dotační podpora v oblasti vzdělávání na úrovni národní i regionální i současné vládní intervence na podporu integrace romského etnika.

Pro pilotní ověření vzdělávacích modulů NÚV hledá zkušené pedagogické pracovníky, budoucí lektory modulů. Vhodnými účastníky a budoucími lektory modulu Základy romistiky pro PP jsou pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení s minimálně pětiletou praxí v oblasti školství, se zájmem a vhledem do problematiky vzdělávání romských dětí, žáků a studentů.

Navazující modul „Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků a studentů“ je určen především pedagogickým pracovníkům II. stupně základních škol, středních a vyšších odborných škol či pracovníci ŠZ, kteří již absolvovali vzdělávací modul Základy romistiky pro pedagogické pracovníky.

Lektorkou obou modulů je Mgr. Lada Červeňáková, středoškolská pedagožka na Střední škole prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě a členka Pracovní skupiny pro vzdělávání Romů Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny. Počet účastníků u obou modulů je omezen na 15 osob. Podrobnější informace včetně způsobu a místa přihlášení na vzdělávací akci a termínů naleznete v příloze.

Dokumenty ke stažení

Tisk
NÚV realizuje projekt "Základy romistiky pro pedagogické pracovníky"

Rubriky: Negativní sociální jevy ve školePočet zobrazení: 311

Tagy:

Markéta LinkováMarkéta Linková

Další příspěvky od Markéta Linková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x