Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Negativní sociální jevy ve škole

Publikováno: 22. listopadu 2017
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Pardubický kraj podporuje bezpečné klima na školách

Více než stovka pedagogických pracovníků všech typů škol se včera seznámila s problematikou bezpečného klimatu na školách. Na Krajském úřadu se totiž konala odborná konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje, a to za účasti radního Bohumila Bernáška odpovědného za oblast školství, vedoucího odboru školství Martina Kisse a zástupce MŠMT Vladimíra Sklenáře.

Konference je vyvrcholením projektu z dotačního titulu MŠMT Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje, který pro náš kraj zpracovala a realizovala Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí

„Bezpečné klima ve škole je jedním z předpokladů úspěšného výchovně vzdělávacího procesu. Jen v bezpečném prostředí se žáci i pedagogové mohou plně soustředit na své úkoly. Dnešní doba přináší nové situace, problémy i technologie a je třeba se připravit na jejich řešení a hlavně již dopředu předcházet negativním vlivům, které by mohly na žáky působit a ohrožovat je,“ uvedl radní Bohumil Bernášek. „Podpora primární prevence je tou nejlepší, nejschůdnější a nejlevnější cestou. Jen připravení jsou schopni se dobře bránit problémům a správně na ně reagovat. To je cílem celé primární prevence ve školním prostředí. Proto krajský úřad Pardubického kraje primární prevenci na všech stupních škol a školských zařízení podporuje,“ dodal radní Bernášek.

Celý projekt je zaměřen na práci s pedagogy ve čtyřech úrovních: vzdělávání školních metodiků prevence, vzdělávání metodiků prevence v PPP, vzdělávání ředitelů mateřských škol, vzděláváni třídních učitelů. Další aktivitou je metodické vedení realizováno tematickými semináři pro školní metodiky prevence, odbornou konferencí a vytvořením metodického materiálu na téma zajištění bezpečného klimatu ve škole, který bude představen na konferenci.

Samozřejmostí je i publikování na internetových stránkách kraje, MŠMT, pedagogicko-psychologických poraden a dalších odborných stránkách. Předávání odborných informací a provozování informačního portálu www.vychovakezdravi.cz 

Výstupem z projektu byla úprava tématu v preventivních programech škol – vytvoření manuálu – návrh správného postupu při určování vhodného typu prevence ke konkrétním situacím ve školách a vhodné postupy při řešení mimořádných krizových situací.
Tisk

Rubriky: Negativní sociální jevy ve školePočet zobrazení: 2549

Tagy:

Richard TichýRichard Tichý

Další příspěvky od Richard Tichý

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x