Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Negativní sociální jevy ve škole

Publikováno: 6. listopadu 2020
Ohodnotit článek:
2.0

Úspěch IV. ročníku odborné konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje

Letošní IV. ročník odborné konference primární prevence Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje zahájil radní Pardubického kraje odpovědný za školství pan Josef Kozel. I když konference probíhala on-line formou, měla výhodu v tom, že se jí mohlo zúčastnit více pedagogů a odborné veřejnosti, než v prostorách Pardubického kraje. Na organizaci se podílel odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí.

Témata konference byla volena tak, aby si mohli vybrat zástupci všech druhů škol. Nejprve byla představena nová Strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Pardubického kraje 2020-2028, jako základní strategický materiál kraje. Pracovnice PPP Ústí nad Orlicí prezentovaly výsledky Evaluací primární prevence v mateřských školách a představily Metodický materiál pro předškolní vzdělávání. Tématu třídnických hodin, jako účinného nástroje v budování prosociálního klimatu ve třídě, se věnovala Ing. Monika Váchová z PPP České Budějovice. Prevenci vzniku mimořádných událostí ve školách představilo vystoupení zástupců společnosti PMVIA s. r. o. Následovala přednáška doc. Mgr. Martina Palečka, Ph.D. z Univerzity Hradec Králové s názvem Strach a konspirační teorie. Problematikou závislostí ve školním prostředí se zabýval příspěvek Mgr. Kateřiny Kábelové ze společnosti Laxus z. ú.

Většina ze 121 účastníků konference velice kladně hodnotila její obsah i vystoupení přednášejících.

Na webových stránkách PPP Ústí nad Orlicí budou zveřejny materiály z konference - sborník, videonahrávka a Metodický materiál pro MŠ. https://www.pppuo.cz/projekt-podpora-primarni-prevence-v-pardubickem-kraji    

Tisk
Úspěch IV. ročníku odborné konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje

Rubriky: Negativní sociální jevy ve školePočet zobrazení: 1437

Tagy:

Renata ČerníkováRenata Černíková

Další příspěvky od Renata Černíková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x