Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Negativní sociální jevy ve škole

Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje spravuje a provozuje internetové stránky www.vychovakezdravi.cz s cílem nekomerčně informovat širokou veřejnost, zejména však pedagogy a preventisty, o preventivních aktivitách v našem regionu i v rámci ČR. Stránky odkazují na ověřené zdroje informací, které jsou přehledně řazeny...
Publikováno: 16. září 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
VZPoura úrazům - projekt VZP pro školy

VZPoura úrazům - projekt VZP pro školy

Všeobecná zdravotní pojišťovna v boji proti úrazům spustila od září preventivní projekt VZPoura úrazům. Přímo zaměstnanci pojišťovny, kteří sami po úrazu skončili na vozíku, budou děti ve školách varovat před hrozícími riziky a učit je, jak se těmto hrozbám vyhnout. Zájem projevily již desítky škol. Informace o projektu jsou...
Publikováno: 15. září 2015
Hodnocení: 1.0
Děláš to taky! A výuka dopravnívýchovy na ZŠ

Děláš to taky! A výuka dopravnívýchovy na ZŠ

      Ministerstvo dopravy startuje novou kampaň „Děláš to taky!“, kterou  představil Besip na tiskové konferenci. Jedná se o sérii celkem 8 spotů zaměřených na negativní příklad rodičů vůči svým dětem. Dnes byl na TK představen teaser k celé kampani a také první díl „Cyklistická přilba“. Strategie je taková, že...
Publikováno: 8. září 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Spuštění elektronického systému pro podávání žádostí o dotaci

Spuštění elektronického systému pro podávání žádostí o dotaci

Na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/programy-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-pro byla zveřejněna informace týkající se spuštění elektronického systému pro podávání žádostí o dotace na programy primární prevence. Elektronický systém bude spuštěn do 24 hodin. Zároveň byly zveřejněny...
Publikováno: 1. září 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Projekt BeatBullying pomáhá dětem čelit problémům se šikanou

Projekt BeatBullying pomáhá dětem čelit problémům se šikanou

Letos v  únoru byl zahájen provoz české lokalizace webové stránky http://beatbullying.org. Jedná se o webovou stránku, která v Anglii už několik let pomáhá dětem a mladým lidem čelit problémům se šikanou a obtěžováním. Jde o unikátní spojení programu na vzdělávání dětí v oblasti prevence šikany a dalších...
Publikováno: 23. března 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Upozornění na změnu personálního obsazení krajské školské koordinátorky prevence

Upozornění na změnu personálního obsazení krajské školské koordinátorky prevence

Vážená paní ředitelko,  Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vás upozornila na změnu, která nastala v obsazení funkce krajské školské koordinátorky prevence.  Od ledna 2015 tuto funkci vykonává v plném rozsahu Mgr. Renata Černíková - renata.cernikova@pardubickykraj.cz, telefon: 466 026 240. Vaše případné dotazy, podněty či...
Publikováno: 6. ledna 2015
Autor: Zuzana Hamanová
Hodnocení: Nehodnoceno
Výukové materiály pro prevenci rizikového chování

Výukové materiály pro prevenci rizikového chování

URČENO PRO VEDENÍ ŠKOLY A PEDAGOGY ZABÝVAJÍCÍ SE PREVENCÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ S koncem roku vám opět předkládáme výhodnou nabídku atraktivních výukových materiálů určených k prevenci rizikového chování dětí a mládeže. Abychom vám umožnili nakoupit co nejvýhodněji, na vybrané série...
Publikováno: 3. prosince 2014
Autor: Petra Novotná
Hodnocení: Nehodnoceno
Informace k dotačnímu řízení PRCH - pro rok 2015

Informace k dotačnímu řízení PRCH - pro rok 2015

Harmonogram dotačního řízení MŠMT ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování na rok 2015   do 30. června 2014 - vyhlášení dotačního řízení na rok 2014, zveřejnění Metodiky MŠMT pro poskytování dotací na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování 4. září 2014...
Publikováno: 16. září 2014
Autor: Zuzana Hamanová
Hodnocení: Nehodnoceno
Konference k domácímu násilí

Konference k domácímu násilí

Na webových stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/konference-msmt-k-tematu-domaciho-nasili-uloha-skoly-a ) byly umístěny výstupy z Konference MŠMT Domácí násilí - úloha školy a učitele, která se konala dne 5. 6. 2014. Jedná se o základní a shrnující informace pro pedagogy z jednotlivých přednesených...
Publikováno: 6. srpna 2014
Autor: Zuzana Hamanová
Hodnocení: Nehodnoceno
Děti dětem: Mladí bojovníci proti šikaně pomáhají vrstevníkům

Děti dětem: Mladí bojovníci proti šikaně pomáhají vrstevníkům

Praha - Po vzoru Británie se i v tuzemsku rozjíždí mutace projektu BeatBullying, který má vymýtit šikanu z českých škol. Hlavními bojovníky proti ní jsou samotné děti. Těm jsou dány přesné instrukce a jako mentoři pomáhají ve školách nebo třeba i na internetu těm, kterých se problém týká. Dětští mentoři...
Publikováno: 22. června 2014
Hodnocení: 5.0
Certifikace programů primární prevence

Certifikace programů primární prevence

Nový systém certifikací odborné způsobilosti pro všechny formy rizikového chování byl znovuobnoven od června 2013.  Systém certifikací programů primární prevence rizikového chování zajišťuje od června 2013 Národní ústav pro vzdělávání - pracoviště pro certifikace. Kontakty, veškeré informace k...
Publikováno: 11. března 2014
Autor: Zuzana Hamanová
Hodnocení: Nehodnoceno
Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 – 2018

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 – 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) má stěžejní roli při uplatňování školní primární prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v České republice. V oblasti protidrogové primární prevence bylo ministerstvo usnesením vlády č. 549/2003, o posílení...
Publikováno: 22. ledna 2014
Autor: Zuzana Hamanová
Hodnocení: Nehodnoceno
Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků

Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků

Dovoluji si upozornit na to, že MŠMT ČR vydalo v prosinci 2013 dokument "Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků".
Tento dokument včetně jeho příloh je součástí tohoto sdělení.
Publikováno: 2. ledna 2014
Autor: Zuzana Hamanová
Hodnocení: Nehodnoceno
Stanovisko MŠMT k projektu "ŠIK"

Stanovisko MŠMT k projektu "ŠIK"

Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych Vás informovala, že na MŠMT proběhla v srpnu 2013 jednání mezi zástupci společnosti ŠIK CZ, s.r.o. a zástupci MŠMT týkající se projektu ŠIK a jeho fungování v oblasti primární prevence rizikového chování. Na základě těchto jednání...
Publikováno: 19. září 2013
Autor: Zuzana Hamanová
Hodnocení: Nehodnoceno

Zapojení do ověřování SOCIOKLIMA

Dobrý den, vážení metodici prevence, dovolujeme si Vás oslovit s výzvou o informování škol ohledně účasti v pilotním ověřování dotazníku SOKL JUNIOR pro žáky 2.-5. ročníků základních škol. Účast školy je ZDARMA. Z každého kraje uvítáme alespoň 5 škol, alespoň 20 tříd. Do testování se mohou zapojit...
Publikováno: 19. září 2013
Autor: Petra Novotná
Hodnocení: Nehodnoceno
Aktuální informace k dotacím na rok 2014

Aktuální informace k dotacím na rok 2014

Dovoluji si upozornit, že Odbor speciálního vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT vyhlásil Dotační program prevence pro rok 2014. Platná metodika ke stažení zde. Termíny seminářů pro žadatele jsou vypsány na http://www.prevence-info.cz/ a na stejné stránce se lze registrovat do 1.9.2013. Kapacita sálů je omezena,  proto neodkládejte...
Publikováno: 26. srpna 2013
Autor: Zuzana Hamanová
Hodnocení: Nehodnoceno
Vzniká monitoring rizikového chování dětí a mládeže v Pardubickém kraji

Vzniká monitoring rizikového chování dětí a mládeže v Pardubickém kraji

Pardubice – Pardubický kraj se více zaměří na rizikové chování žáků mateřských, základních a středních škol. Připravovaný monitoring upozorní na typy negativních jevů, jejich četnost a také na organizace, které v oblasti prevence nabízejí své služby. Vyplynulo to z nedávné porady pracovníků odboru školství a...
Publikováno: 10. května 2013
Hodnocení: 3.0
Aktuální informace z MŠMT k primární prevenci

Aktuální informace z MŠMT k primární prevenci

Ministr školství schválil dne 26. 3. 2013 Národní strategii primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2013-2018. 14.5.2013 pořádá MŠMT celostátní konferenci k primární prevenci. Subjekty, které jsou zřizovány kraji či obcemi, dosud neobdržely dotaci na projekty primární prevence...
Publikováno: 11. dubna 2013
Autor: Zuzana Hamanová
Hodnocení: Nehodnoceno
Metodika primární prevence Unplugged

Metodika primární prevence Unplugged

Vážení kolegové, dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou metodiky primární prevence Unplugged. Kurz je určen především školním metodikům prevence, pracovníkům školních poradenských pracovišť, ale také dalším pedagogům. V případě jakýchkoli připomínek či dotazů mě prosím kontaktujte, S pozdravem Mgr. Lucie...
Publikováno: 2. dubna 2013
Autor: Petra Novotná
Hodnocení: Nehodnoceno
Řešení šikany krok za krokem

Řešení šikany krok za krokem

Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka Vám opět nabízí zdarma vzdělávací seminář pro učitele v Pardubickém kraji (zacíleno na II. stupeň ZŠ), tentokrát se zaměřením na šikanu a řešení šikany krok za krokem. Seminář lektorují společně pedagog základní školy a zdravotnický pracovník se zaměřením na...
Publikováno: 25. března 2013
Autor: Zuzana Hamanová
Hodnocení: Nehodnoceno
Bezplatná pomoc při poruchách příjmu potravy

Bezplatná pomoc při poruchách příjmu potravy

Vážení kolegové, rádi bychom Vás informovali o mezinárodním projektu ProYouth, zaměřeném na online prevenci a včasnou intervenci u poruch příjmu potravy. Program je anonymní, bezplatný, k dispozici v českém jazyce.  Všechny informace a popis, co v programu naleznete, se dozvíte na www.proyouth.eu. Na www.proyouth.eu je volně ke...
Publikováno: 20. února 2013
Autor: Zuzana Hamanová
Hodnocení: Nehodnoceno
Nabídka divadelního představení pro střední školy

Nabídka divadelního představení pro střední školy

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, nabízíme Vám představení, které jsme schopni přijet odehrát přímo k Vám do školy. Představení TO VŠECHNO Z LÁSKY, jehož anotaci naleznete v příloze, je tzv. dokumentárním divadlem a zabývá se domácím násilí. Je proto vhodné i v rámci...
Publikováno: 12. února 2013
Autor: Zuzana Hamanová
Hodnocení: Nehodnoceno
Seznam výchovných poradců a metodiků prevence pro střední školy

Seznam výchovných poradců a metodiků prevence pro střední školy

Připravili jsme pro Vás seznam výchovných poradců a metodiků prevence pro střední školy Pardubického kraje. Tento seznam ve formátu XLS naleznete v příloze pod článkem a také v rubrice "Adresář škol a školských zařízení".
Publikováno: 21. ledna 2013
Autor: Zuzana Hamanová
Hodnocení: 4.5
Krajský plán prevence rizikového chování Pardubického kraje 2012-2014

Krajský plán prevence rizikového chování Pardubického kraje 2012-2014

Na odboru školství a kultury KrÚ Pk byl vytvořen dokument "Krajský plán prevence rizikového chování Pardubického kraje 2012-2014". Dokument obsahuje priority a vize Pardubického kraje v oblasti primární prevence na období 2012_2014.
Publikováno: 3. prosince 2012
Autor: Zuzana Hamanová
Hodnocení: 1.0
Ochrana před nevhodným obsahem na internetu

Ochrana před nevhodným obsahem na internetu

Informace o projektu systému ochrany dětí před nevhodným obsahem na internetu - www.i-bezpecne.cz , projekt je pro školy zdarma. 

 

Publikováno: 21. září 2012
Autor: Zuzana Hamanová
Hodnocení: Nehodnoceno
Dopis náměstka ministra školství - kauza metanol v destilátech

Dopis náměstka ministra školství - kauza metanol v destilátech

Dopis od náměstka ministra školství skupiny všeobecného, odborného a dalšího vzdělávání – PhDr. Jindřicha Fryče, ve věci žádosti o podporu opatření v rámci aktuální tragické kauzy, kdy po požití destilátu s příměsí metanolu již došlo v některých regionech k nevratnému poškození zdraví a dokonce i několikanásobnému úmrtí.
Publikováno: 17. září 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
Metodika k projektům MŠMT na programy primární prevence 2013-2018

Metodika k projektům MŠMT na programy primární prevence 2013-2018

č. j.: MSMT-18917/2012-27/2 Metodika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2013-2018 (dále jen „Metodika“) Ministerstvo školství, mládeže a...
Publikováno: 16. června 2012
Autor: Petra Novotná
Hodnocení: Nehodnoceno
Telefonická krizová pomoc

Telefonická krizová pomoc

Nabízené služby při Lince důvěry Ústí nad Orlicí Linka důvěry Ústí nad Orlicí již řadu let nabízí lidem telefonickou krizovou pomoc. Jejím posláním je poskytovat okamžitou telefonickou pomoc v obtížné životní situaci. Lidé se mohou na naši linku obracet i v případě, že svá trápení, ale i radosti, potřebují jenom někomu svěřit a...
Publikováno: 21. května 2012
Hodnocení: Nehodnoceno

Aktuální informace pro metodiky prevence duben 2012

Aktuální  informace pro metodiky prevence na rok 2012 –  zdroj MŠMT 1)      Metodické doporučení 2)      Web www.prevence-info.cz 3)      Dotační řízení pro rok 2012 1. Metodické doporučení  je zveřejněno http://www.msmt.cz/socialni-programy/metodicke-doporuceni-k-primarni-prevenci-rizikoveho-chovani...
Publikováno: 25. dubna 2012
Autor: Petra Novotná
Hodnocení: 4.0

Seznam se bezpečně 2 !!!

    Film ve 40 minutách představí divákům několik autentických příběhů. Mimo jiné i příběh 14letého Davida, který se díky rychlému zásahu otce nestal obětí sociálního inženýra, či rozhovor se 16letým Patrikem, který se několik let živil jako dětský prostitut. Pohled z „druhé strany“ přináší rozhovor s...
Publikováno: 29. března 2012
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
RSS
123