Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Práce s žáky se speciálními potřebami

Desatero pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na dálku

Desatero pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na dálku

Národní pedagogický institut České republiky připravil ve spolupráci s Alicí Koukrzi a Metou Desatero pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ/cizinců) na dálku (v příloze). Materiál vznikl jako bodové shrnutí webináře z 1. 4. 2020. Obsahuje přehledně zpracované tipy, jak při výuce na dálku postupovat vzhledem k žákům s OMJ. Mgr. Marie Effenberková, metodik DVPP regionální garant CISKOM tel.: +420 466 046 145, gsm: +420 775 571 618 E-mail:...
Publikováno: 28. dubna 2020
Hodnocení: Nehodnoceno
Homesharing čili sdílení domova

Homesharing čili sdílení domova

Kolik síly a energie stojí rodiče péče o dítě s autismem? Někdy si sáhnou na samé dno až tak, že hlouběji už to nejde. Toho, co je pro rodiče zdravých dětí samozřejmostí, se rodič dítěte s poruchou autistického spektra (PAS) snad někdy dočká, když o to bude celé dny, týdny a měsíce usilovat. Pak možná uvidí pokrok, kterým může být třeba ukázání prstem, pohled do očí či jediný úsměv. Rodiče dětí s poruchou autistického spektra bývají někdy unavení a na...
Publikováno: 5. prosince 2019
Hodnocení: 5.0
Inkluze barevně

Inkluze barevně

Dne 23. 4. 2019 od 17:00 hod. se uskuteční beseda s Mgr. Ilonou Chalupníkovou, speciálním pedagogem a pozvanými hosty na téma ,,Postavení asistenta pedagoga a skrytá úskalí inkluze".

Místo konání: advokátní kancelář JUDr. Evy Vaňkové, Ph.D., Rokycanova 114, Vysoké Mýto.

Přihlášky posílejte na adresu: kancelar@akvankova.cz,  nebo sms na tel. č. 725 593 409

Publikováno: 17. dubna 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s PAS v rámci vzdělávacího procesu

Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s PAS v rámci vzdělávacího procesu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo metodické doporučení, jehož cílem je podpora pedagogickým pracovníků při vzdělávání žáků s PAS. Na tvorbě dokumentu Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s PAS v rámci vzdělávacího procesu se podílel Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s krajskými koordinátory péče o žáky s PAS. Materiál obsahuje obecnou charakteristiku poruch autistického spektra a popis specifik v chování žáků s PAS. Součástí textu jsou...
Publikováno: 12. března 2019
Hodnocení: 4.7
Návštěva pana prezidenta Masaryka ve Speciální mateřské škole, základní škole a praktické škole Pardubice, Do Nového 1131 - oslava 100. výročí vzniku Československa

Návštěva pana prezidenta Masaryka ve Speciální mateřské škole, základní škole a praktické škole Pardubice, Do Nového 1131 - oslava 100. výročí vzniku Československa

Sám pan prezident Masaryk na koni přijel v pátek 26. října do naší školy! Vzrušený dav náležitě vyšňořený na slavnostní událost ho nadšeně přivítal. Mladí Sokolové předvedli cvičební sestavu na počest vzácné návštěvy. Páni herci Voskovec a Werich z Osvobozeného divadla zazpívali společně s publikem slavný hit Život je jen náhoda a také vyzvali k tanci nejkrásnější dívky. Vzápětí přišel všechny potěšit švarný Karel Hašler s kytarou a Tou naší písničkou českou. Zlatým hřebem oslav byla...
Publikováno: 20. listopadu 2018
Hodnocení: 4.0
Projektový den ke stému výročí ČSR

Projektový den ke stému výročí ČSR

Na Základní škole a mateřské škole Pardubice, A. Krause 2344 se pravidelně ve školním roce věnujeme multikulturním celoškolním projektům. Letošní podzim nám nabídl velké téma - Sté výročí vzniku Československé republiky. Všichni zaměstnanci a žáci se podle svých schopností a možností do projektu zapojili – patronem byli žáci a pedagogové z II. stupně. Chodby školy už byly předem vyzdobené – fotografie ukazovaly, jak vypadaly Pardubice před 100 lety a jací prezidenti stáli za 100...
Publikováno: 2. listopadu 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Podpůrná opatření ve škole - otázky a odpovědi

Podpůrná opatření ve škole - otázky a odpovědi

Podpůrná opatření jsou definována školským zákonem a představují podporu pro práci pedagoga s žákem, jehož znevýhodnění vyžaduje úpravu průběhu vzdělávání. Cílem je vyrovnání podmínek ke vzdělávání žáka, které mohou být ovlivněny více či méně závažnými obtížemi....
Publikováno: 9. března 2018
Hodnocení: 5.0
Nový web k podpoře pedagogů pro práci s žáky-cizinci

Nový web k podpoře pedagogů pro práci s žáky-cizinci

Národní institut pro další vzdělávání zahájil v rámci projektu Podpora pedagogů pro práci s dětmi-cizinci a žáky-cizinci ve školách činnost nového webu. Ten nabízí přehled vzdělávacích programů, které v jednotlivých krajích NIDV pedagogům v rámci dalšího vzdělávání poskytuje,...
Publikováno: 25. října 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Poradny pro děti se speciálními potřebami jsou zatížené, špatně funguje doporučující formulář

Poradny pro děti se speciálními potřebami jsou zatížené, špatně funguje doporučující formulář

Nový systém doporučení pro vzdělávání dětí se speciálními potřebami, který od září přinesla novela školského zákona, zvýšil administrativní zátěž školských poradenských zařízení. Především kvůli špatně fungujícímu elektronickému formuláři, do něhož se doporučení pro...
Publikováno: 18. října 2016
Hodnocení: 5.0
Doporučení MŠMT - Komunikační soubor - postupy při komunikaci s dětmi s autismem

Doporučení MŠMT - Komunikační soubor - postupy při komunikaci s dětmi s autismem

Na základě úkolu plynoucího z usnesení vlády České republiky z 8. února 2016 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučení k řešení situací života osob s poruchou autistického spektra. Cílem materiálu je především předcházet kritickým situacím, do kterých se rodiny s osobami s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) dostávají vzhledem k charakteru tohoto znevýhodnění. Cílem Komunikačního souboru je přiblížit a ozřejmit pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení jednoduché metodické postupy při komunikaci s dětmi, žáky a studenty s PAS ...
Publikováno: 13. září 2016
Hodnocení: 4.5
Zhruba 200 žáků v celé ČR přejde z takzvaných praktických do běžných škol

Zhruba 200 žáků v celé ČR přejde z takzvaných praktických do běžných škol

Revoluce se nekoná! Aktuální odhady MŠMT potvrzují střízlivá očekávání dopadů novely školského zákona na průběh inkluze ve vzdělávání. Začleňování dětí z takzvaných praktických do běžných základních škol se podle odhadů krajů ČR, které vycházejí z šetření na jednotlivých...
Publikováno: 5. srpna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
ČSÚ: Vzdělávání žáků se speciálními potřebami

ČSÚ: Vzdělávání žáků se speciálními potřebami

Statistika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami může být výrazně ovlivněna změnami v systému či vzdělávací politice. Pokud má být oporou pro politická rozhodnutí, je nutné využívat údaje porovnatelné a interpretovat je ve vzájemných souvislostech.
Publikováno: 26. května 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
ČSÚ: Ubylo žáků se zdravotním postižením

ČSÚ: Ubylo žáků se zdravotním postižením

STATISTIKA&MY 05/2016 - O začleňování žáků se zdravotním postižením do běžných základních škol v České republice se dnes hodně diskutuje. Tito žáci, mezi nimiž převažují chlapci, se čím dál více integrují mezi ostatní žáky. V uplynulém desetiletí významně ubylo mentálně postižených žáků. Přibylo však dětí s vývojovými poruchami chování a s autismem.
Publikováno: 26. května 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Z PASti autismu - odborná konference v České Třebové

Z PASti autismu - odborná konference v České Třebové

Rodinné Integrační Centrum o.s. a město Česká Třebová pořádají 11. května 2016 odbornou konferenci pro učitele mateřských a základních škol s názvem "Z PASti autismu". Konference je pro přihlášené účastníky ZDARMA! Pro koho je určena: učitele MŠ a ZŠ Termín a místo konání: středa 11. 5. 2016 od 9,00 – 15,45...
Publikováno: 5. května 2016
Hodnocení: 1.0
ČSÚ: Cizinci vzdělávající se na českých školách

ČSÚ: Cizinci vzdělávající se na českých školách

Spolu s migrací obyvatel narůstá i počet cizinců, kteří se vzdělávají v českých školách. Nejvíce je jich z Ukrajiny, Vietnamu, Slovenska a Ruska. Studium cizinců na vysokých, případně vyšších odborných školách nebylo v České republice nic neobvyklého. V posledních letech ale došlo ke změně i na...
Publikováno: 11. dubna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Česko chystá riskantní experiment na dětech

Česko chystá riskantní experiment na dětech

Hloupí s chytrými, zdraví s postiženými. Od roku 2016 se musí ve škole vzdělávat všichni společně, ale nikdo na to není připraven. Je to nebezpečný hazard s dětmi, rodiči a vzdělaností celého národa. Od září 2016 má nastat revoluce v našem školství. Do jedné třídy spolu mají chodit všechny děti, od mentálně...
Publikováno: 11. ledna 2016
Hodnocení: 5.0
Současné nastavení inkluze zničí také základní školy. Kraj přijal usnesení o pozastavení vyhlášky

Současné nastavení inkluze zničí také základní školy. Kraj přijal usnesení o pozastavení vyhlášky

Krajští zastupitelé se na svém výjezdním zasedání v Litomyšli zabývali problematikou inkluze, tedy začleňováním žáků ze speciálních škol do běžné výuky, které předpokládá vyhláška MŠMT již od příštího školního roku. Výsledkem jednání je přijaté...
Publikováno: 21. prosince 2015
Hodnocení: 1.0
Společné vzdělávání je jednou z priorit OP VVV

Společné vzdělávání je jednou z priorit OP VVV

Podpora společného vzdělávání (inkluze) na všech stupních škol i v rámci mimoškolních aktivit je jednou z priorit Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Svědčí o tom skutečnost, že na toto téma je vyčleněno přibližně 9 miliard korun. Cílem je vytvoření podmínek pro vzdělávání všech dětí,...
Publikováno: 2. prosince 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Klíčové dokumenty MŠMT ke Společnému vzdělávání včetně nejčastějších dotazů a odpovědí

Klíčové dokumenty MŠMT ke Společnému vzdělávání včetně nejčastějších dotazů a odpovědí

MŠMT zveřejňuje nejčastější dotazy a odpovědi a klíčové dokumenty ke Společnému vzdělávání. Co jsou to podpůrná opatření a jak bude probíhat posouzení vzdělávacích potřeb respektive podpůrných opatření ke vzdělávání žáka? Je nutné, abych jako rodič musel na podpůrná opatření přispět? Co bude s pedagogy speciálních škol? Musí se škola řídit doporučením ŠPZ?  Kdo ji bude kontrolovat? Co když škola doporučenou kompenzační pomůcku mít nebude? ...
Publikováno: 26. listopadu 2015
Hodnocení: 2.0
Informace ČMOS PŠ ke „společnému vzdělávání“

Informace ČMOS PŠ ke „společnému vzdělávání“

V souvislosti s články v médiích ohledně rušení škol, na které reagovalo MŠMT tiskovou zprávou (zveřejněna také na našem webu), bychom chtěli naše členy ubezpečit, že téma „společného vzdělávání“ není ze strany odborů opomíjeno.     Pracovní verzi novely vyhlášky dle § 19 (vs. § 16) školského...
Publikováno: 23. září 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Valachová: Kvůli novele školského zákona se školy rušit nebudou

Valachová: Kvůli novele školského zákona se školy rušit nebudou

V souvislosti se spuštěním inkluzivní novely školského zákona od 1. září 2016 se nechystá rušení škol. Na dnešním briefingu to uvedla ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Nechystá se to ani u takzvaných základních škol praktických, v nichž se vzdělává větší podíl dětí s...
Publikováno: 22. září 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Novela školského zákona - zaniknou základní školy praktické?

Novela školského zákona - zaniknou základní školy praktické?

Ministerstvo školství chystá na příští rok přelomovou změnu. Do základních škol pošle až 15 tisíc dětí s lehkou mentální retardací a jinými poruchami. Praktické školy, kam chodí dnes, úplně skončí. Novela už začala platit od 1. 9. 2015, upozorňuje ve svém článku dnešní MF DNES. Školní inspekce...
Publikováno: 22. září 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Počty dětí, žáků a studentů - cizinců ve školách v Pardubickém kraji

Počty dětí, žáků a studentů - cizinců ve školách v Pardubickém kraji

V minulých dnech byl na stránkách Školského portálu Pk uveřejněn článek o problematice cizinců, kteří jsou vzděláváni v českých školách a neumějí česky. Tento článek se stal podnětem ke statistickému zjištění, z kterých států pocházejí děti, žáci a studenti ve školách v Pardubickém kraji. V...
Publikováno: 14. září 2015
Hodnocení: 5.0
Školy jsou bezradné z žáků, kteří neumějí česky

Školy jsou bezradné z žáků, kteří neumějí česky

Malý cizinec ve třídě už není raritou, běžně jich bývá i několik. Ne každý však umí česky. Potíže pak mívá žák i učitel. Na doučování chybějí školám asistenti i peníze. A s přijímáním migrantů bude bezpochyby takových žáků přibývat. Malí cizinci, kteří mají problémy domluvit se česky,...
Publikováno: 14. září 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Otevření logopedické třídy ZŠ ve škole Svítání v Pardubicích

Otevření logopedické třídy ZŠ ve škole Svítání v Pardubicích

Základní škola a Praktická škola Svítání o.p.s. otevírá ve školním roce 2015-2016 pro žáky 1.tříd specializovanou logopedickou třídu. Třída je určena výhradně dětem s vadami řeči, jejichž nadání odpovídá zařazení do běžné základní školy. Logopedickou třídu mohou navštěvovat žáci od 1. do 5....
Publikováno: 22. května 2015
Hodnocení: 3.0
Asistent pedagoga ve školním roce 2015/2016

Asistent pedagoga ve školním roce 2015/2016

Manuál ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě, oddělení nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami. Zřízení funkce asistenta pedagoga. Specifikace funkce asistenta pedagoga a jeho pracovní náplň.  Posouzení žádostí. Finanční zajištění funkce asistenta pedagoga. Žádost o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga.
Publikováno: 9. dubna 2015
Hodnocení: 3.7
Inkluze mentálně znevýhodněných do škol ano, ale s rozumem

Inkluze mentálně znevýhodněných do škol ano, ale s rozumem

Na návštěvu do devátých tříd dvou škol ve městě, Základní školy praktické Artura Krause a Základní školy Prodloužená v Polabinách, zavítali v pátek 6. března 2015 nejvyšší představitelé pardubické radnice. Důvodem byla parlamentem projednávaná novela školského zákona, která mimo jiné...
Publikováno: 9. března 2015
Hodnocení: 5.0
Dojde po přijetí novely školského zákona k ochladnutí ve vzdělávacím kotli?

Dojde po přijetí novely školského zákona k ochladnutí ve vzdělávacím kotli?

V minulých dnech byl poslanci schválen vládní návrh novely školského zákona. Konečná podoba nemůže zcela vyhovovat nikomu, ale pámbů zaplať za kompromis, který z četných debat u kulatých stolů s ostrými hranami mezi poslanci, úředníky, odborníky a aktivisty vzešel. Nakonec je dobře, že se v textu zrcadlí více názory...
Publikováno: 4. března 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Interaktivní hry pomůžou dětem s autismem

Interaktivní hry pomůžou dětem s autismem

Novou pomůcku pro děti a dospívající s diagnostikovanou poruchou autistického spektra vytvořili odborníci z Masarykovy univerzity (MU). Software s názvem Newron, který má podobu interaktivních počítačových her, je určen k využití přímo v rodinách nebo ve školách. Díky spolupráci s Nadačním fondem Kometa bude navíc...
Publikováno: 25. února 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
V českých školách se zabydlují cizinci

V českých školách se zabydlují cizinci

Čím více cizinců přicestuje do České republiky za podnikáním či za prací, tím více do českých školních lavic zasedá dětí, které se musí potýkat nejen s cizím prostředím, ale také s jazykovou bariérou. V některých pražských třídách je jich i pětina. Na kantory roste tlak, aby výuku takových dětí...
Publikováno: 21. února 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
RSS
123