Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Pro bažanty 1.-5. ročník

Publikováno: 7. prosince 2015
Autor: Lubomír Šára
Ohodnotit článek:
2.8

Slovo, slabika, hláska

V tomto tématu učiva českého jazyka vycházíme ze slova, které se cíleně učíme rozdělovat na slabiky. Říkáme, vyhledáváme i tvoříme slova jednoslabičná, dvojslabičná, troj- i víceslabičná. Učivo směřujeme ke správnému rozdělování slov na konci řádku. Dále si rozdělíme české hlásky na samohlásky, souhlásky a dvojhlásky. Každou z těchto oblastí postupně trénujeme pomocí řady připravených cvičení. Nevynecháme ani poznávání slabikotvorných souhlásek. Gramatické učivo zaměříme v tomto oddíle na pravopis ú, ů na začátku, uvnitř a konci slov. Učivo je určeno pro žáky druhých ročníků.

Výstupy pro žáka:

 • Člení slova na slabiky a hlásky.
 • Odlišuje krátké a dlouhé samohlásky.
 • Vyjmenuje samohlásky krátké a dlouhé, souhlásky tvrdé, měkké i obojetné.
 • Zdůvodní a správně napíše ve slovech ú/ů.

V první části, nazvané Slovo a slabika, se věnujeme dělení slov na slabiky. K procvičení máme připravena dvě cvičení, ve kterých zapisujeme slova rozdělená na slabiky:

 1. Říkadlo - spojujeme slabiky do slov: cvičení
 2. Říkadlo - spojujeme slabiky do slov: cvičení

Ve druhé části procvičujeme poznávání počtu slabik ve slovech. V připravených třech cvičeních poznáváme slova trojslabičná, dvojslabičná a jednoslabičná:

 1. Říkadlo - najdi a zapiš slova trojslabičná: cvičení
 2. Říkadlo - najdi a zapiš slova dvojslabičná: cvičení
 3. Říkadlo - najdi a zapiš slova jednoslabičná: cvičení

Třetí část je zaměřena na trénink rozdělování slov na konci řádku. Připravena zde máme dvě cvičení:

 1. O hluchém tetřevu a lišce - rozděl slova na konci řádku: bajka
 2. O psu a kohoutu - rozděl slova na konci řádku: bajka

Čtvrtá část je zaměřena na třídění hlásek. Všechna cvičení jsou zaměřena na to, aby žák uměl vyjmenovat jednotlivé řady hlásek. Zatím netrénujeme pravopis. Připravená cvičení:

 1. Vysvětlení učiva - přehled hlásek: přehled
 2. Krátké samohlásky - seřaď řadu krátkých samohlásek: řada
 3. Dlouhé samohlásky - seřaď řadu dlouhých samohlásek: řada
 4. Tvrdé souhlásky - seřaď řadu tvrdých souhlásek: řada
 5. Měkké souhlásky - seřaď řadu měkkých souhlásek: řada
 6. Obojetné souhlásky - seřaď řadu obojetných souhlásek: řada
 7. Druhy hlásek - barevně rozliš hlásky na samohlásky, souhlásky tvrdé, měkké a obojetné: jeden list pro Excel
 8. Samohlásky - barevně rozliš samohlásky dlouhé a krátké, samohlásky dlouhé a souhlásky: tři listy pro Excel
 9. Krátké a dlouhé samohlásky - doplňuj neúplná slova: tabulka
 10. Krátké a dlouhé samohlásky - doplňuj samohlásky do říkadel: říkadla

V páté části nás čeká pravopisné učivo. Věnujeme se pravopisu ú, ů na začátku, uvnitř a konci slov. Máme připraveno pět cvičení, ve kterých si se žáky procvičíme jednodušší slova:

 1. Vysvětlení učiva - pravopis ú, ů: přehled učiva
 2. Psaní ú / ů - doplňuj do slovních spojení vynechané u - ú - ů: doplňovačka
 3. Psaní ú / ů - doplňuj do slovních spojení vynechané u - ú - ů: doplňovačka
 4. Psaní ú / ů - doplňuj do slovních spojení vynechané u - ú - ů: doplňovačka
 5. Psaní ú / ů - doplňuj do slovních spojení vynechané u - ú - ů: doplňovačka
 6. Závěrečné prověření znalostí žáků: doplňovačka

V šesté části si blíže všimneme ve dvou cvičeních dvojhlásek:

 1. Slova s dvojhláskami - zapiš slova s dvojhláskami podle nápovědy: doplňovačka
 2. Slova s dvojhláskami - zapiš slova s dvojhláskami na konci: doplňovačka

V poslední části se budeme zabývat slabikotvornými souhláskami a jejich poznáváním. K tomuto učivu máme připravena dvě cvičení:

 1. Dělení slov - rozděluj slova na slabiky a uvědomuj si slabiku se slabikotvorným l, r: cvičení
 2. Slabikotvorné souhlásky - barevně rozliš slova se slabikotvornými souhláskami: jeden list pro Excel
Tisk
Slovo, slabika, hláska

Rubriky: Pro bažanty 1.-5. ročníkPočet zobrazení: 11116

Tagy:

Kontaktovat autora článku

x