Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Pro broučky z mateřinek

Publikováno: 4. května 2011
Autor: Lubomír Šára
Ohodnotit článek:
4.3

středa 4. května 2011

Barvy kolem nás

Téma Barvy kolem nás zařazujeme do tematického plánu na podzim. Při pobytu venku můžeme pozorovat barvy ve svém přímém okolí, pojmenovávat je a rozlišovat. S dětmi opakujeme a upevňujeme znalosti o podzimní přírodě. Zařazujeme sem také různé pohybové hry. Jednotlivé aktivity opakujeme i v průběhu školního roku.

Podtémata

 1. Co se děje kolem nás - ověřujeme znalosti dětí o podzimní přírodě, ukazujeme vliv přírody na náš vzhled, na to co děláme
 2. Barevný svět kolem nás - učíme se pojmenovat a rozlišovat barvy i s jejich odstíny

Klíčové kompetence

 • dítě má elementární poznatky o světě přírody

Dílčí vzdělávací cíle

 1. Dítě a jeho tělo: osvojení si přiměřených praktických dovedností
  Je možné zařadit tyto činnosti
  : hudební činnosti u klavíru a zpěv, pohybová hra Čáp ztratil čepičku, cvičení na nářadí, cvičení s náčiním, stavění z barevných stavebnic
 2. Dítě a jeho psychika: vytváření a rozvoj základů pro práci s informacemi
  Je možné zařadit tyto činnosti: třídění a přiřazování obrázků stromů a jejich plodů, společná diskuse, přiřazování barev k různým předmětům a hračkám, určování barev a odstínů, pracovní list Základní barvy, říkadla podle výběru dětí.
 3. Dítě a ten druhý: rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
  Je možné zařadit tyto činnosti
  společné hry dětí, kooperativní činnosti ve dvojicích (skládání puzzle, pexeso, stavění), četba a poslech pohádky Meluzína.
 4. Dítě a společnost: seznamování se světem kultury a umění
  Je možné zařadit tyto činnosti: vnímání barev z výtvarných děl s následnou diskusí, výtvarná činnost - podzimní skvrny, tvoření s barvami, vyhledávání obrázků v knihách a časopisech - stříhání.
 5. Dítě a svět: vytváření povědomí o širším přírodním prostředí
  Je možné zařadit tyto činnosti: sběr listů v parku a na zahrádce, výtvarná činnost s listy - vytváření stromů, určování barev na listech.

Aktivity

 1. Barevná stuha: Každé dítě od vyučující obdrží barevnou stuhu (například modrou, zelenou, růžovou, žlutou). Tu si uváže kolem ruky či do vlasů. Na stejném místě se setkají děti se stejnou stužkou.
 2. Barevné kuličky: Každé dítě představuje barevnou kuličku. Na podlaze je položeno o jednu obruč méně, než je dětí. Děti pobíhají a na signál vyučující se utíkají schovat do důlku (obruče). Kdo důlek nenajde, vypadává ze hry. Obruče postupně odebíráme, až zůstane pouze jedno dítě.
 3. Na pastelky: Děti jsou stále rozděleny do skupin podle stuh, které mají u sebe. Sedí v kruhu, vyučující vyvolává barvy. Například: postaví se růžové a modré pastelky, sednou si žluté, kleknou si zelené. Děti se nesmějí splést.
 4. Barevné kartičky: Vyučující ukazuje dětem kartičky s barvami. Děti říkají, o jakou barvu se jedná. Uvedou něco, co má takovou barvu.
 5. Barevné autobusy: Děti jsou stále ve skupinách podle barev. Každá skupina stojí v rohu místnosti - děti představují barevný autobus. Jsou v zástupu a drží se za pasy. Vyučující stojí uprostřed. Zvedá cedulky s barevnými autobusy. Děti na ně reagují - je-li zvednutá jejich barva, jezdí po místnosti. Pokud vyučující zvedne garáž v jejich barvě, zajedou zpět do svého rohu.
Tisk
Barvy kolem nás

Rubriky: Pro broučky z mateřinekPočet zobrazení: 9330

Tagy:

Kontaktovat autora článku

x