Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Nápověda - Management škol

Pozvánka na školení vedoucích školních jídelen dle jednotné metodiky

Pozvánka na školení vedoucích školních jídelen dle jednotné metodiky

Na základě pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se v měsíci září 2014 uskuteční celoplošné školení pracovníků zařízení školního stravování (vedoucích školních jídelen). Evidence proškolených pracovníků zařízení školního stravování bude monitorována, a proto Vás žádáme o zajištění účasti pracovníka zodpovědného za provoz Vašeho zařízení školního stravování. 
Publikováno: 27. srpna 2014
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
Soubor pedagogicko-organizačních informací pro školy a školská zařízení na školní rok 2014/2015

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro školy a školská zařízení na školní rok 2014/2015

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2014/2015 má poskytnout ředitelům škol a školských zařízení, ostatním pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti základní a aktuální informace, které se vztahují ke školnímu roku 2014/2015.

Organizace školního roku 2014/2015 * Předškolní, základní a střední vzdělávání * Vzdělávání v konzervatoři, vyšší odborné, základní umělecké vzdělávání * Vysoké školství * Jazykové vzdělávání * Vzdělávání dětí a žáků se spec. vzdělávacími potřebami * Informace a doporučení pro školy a zařízení * Mládež a mimoškolní aktivity * Rejstřík škol a statistické zjišťování * Vzdělávací programy * Časový harmonogram školního roku
Publikováno: 31. července 2014
Hodnocení: 5.0
Evidence škol a školských zařízení

Evidence škol a školských zařízení

V průběhu měsíce března a dubna 2014 jsme Vás informovali o zavedení nové evidence aktuálních údajů o školách a školských zařízeních Pardubického kraje na Školském portálu Pardubického kraje - www.klickevzdelani.cz/skoly 
Počínaje dnešním dnem dochází ke zprovoznění databáze škol a školských zařízení v Pardubickém kraji na uvedeném portálu.
Prosíme Vás o doplnění všech chybějících údajů (zejména kontaktních osob) do této databáze a případné doplnění dalších údajů o škole / ŠZ.
Publikováno: 20. května 2014
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
Zápisy z porad ředitelů škol a školských zařízení organizovaných po okresech v dubnu 2014

Zápisy z porad ředitelů škol a školských zařízení organizovaných po okresech v dubnu 2014

Odbor školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje v dubnu 2014 organizoval porady ředitelů škol a školských zařízení organizovaných v jednotlivých okresech Pardubického kraje. Kompletní zápisy porad jsou ke stažení v přílohách.
Publikováno: 24. dubna 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Sdělení MŠMT k činnosti Asociace škol České republiky, s.r.o.

Sdělení MŠMT k činnosti Asociace škol České republiky, s.r.o.

V minulých dnech se několik škol z našeho kraje obrátilo na odbor školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje s dotazem ohledně nabídek společnosti Asociace škol ČR, s. r. o. V těchto dnech vydalo k aktivitám této společnosti své sdělení i MŠMT, na které se také několik škol z celé republiky obrátilo s podobnými dotazy. V...
Publikováno: 24. dubna 2014
Hodnocení: 4.3
Porady ředitelů Š/ŠZ zřizovaných obcemi a Pardubickým krajem organizované po okresech v roce 2014

Porady ředitelů Š/ŠZ zřizovaných obcemi a Pardubickým krajem organizované po okresech v roce 2014

Odbor školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje organizuje porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a Pardubickým krajem zaměřené zejména na aktuální záležitosti v ekonomické oblasti. Porady jsou též určeny příslušným pracovníkům městských úřadů ORP zodpovědným za oblast školství. Podrobný program porad je uveden v příloze pod článkem.
Publikováno: 26. března 2014
Hodnocení: 5.0
Vyplnění dotazníku „Licence Microsoft pro školy"

Vyplnění dotazníku „Licence Microsoft pro školy"

Ředitelkám a ředitelům všech Š/ŠZ zřizovaných Pardubickým krajem - Pardubický kraj připravuje výběrové řízení na dodavatele produktů společnosti Microsoft s cílem zajistit pro organizace kraje maximálně výhodné ceny programového vybavení. V rámci přípravy zadávací dokumentace výběrového řízení, je nutné zjistit počty programového vybavení, kterým vaše organizace disponuje, popřípadě které programové vybavení bude mít zájem zakoupit.

Publikováno: 12. března 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Nový název a číselné označení oddělení pro školský rejstřík

Nový název a číselné označení oddělení pro školský rejstřík

Od 1. 3. 2014 došlo na MŠMT k reorganizaci, v jejímž důsledku se změnil název oddělení veřejných rejstříků a správních činností – 620 na oddělení školského rejstříku – 201 a toto oddělení je převedeno do odboru vzdělávací soustavy – 20. V případě komunikace s MŠMT v záležitosti rejstříku škol a školských...
Publikováno: 7. března 2014
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
Vedoucí odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje

Vedoucí odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vzhledem k tomu, že vedoucí odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje Ing. Ladislav Forman rezignoval na výkon své funkce ke dni 5. 2. 2014, dovoluji si Vás informovat, že po dobu provedení výběrového řízení a jmenování nového vedoucího odboru...
Publikováno: 7. února 2014
Hodnocení: 3.0
Zápis z mimořádné porady ředitelů SŠ zřizovaných Pk konané dne 10. 1. 2014

Zápis z mimořádné porady ředitelů SŠ zřizovaných Pk konané dne 10. 1. 2014

Zápis z mimořádné porady ředitelů středních škol zřizovaných Pardubickým krajem 10. ledna 2014 Sál Jana Kašpara Krajského úřadu Pardubického kraje   Přítomni: ředitelé středních škol zřizovaných Pardubickým krajem dle prezenční listiny a pracovníci odboru školství a kultury KrÚ Pk 1. Zahájení porady...
Publikováno: 13. ledna 2014
Hodnocení: 1.5
Zápis z porady ekonomů krajských škol a ŠZ – 2. a 4. 12. 2013

Zápis z porady ekonomů krajských škol a ŠZ – 2. a 4. 12. 2013

Tento zápis je možno stáhnout ve formátu PDF (příloha pod článkem). Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ – 2. a 4. 12. 2013       I.     Rozpočet a financování   A)  Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 -          úpravy rozpočtu k 15....
Publikováno: 16. prosince 2013
Hodnocení: 4.0
Zápisy z porad ředitelů škol a školních zařízení : Ústupky u Seče 18. - 22. listopadu 2013

Zápisy z porad ředitelů škol a školních zařízení : Ústupky u Seče 18. - 22. listopadu 2013

Zápisy z porad ředitelů mateřských, základních, speciálních a praktických škol, odborných učilišť, středních škol, domů dětí a mládeže, pedagogicko - psychologických poraden, samostatných školních jídelen, domovů mládeže, základních uměleckých škol, dětských domovů, center celoživotního vzdělávání, pracovníků ORP a pracovníků Krajského úřadu Pardubického kraje. Tyto porady ředitelů škol a školských zařízení v Pardubickém kraji se konaly v Kongresovém centru hotelu Jezerka v Ústupkách u Seče.
Publikováno: 11. prosince 2013
Hodnocení: 5.0
Porada MŠMT s vedoucími odborů školství krajských úřadů

Porada MŠMT s vedoucími odborů školství krajských úřadů

Porada MŠMT s vedoucími odborů školství krajských úřadů se uskuteční dne 10. - 11. září v Přelouči.
Publikováno: 10. září 2013
Hodnocení: 5.0
Porady kolektivů školních jídelen

Porady kolektivů školních jídelen

Ve dnech 26. 8. až 29. 8. 2013 v rámci příprav zahájení nového školního roku 2013/2014 proběhly porady pro kolektivy školních jídelen, jak pro vedoucí školních jídelen, tak i pro kuchařky. Akce se uskutečnily v jednotlivých okresech - Pardubice, Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí. Zúčastnilo se téměř 500 pracovnic a pracovníků...
Publikováno: 4. září 2013
Autor: Anonym
Hodnocení: 5.0
Elektrotechnická Průmyslovka má staronového ředitele

Elektrotechnická Průmyslovka má staronového ředitele

Rada Pardubického kraje jmenovala s účinností od 1. září 2013 do funkce ředitele Střední průmyslové školy elektrotechnické a Vyšší odborné školy Pardubice Ing. Ladislava Štěpánka. Tato škola je novým subjektem, který vznikl splynutím dvou pardubických průmyslovek s elektrotechnickým zaměřením (Střední odborná...
Publikováno: 2. září 2013
Hodnocení: 3.0
Kraj organizuje pravidelné porady vedoucích školních jídelen

Kraj organizuje pravidelné porady vedoucích školních jídelen

Pardubice – Jaké jsou zásady racionální výživy dětí, jak si udržet spokojeného strávníka či jak postupovat při zpracování statistického výkaznictví v regionálním školství. Na tyto a další otázky najdou kolektivy školních jídelen odpovědi při poradách organizovaných odborem školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje během posledního prázdninového týdne. 
Publikováno: 20. srpna 2013
Hodnocení: 5.0
Noví ředitelé ZŠ od 1. srpna 2013

Noví ředitelé ZŠ od 1. srpna 2013

Přehled nových ředitelů základních škol v Pardubickém kraji od 1. 8. 2013 Název školy Popis změny Stav před změnou Stav po změně Základní škola Proseč, okres...
Publikováno: 5. srpna 2013
Hodnocení: 5.0
Telekomunikační služby pro Pardubický kraj zajistí Telefónica Czech Republic, a.s.

Telekomunikační služby pro Pardubický kraj zajistí Telefónica Czech Republic, a.s.

Rozhodli o tom včera na základě vyhodnocení veřejné zakázky krajští radní. Telefónica bude zajišťovat služby i pro krajem zřizované a zakládané organizace. Očekáváme výrazné úspory nejenom na úřadě, ale i v našich organizacích, jako jsou například nemocnice, školy nebo domovy pro seniory.
Publikováno: 19. července 2013
Hodnocení: Nehodnoceno
Sloučení elektrotechnických škol umožní lépe hospodařit a zkvalitní výuku

Sloučení elektrotechnických škol umožní lépe hospodařit a zkvalitní výuku

Zastupitelstvo Pardubického kraje včera schválilo návrh náměstkyně hejtmana zodpovědné za školství a kulturu Jany Pernicové na splynutí Střední odborné školy elektrotechnické a strojní a Středního odborného učiliště, Pardubice, Do Nového 1131 a Střední průmyslové školy elektrotechnické a Vyšší odborné...
Publikováno: 28. června 2013
Hodnocení: Nehodnoceno
OD 1. ZÁŘÍ 2013 budete potřebovat na časové jízdenky v regionální dopravě ČIPOVOU KARTU IREDO

OD 1. ZÁŘÍ 2013 budete potřebovat na časové jízdenky v regionální dopravě ČIPOVOU KARTU IREDO

Pardubický kraj ve spolupráci s organizátorem regionální dopravy OREDO s.r.o. spustí od 1. září 2013 nový systém odbavování cestujících v regionální autobusové a drážní dopravě, a to formou nových čipových karet IREDO. Použití karty bude nezbytné pro dojíždějící žáky a studenty škol, kteří budou uplatňovat slevu na jízdném prostřednictvím časových jízdenek. Formulář žádostí o vydání čipové karty IREDO osobně rozvezou pracovníci Krajského úřadu Pardubického kraje na Vaše školy v období od 21. 6. 2013 do 25. 6. 2013.
Publikováno: 20. června 2013
Hodnocení: 3.3
Soubor pedagogicko-organizačních informací pro školy a školská zařízení na školní rok 2013/2014

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro školy a školská zařízení na školní rok 2013/2014

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2013/2014 má poskytnout ředitelům škol a školských zařízení, ostatním pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti základní a aktuální informace, které se vztahují ke školnímu roku 2013/2014.
Publikováno: 5. června 2013
Hodnocení: 4.7
Přijímací řízení na střední školy - II. a další kola

Přijímací řízení na střední školy - II. a další kola

Ředitel školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení. Přihláška se podává přímo řediteli střední školy. Tiskopis přihlášky by měl být pro tyto případy k dispozici především ve středních školách. Přihlášku lze podat...
Publikováno: 1. května 2013
Hodnocení: Nehodnoceno
Materiály z porad ředitelů škol a školních zařízení organizovaných po okresech - duben 2013

Materiály z porad ředitelů škol a školních zařízení organizovaných po okresech - duben 2013

Materiály z porad ředitelů škol a školských zařízení Pardubického kraje všech zřizovatelů zaměřené zejména na aktuální záležitosti v ekonomické oblasti. Porady zorganizoval Odbor školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje. Byly určeny také příslušným pracovníkům městských úřadů ORP zodpovědným...
Publikováno: 26. dubna 2013
Hodnocení: 3.7
Pardubický kraj sloučí domovy mládeže ve Vysokém Mýtě

Pardubický kraj sloučí domovy mládeže ve Vysokém Mýtě

Zastupitelstvo Pardubického kraje včera schválilo sloučení Domova mládeže a školní jídelny Vysoké Mýto s Integrovanou střední školou technickou (ISŠT) k 1. červenci 2013. Nástupnickou organizací se stane ISŠT Vysoké Mýto, Mládežnická 380. Sloučením Domov mládeže a školní jídelna Vysoké Mýto jako...
Publikováno: 26. dubna 2013
Hodnocení: Nehodnoceno
Návod jak vytvořit článek na školském portálu

Návod jak vytvořit článek na školském portálu

Připravili jsme pro vás videoprůvodce, který vám ukáže jak vytvořit a publikovat nový článek na školském portálu. Videoprůvodce: Návod jak vytvořit a publikovat nový článek na školském portálu Učitelé, které jste zaregistrovali na portálu, mohou přidávat vlastní články do jednotlivých rubrik školského...
Publikováno: 25. března 2013
Hodnocení: 3.5
Informování organizací Pardubického kraje o projektu centralizace nákupu telekomunikačních služeb

Informování organizací Pardubického kraje o projektu centralizace nákupu telekomunikačních služeb

Pardubický kraj uzavřel Mandátní smlouvu o zajištění zadavatelských činností a o následné spolupráci při výběru dodavatele pevných i mobilních telekomunikačních služeb se společností Andersen Consulting s.r.o., jejímž cílem je optimalizovat náklady na využívání telekomunikačních služeb organizací Pardubického kraje. V...
Publikováno: 13. února 2013
Hodnocení: Nehodnoceno
Dětské domovy v Horní a Dolní Čermné se sloučí

Dětské domovy v Horní a Dolní Čermné se sloučí

Rada Pardubického kraje na svém jednání dne 24.1.2013 odsouhlasila sloučení dětských domovů v Horní a Dolní Čermné. Nástupnickou organizací se k 1. dubnu 2013 stane Dětský domov Dolní Čermná. „Sloučení jsme projednali s pracovníky odboru školství a kultury i se zástupci samospráv obou dotčených obcí a jim se to jevilo jako...
Publikováno: 28. ledna 2013
Hodnocení: Nehodnoceno
Město na zateplených školách šetří miliony

Město na zateplených školách šetří miliony

Pardubicím se od roku 2009 podařilo zateplením školních budov radikálně snížit spotřebu energií na vytápění 20 základních a mateřských škol. Město tak za tři roky ušetřilo již 18,7 milionů korun a zároveň znatelně omezilo vypouštění CO2 do ovzduší.  Díky zateplení dvou desítek mateřských a základních škol...
Publikováno: 18. prosince 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
Zápisy z porad ředitelů škol a školních zařízení : Ústupky u Seče 12. - 16. listopadu 2012

Zápisy z porad ředitelů škol a školních zařízení : Ústupky u Seče 12. - 16. listopadu 2012

Zápisy z porad ředitelů mateřských, základních, speciálních a praktických škol, odborných učilišť, středních škol, domů dětí a mládeže, pedagogicko - psychologických poraden, samostatných školních jídelen, domovů mládeže, základních uměleckých škol, dětských domovů, center celoživotního vzdělávání, pracovníků ORP a pracovníků Krajského úřadu Pardubického kraje. Tyto porady ředitelů škol a školských zařízení v Pardubickém kraji se konaly v Kongresovém centru hotelu Jezerka v Ústupkách u Seče.
Publikováno: 27. listopadu 2012
Hodnocení: 4.0
Informace k možné evakuaci školských zařízení - Pardubice

Informace k možné evakuaci školských zařízení - Pardubice

Připravovaná opatření pro případ nálezu nevybuchlé letecké munice během zemních pracích v okolí Parama Pardubice v nezbytném rozsahu zahrnují i evakuaci mateřských a základních škol (obecně školských zařízení), která jsou umístěna v zónách evakuace. Informace k evakuaci a dalším souvisejícím omezením běžného života v Pardubicích, která mohou nastat v důsledku nálezu nevybuchlé letecké munice během zemních pracích v okolí Parama.
Publikováno: 23. října 2012
Hodnocení: 5.0
RSS
12345

Nápověda

Minimalizovat

Pro zobrazení nápovědy klikněte na následující odkaz:

Nápověda ve formátu HTML


Nápovědu si rovněž můžete stáhnout v tisknutelné podobě ve formátu PDF následujícím odkazem:

Nápověda ve formátu PDF

Poznámka: V případě, že se Vám po kliknutí na odkaz PDF soubor nestáhne a neotevře, klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte "Uložit cíl jako..." (v MS Internet Explorer) nebo "Uložit odkaz jako..." (v Mozilla Firefox) pro uložení souboru na Váš lokální počítač.


Pokud chcete přidat uživatele vaší školy (ved. pracovníky, žáky, pedagogy) do Školského portálu Pardubického kraje, postupujte dle výše uvedené příručky nebo níže uvedeného návodu k používání portálu.
Článek: Používání Školského portálu Pardubického kraje

Pokud je potřeba aktualizovat mezimapěť (cache) prohlížeče, postupujte podle tohoto návodu.