Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Nápověda - Management škol

Publikováno: 12. února 2018
Autor: Michael Dobrovolný
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Pokyn vedoucího odboru školství KrÚ Pk k zadání požadavků na obnovu nemovitého majetku Š/ŠZ zřizovaných Pk

Pardubický kraj
Krajský úřad

odbor školství

   

Číslo jednací: KrÚ 7023/2018 OŠ OE
Vyřizuje: Ing. Michael Dobrovolný
Telefon: 466 026 580
E-mail: michael.dobrovolny@pardubickykraj.cz

Ředitelkám a ředitelům škol a
školských zařízení zřizovaných
Pardubickým krajem

Datum: 31. 1. 2018  

                

Oznámení o aktualizaci investičních a neinvestičních požadavků Š/ŠZ Pk na obnovu nemovitého majetku včetně vybavení prostřednictvím Školského portálu Pk

 

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,                                                   

    

          na základě informace z listopadové porady ředitelů Š/ŠZ Pk na Seči Vás žádám o provedení aktualizace Vašich požadavků na investice a neinvestice za účelem obnovy nemovitých věcí včetně vybavení, které jsou nad rámec vlastních zdrojů Š/ŠZ Pk, a to prostřednictvím webového formuláře Školského portálu Pk na adrese: www.klickevzdelani.cz/investice

           Po přihlášení se Vám zobrazí všechny požadavky, které zadali vedoucí pracovníci Vaší školy nebo školského zařízení. Požadavky můžete upravit, smazat nebo přidat nové. U každé nově přidané akce je třeba doplnit pořadové číslo školy, stručnou specifikaci požadavku školy, předpokládaný náklad akce v tis. Kč (odhad), zaškrtnout převládající druh požadavku na dotace (investice, neinvestice) a dále vybrat z nabídky číslo kritéria, které přiřadíte k jednotlivé akci.

          V příloze na portálu najdete výčet stanovených 8 základních kritérií posuzování nezbytnosti akce, které byly schváleny na základě usnesení Rady Pardubického kraje R/918/14 ze dne 20. 2. 2014. Každé z kritérií je označeno pořadovým číslem s orientačním vymezením jednotlivé náplně. Při volbě jednotlivých kritérií z předdefinované nabídky může nastat situace, že pro daný požadavek přiřadíte (resp. zaškrtněte) více kritérií. Například se bude jednat o školu, která prošla organizační změnou a bude požadovat výměnu dožilé střešní krytiny za novou se zateplením z důvodu lokálního zatékání s tím, že škola není zahrnuta v projektu OPŽP. K tomuto požadavku se dle předdefinované nabídky kritérií přiřadí kritérium 2 (odstranění závad-dožilost), kritérium 3 (racionalizace provozu) a kritérium 4 (podpora škol po změnách). Číslem 1 – 20 označte ve formuláři prioritu Vašeho požadavku s tím, že číslo 1 označuje nejvyšší prioritu.


          Do seznamu požadavků uvádějte i akce, které by bylo možné financovat z evropských fondů. Při potřebě řešení více stavebních konstrukcí nebo více provozů u jednoho objektu nekumulujte požadavky do jednoho řádku (na jediném řádku by se nemělo společně objevit např.: oprava oken, elektroinstalace, sociální zařízení, rozvody vody, oprava kotelny), ale rozdělte je do více funkčních celků s příslušným objemem nákladů. Odbor školství následně vyhodnotí, které požadavky lze sloučit do jediné realizace či žádosti. Rovněž specifikujte konkrétní nemovitost (škola, domov mládeže, školní jídelna apod.), které se stavební akce týká.


         
Aktualizovaný seznam Vašich investičních a neinvestičních požadavků na obnovu nemovitých věcí bude jedním z podkladů při rozhodování o investičních a neinvestičních prioritách, které se budou financovat v roce 2018 z dostupných zdrojů. V případě metodické pomoci se prosím obracejte na Ing. Michaela Dobrovolného, případně na Ing. Alenu Kadaníkovou. Aktualizaci Vašich požadavků proveďte od 12. 2. 2018 do 12. 3. 2018. Po tomto termínu bude seznam požadavků uzavřen.                      

  

            S pozdravem

 

 

                                                                                               Mgr. Martin Kiss

                                                                                               vedoucí odboru

Tisk
Pokyn vedoucího odboru školství KrÚ Pk k zadání požadavků na obnovu nemovitého majetku Š/ŠZ zřizovaných Pk

Rubriky: Provozní záležitostiPočet zobrazení: 809

Tagy:

Kontaktovat autora článku

x

Nápověda

Minimalizovat

Pro zobrazení nápovědy klikněte na následující odkaz:

Nápověda ve formátu HTML


Nápovědu si rovněž můžete stáhnout v tisknutelné podobě ve formátu PDF následujícím odkazem:

Nápověda ve formátu PDF

Poznámka: V případě, že se Vám po kliknutí na odkaz PDF soubor nestáhne a neotevře, klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte "Uložit cíl jako..." (v MS Internet Explorer) nebo "Uložit odkaz jako..." (v Mozilla Firefox) pro uložení souboru na Váš lokální počítač.


Pokud chcete přidat uživatele vaší školy (ved. pracovníky, žáky, pedagogy) do Školského portálu Pardubického kraje, postupujte dle výše uvedené příručky nebo níže uvedeného návodu k používání portálu.
Článek: Používání Školského portálu Pardubického kraje

Pokud je potřeba aktualizovat mezimapěť (cache) prohlížeče, postupujte podle tohoto návodu.