Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Nápověda - Management škol

Publikováno: 19. března 2019
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Prospěchová stipendia ve školním roce 2019/2020

Cílem zavedení stipendií ve středních školách zřizovaných Pardubickým krajem je zvýšit zájem mladých lidí o obory vzdělání, po jejichž absolventech je poptávka na trhu práce. Peněžní podpora motivuje žáky k zodpovědnějšímu přístupu ke studiu, pravidelné docházce do školy a dobrému chování.

Rada Pardubického kraje schválila usnesením R/963/10 ze dne 4. 3. 2010 (revokace usnesením R/1575/10 ze dne 16. 12. 2010), aby ředitelé středních škol zřizovaných Pardubickým krajem v souladu s ustanovením § 30 odst. 4 školského zákona vydali dle závazných pokynů odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje stipendijní řád, podle něhož budou žákům v podporovaných oborech vzdělání poskytovat prospěchové stipendium.

Podporované obory vzdělání pro školní rok 2019/2020 (denní forma vzdělávání):

Obráběč kovů (23-56-H/01)

Strojní mechanik (23-51-H/01)

Strojírenské práce (23-51-E/01)

Kominík (36-56-H/01)

Zedník (36-67-H/01)

Zednické práce (36-67-E/01)

Tesař (36-64-H/01)

Tesařské práce (36-64-E/01)

Vodař (36-65-H/01)

Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení (36-58-H/01)

Řezník – uzenář (29-56-H/01)

Potravinářská výroba (29-51-E/01)

Chemik (28-52-H/01)

Knihař (34-57-H/01)

Mechanik strojů a zařízení (23-44-L/01)

Opravář zemědělských strojů (41-55-H/01)

Opravářské práce (41-55-E/01)

Zemědělec – farmář (41-51-H/01)

Zemědělské práce (41-51-E/01)

Nástrojař (23-52-H/01)

Autolakýrník (23-61-H/01)

Výrobce potravin (29-51-H/01)

Kritéria pro přiznání stipendií (v hodnoceném období – pololetí):

Žák dosáhne v hodnocení odborného výcviku stupně prospěchu 1 – výborný nebo 2 – chvalitebný. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení je vyjádřeno stupněm prospěl(a) s vyznamenáním nebo prospěl(a). Nedosáhne-li žák tohoto celkového hodnocení, protože nebyl hodnocen z některého předmětu (např. z důvodu dlouhodobé nemoci či úrazu), může ředitel školy tuto podmínku prominout. Dalšími podmínkami pro vyplacení stipendia je hodnocení chování žáka stupněm velmi dobré a neuložení kázeňského opatření (vyjma napomenutí a důtky třídního učitele) v hodnoceném období (pololetí). Žák nesmí mít v tomto období neomluvenou absenci a omlouvání nepřítomnosti žáka musí být v souladu ustanovením § 67 školského zákona. Musí být žákem střední školy poskytující stipendium nejen v pololetí, kdy pobírá stipendium, ale i v celém předchozím hodnoceném pololetí.

Vyplacená stipendia v daném pololetí jsou závislá na dosažených studijních výsledcích a splnění kritérií pro přiznání stipendií v předchozím pololetí. Stipendium není vypláceno za období hlavních prázdnin a po dobu přerušení studia.

Výše přiznaných stipendií je odstupňována podle studovaného oboru vzdělání, ročníku a hodnocení stupněm prospěchu v odborném výcviku:

Výše měsíčního stipendia v oborech vzdělání Zedník a Zednické práce:

Hodnocení žáka z odborného výcviku stupněm prospěchu

V 1. ročníku

V 2. ročníku

Ve 3. ročníku

1 – výborný

500 Kč

600 Kč

700 Kč

2 – chvalitebný

400 Kč

400 Kč

500 Kč

 

Výše měsíčního stipendia v ostatních podporovaných oborech vzdělání:

Hodnocení žáka z odborného výcviku stupněm prospěchu

V 1. ročníku

V 2. ročníku

Ve 3. a 4. ročníku

1 – výborný

400 Kč

500 Kč

600 Kč

2 – chvalitebný

300 Kč

300 Kč

400 Kč

 

Školy s žáky v podporovaných oborech zašlou odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje do 31. ledna a do 31. července hlášení o počtu žáků v jednotlivých oborech a ročnících, kteří splnili podmínky a kritéria pro přiznání stipendií za 1. či 2. pololetí školního roku. V případě, že nebude možné v daném pololetí vyplatit celou částku přiznaného stipendia (např. z důvodu ukončení studia žáka), bude škola nárokovat o to méně finančních prostředků na následující pololetí. Finanční prostředky z rozpočtu Pardubického kraje budou na celé nadcházející pololetí školního roku poukázány na účet školy jako účelové do konce 1. čtvrtletí a do konce 3. čtvrtletí kalendářního roku (případně snížené o odpočet za předchozí pololetí).

Tisk
Prospěchová stipendia ve školním roce 2019/2020

Rubriky: Provozní záležitostiPočet zobrazení: 508

Tagy:

Miloslava DrábkováMiloslava Drábková

Další příspěvky od Miloslava Drábková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x

Nápověda

Minimalizovat

Pro zobrazení nápovědy klikněte na následující odkaz:

Nápověda ve formátu HTML


Nápovědu si rovněž můžete stáhnout v tisknutelné podobě ve formátu PDF následujícím odkazem:

Nápověda ve formátu PDF

Poznámka: V případě, že se Vám po kliknutí na odkaz PDF soubor nestáhne a neotevře, klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte "Uložit cíl jako..." (v MS Internet Explorer) nebo "Uložit odkaz jako..." (v Mozilla Firefox) pro uložení souboru na Váš lokální počítač.


Pokud chcete přidat uživatele vaší školy (ved. pracovníky, žáky, pedagogy) do Školského portálu Pardubického kraje, postupujte dle výše uvedené příručky nebo níže uvedeného návodu k používání portálu.
Článek: Používání Školského portálu Pardubického kraje

Pokud je potřeba aktualizovat mezimapěť (cache) prohlížeče, postupujte podle tohoto návodu.