Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Nápověda - Management škol

Publikováno: 8. ledna 2019
Ohodnotit článek:
3.5

Vykazování podpůrných opatření s kódem normované finanční náročnosti

Během podzimního sběru dat ze školních matrik a dalších výkonových výkazů byly zjištěny časté chyby ve vykazování podpůrných opatření s kódem normované finanční náročnosti (NFN), které měly dopad na čerpání finančních prostředků. Jednalo se zejména o následující nedostatky:

 • neoprávněné čerpání finančních prostředků z důvodu neukončení podpůrného opatření personálního charakteru ve výkazu R 44-99 o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti při ukončení poskytování tohoto podpůrného opatření (např. při ukončení vzdělávání žáka),

 • duplicitní čerpání finančních prostředků z důvodu opakovaného zadávání téhož podpůrného opatření prostřednictvím výkazu R 44-99 pro každý školní rok nebo v případě nového doporučení z poradenského zařízení, kterým bylo prodlouženo poskytování dosavadního podpůrného opatření,

 • poskytování podpůrného opatření personálního charakteru bez jeho vykázání prostřednictvím výkazu R 44-99, a tudíž bez nároku na přidělení prostředků na jeho financování.

Věnujte proto zvýšenou pozornost následujícím informacím:

 • podpůrné opatření s kódem NFN se při zahájení jeho poskytování vykazuje ve výkazu R 44-99 pouze jednou,

 • podpůrné opatření personálního charakteru je při ukončení jeho poskytování nutné ukončit prostřednictvím výkazu R 44-99,

 • pokud je v rámci nové diagnostiky dítěti, žákovi či studentovi doporučeno totéž podpůrné opatření (se stejným kódem NFN a názvem), které mu již bylo poskytováno na základě předchozího doporučení, není nutné toto podpůrné opatření ve výkazu R 44-99 ukončovat a znovu zahajovat,

 • pokud je v rámci nové diagnostiky dítěti, žákovi či studentovi doporučeno jiné podpůrné opatření (s odlišným kódem NFN a názvem), než které mu bylo doposud na základě předchozího doporučení poskytováno, je nutné původní podpůrné opatření ve výkazu R 44-99 v aktuálním měsíci ukončit a současně zahájit nové podpůrné opatření,

 • v rámci aktuálního měsíce je třeba vykázat ta podpůrná opatření personálního charakteru, jejichž poskytování bude zahájeno nejpozději prvního dne následujícího měsíce,

 • podpůrné opatření vykázané v aktuálním měsíci ve výkazu R 44-99 s požadavkem na finanční prostředky bude financováno ze státního rozpočtu od následujícího měsíce,

 • pokud využijete možnost načíst data prostřednictvím XML souboru, nespoléhejte se pouze na dodavatele software pro vedení školní matriky, data je třeba zkontrolovat po přihlášení na adrese http://sberdat.uiv.cz/login/ ve sběru dat z výkazu R 44-99; při každém novém importu XML souboru se data přidají k již zadaným, je proto nutná důsledná kontrola, zda nedošlo k duplicitnímu vykázání údajů (k nejčastějším chybám došlo právě při importu dat, kdy byla podpůrná opatření ve výkazu R 44-99 opakovaně zahájena a nebyla ukončována),

 • podpůrná opatření vykázaná ve výkazu R 44-99 lze během aktuálního měsíce kdykoli opravit, v posledním dni aktuálního měsíce jsou data agregována MŠMT a poté je již není možné opravit,

 • při vykazování dat ze školních matrik a dalších výkonových výkazů je třeba zkontrolovat soulad přílohy R 43-01 výkazu o škole/školském zařízení o poskytovaných podpůrných opatřeních personálního charakteru a jejich finanční náročnosti s bilancí vykazovaných údajů ve výkazu R44-99 k příslušnému datu (viz obrázek).


 

Tisk
Vykazování podpůrných opatření s kódem normované finanční náročnosti

Rubriky: Provozní záležitostiPočet zobrazení: 1911

Tagy:

Petra PospíšilováPetra Pospíšilová

Další příspěvky od Petra Pospíšilová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x

Nápověda

Minimalizovat

Pro zobrazení nápovědy klikněte na následující odkaz:

Nápověda ve formátu HTML


Nápovědu si rovněž můžete stáhnout v tisknutelné podobě ve formátu PDF následujícím odkazem:

Nápověda ve formátu PDF

Poznámka: V případě, že se Vám po kliknutí na odkaz PDF soubor nestáhne a neotevře, klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte "Uložit cíl jako..." (v MS Internet Explorer) nebo "Uložit odkaz jako..." (v Mozilla Firefox) pro uložení souboru na Váš lokální počítač.


Pokud chcete přidat uživatele vaší školy (ved. pracovníky, žáky, pedagogy) do Školského portálu Pardubického kraje, postupujte dle výše uvedené příručky nebo níže uvedeného návodu k používání portálu.
Článek: Používání Školského portálu Pardubického kraje

Pokud je potřeba aktualizovat mezimapěť (cache) prohlížeče, postupujte podle tohoto návodu.