Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Nápověda - Management škol

Publikováno: 11. prosince 2013
Ohodnotit článek:
5.0

Zápisy z porad ředitelů škol a školních zařízení : Ústupky u Seče 18. - 22. listopadu 2013

Zápis z porady ředitelů mateřských škol : Zapis_z_porady_MS.pdf
18. - 19. 11. 2013 : PONDĚLÍ - ÚTERÝ

 1. Zahájení porady – Ing. L. Forman, vedoucí OŠK KrÚ Pk - Zapis_z_porady_MS.pdf (zahájení)
 2. Profesní rozvoj řídícího pracovníka ve školství (Ing. L. Forman, vedoucí OŠK KrÚ Pk) - Zapis_z_porady_MS.pdf (bod 1.)
 3. Ekonomické záležitosti - (Ing. A. Vinopalová, J. Nadrchal, OŠKT KrÚ Pk) - Zapis_z_porady_MS.pdf (bod 2.)
 4. Plán hlavních úkolů ČSI ve školním roce 2013/2014 (Bc. M. Toušovská, Pardubický inspektorát ČŠI) - Zapis_z_porady_MS.pdf (bod 3.)
 5. Aktuální témata v agendě mateřských škol (Mgr. M. Málková, OŠK KrÚ Pk) - agenda_MS.pdf, rozsudek_NSS_2011.pdf, rozsudek_NSS_2012.pdf, rozsudek_NSS_2013.pdf, priručka_OPVK_verze9.pdf
 6. Možnosti podpory prostřednictvím činosti MAS ORLICKO (Ing. I. Vanická, MAS ORLICKO) - MAS_ORLICKO.pdf
 7. Kroužky zaměřené na vědecké pokusy – letošní hit (Mgr. K. Štěrbová, Kroužky ČR Východ) - krouzky_Vychod.pdf
 8. Pojďte do školky! (. E. Pavlovičová, Amalthea, o.s.) - Pojdte_do_skolky.pdf, informace_o_kurzech.pdf
 9. Analýza monitoringu prevence rizikového chování (PhDr. P. Novotná, PPP Ústí nad Orlicí) - monitoring_analyza_MS_ZS_SS.pdf
 10. Praktické poznatky z kontrolní a metodické činnosti v oblasti personalistiky (M. Kučerová, OŠK KrÚ Pk) - personalistika.pdf
 11. Vedení porad (PaedDr. J. Knoll, PPP Pardubice) - vedeni_porad.pdf
 12. Možnosti environmentálního vzdělávání v Pardubickém kraji nejen v terénu (Ing. J. Bureš, Ekocentrum PALETA) - EVVO.pdf
 13. Hranice a rituály ve výchově dětí (Mgr. K. Hrbková, Alkion Praha) - hranice_ritualy.pdf

Zápis z porady ředitelů ZŠ a MŠ (zřizovatel obec, soukromník, církev), speciálních a praktických ZŠ, SŠ a OU (zřizovatel kraj, obec, soukromník), DDM, PPP : Zapis_ZS_MS_specskol_OU_DDM_PPP.pdf
19. – 20. 11. 2012
: ÚTERÝ - STŘEDA

 1. Zahájení porady - Ing. Jana Pernicová, náměstkyně hejtmana Pk - Zapis_ZS_MS_specskol_OU_DDM_PPP.pdf (zahájení)
 2. Analýza monitoringu prevence rizikového chování (PhDr. P. Novotná, PPP Ústí nad Orlicí) - monitoring_analyza_MS_ZS_SS.pdf
 3. Možnosti enviromentálního vzdělávání v Pk nejen v terénu (Ing. J. Bureš, Ekocentrum PALETA) - EVVO.pdf
 4. Hranice a rituály ve výchově dětí (Mgr. K. Hrbková, Alkion Praha) - nabidka_seminaru_Alkion.pdf; hranice_ritualy.pdf
 5. Rejstřík Š/ŠZ – připomínky k podávání žádostí (Ing. P. Kříž, OŠK KrÚ Pk) - rejstrik.pdf
 6. Inkluzivní vzdělávání (PaedDr. P. Baslerová, UP Olomouc) - inkluze_pardubice.pdf
 7. Ekonomické záležitosti (Ing. A. Vinopalová, J. Nadrchal, ing. S. Šťastný, OŠK KrÚ Pk) - Zapis_ZS_MS_specskol_OU_DDM_PPP.pdf (bod 6.), majetek_PO_PK.pdf
 8. Praktické poznatky z kontrolní a metodické činnosti v oblasti personalistiky (M. Kučerová, OŠK KrÚ Pk) - personalistika.pdf
 9. Asistenční služby pro žáky cizince na ZŠ (Mgr. Z. Kudrnová, MOST pro o.p.s.) - MOST.pdf 
 10. Domácí násilí (Mgr. J. Ludvíková, OSV KrÚ Pk) - domaci_nasili.pdf
 11. TECHNOhrátky (E. Hromádková, manažerka projektu TECHNOhrátky) - TECHNOhratky.pdf
 12. Evaluace v mateřské škole (Mgr. Z. Bečvářová, VOŠ Pedagogická, Praha) - evaluace_MS.pdf, evaluacni_system_MS.pdf, formular_MS_CSI_soulad.pdf, MS_charakteristika_ditete.pdf, MS_rozvoj_ditete.pdf, MS_ukazka_IB.pdf
 13. Bioritmy v souvislosti s procesem učení (doc. MUDr. P. Kachlík, katedra speciální pedagogiky, PdF MU Brno) - biorytmy.pdf
 14. Dopravní výchova ve školách od šk. roku 2013/2014 (Mgr. J. Stuchlíková, Ing. O. Švec, BESIP) - dopravni_vychova.pdf
 15. Aktuální témata v agendě MŠ (Mgr. M. Málková, OŠK KrÚ Pk) - agenda_MS.pdf, rozsudek_NSS_2011.pdf, rozsudek_NSS_2012.pdf, rozsudek_NSS_2013.pdf, priručka_OPVK_verze9.pdf

Zápis z porady ředitelů základních škol (zřizovatel obec, soukromník), samostatných školních jídelen (zřizovatel obec, soukromník) a pracovníků ORP : Zapis_z_porady_ZS_SJ_a_ORP.pdf
20. – 21. 11. 2012
: STŘEDA - ČTVRTEK

 1. Zahájení porady - Ing. Jana Pernicová, náměstkyně hejtmana Pk, Ing. L. Forman, vedoucí OŠK KrÚ Pk - Zapis_z_porady_ZS_SJ_a_ORP.pdf (zahájení)
 2. Aktivní střelec (mjr. Mgr. Z. Klubrt, plk. Mgr. R. Malíř, Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje) - Zapis_z_porady_ZS_SJ_a_ORP.pdf (bod 1.)
 3. Biorytmy v souvislosti s procesem učení (doc. MUDr. P. Kachlík) - biorytmy.pdf
 4. Domácí násilí (Mgr. J. Ludvíková, OSV KrÚ Pk) - domaci_nasili.pdf
 5. TECHNOhrátky (E. Hromádková)  - TECHNOhratky.pdf
 6. Ekonomické záležitosti (Ing. A. Vinopalová, J. Nadrchal, OŠK KrÚ Pk) - Zapis_z_porady_ZS_SJ_a_ORP.pdf (bod 5.)
 7. Vzdělávání pro pedagogy 1. stupně ZŠ (E. Pavlovičová, Amalthea, o.s.) -  informace_o_kurzech.pdf, Amalthea.pdf
 8. Asistenční služby pro žáky cizince na ZŠ (Mgr. Z. Kudrnová, MOST pro o.p.s.) - MOST.pdf
 9. Vedení porad (PaedDr. J. Knoll, PPP Pardubice) - vedeni_porad.pdf
 10. Analýza monitoringu prevence rizikového chování, dotace na prevenci z MŠMT (PhDr. P. Novotná, PPP Ústí nad Orlicí) - monitoring_analyza_MS_ZS_SS.pdf
 11. Rejstřík Š/ŠZ – připomínky k podávání žádostí (Ing. P. Kříž, OŠK KrÚ Pk) - rejstrik.pdf
 12. Možnosti podpory prostřednictvím činnosti MAS ORLICKO (Ing. I. Vanická, MAS ORLICKO) - MAS_ORLICKO.pdf
 13. Možnosti environmentálního vzdělávání v Pardubickém kraji nejen v terénu (Ing. J. Bureš, Ekocentrum PALETA) - EVVO.pdf
 14. Inkluzivní vzdělávání (PaedDr. P. Baslerová, UP Olomouc) - inkluze_Pardubice.pdf
 15. Dopravní výchova ve školách od šk. r. 2013/14 (Ing. O. Švec, Mgr. J. Stuchlíková, BESIP) - dopravni_vychova.pdf

Zápis z porady ředitelů SŠ (zřizovatel kraj, obec, církev, soukromník), DM a CCV (zřizovatel kraj), ZUŠ (zřizovatel obec, soukromník),DD (zřizovatel kraj, soukromník) : Zapis_z_porady_PO_Pk.pdf
21. – 22. 11. 2012
: ČTVRTEK - PÁTEK

 1. Přivítání přítomných ředitelek a ředitelů škol a školských zařízení, seznámení s programem porady - Mgr. Jiří Hlava
 2. Vystoupení Ing. Jany Pernicové, náměstkyně hejtmana a Ing. Ladislava Formana, vedoucího OŠK - Zapis_z_porady_PO_Pk.pdf
 3. Přijímací zkoušky v roce 2013/2014, prospěchová stipendia, informace ke Scio testům a SOČ (Mgr. P. Pospíšilová, Mgr. N. Vojnovičová, Ing. M. Drábková, Mgr. Klára Jelinková) - prijimaci_rizeni_porada_reditelu.pdf, PZ_Scio_2013_Pard_reditele.pdf, stipendia.pdf, Zapis_z_porady_PO_Pk.pdf (bod 1.)
 4. Jeden rok ve Francii (D. Bangoura, K. Melicharová, Alliance Française de Pardubice) - Francie.pdf
 5. Ekonomické záležitosti (Ing. A. Vinopalová, J. Nadrchal, Ing. S. Šťastný, OŠK KrÚ Pk) - Zapis_z_porady_PO_Pk.pdf (bod 3.), majetek_PO_PK.pdf
 6. Praktické poznatky z kontrolní činnosti kontrolního oddělení KrÚ Pk (M. Woff, KřÚ Pk) - kontrolni_cinnost_1.pdf; kontrolni_cinnost_2.pdf
 7. Možnosti podpory prostřednictvím činnosti MAS ORLICKO (Ing. I. Vanická, MAS ORLICKO) - MAS_Orlicko.pdf
 8. Scénáře využití tabletů ve výuce 1:1 (J. Knesplová, MBA, Microsoft) - Microsoft.pdf
 9. Aktivní střelec (mjr. Mgr. Z. Klubrt, plk. Mgr. R. Malíř, Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje) - Zapis_z_porady_PO_Pk.pdf (bod 7.)
 10. Rozhodování ředitele ve správním a mimo správní řízení (PhDr. Bc. M. Puškinová, Ph. D) - spravni_rizeni_Puskinova.pdf
 11. Změny v právních předpisech za poslední dva roky a dokumentace školy (PaedDr. J. Mikáč) - Jan_Mikac.pdf

Prezentace jednotlivých přednášejících byly převedeny do PDF.

Foto z porad ředitelů zveřejníme v následujících dnech.

Dokumenty ke stažení

Tisk
Zápisy z porad ředitelů škol a školních zařízení : Ústupky u Seče 18. - 22. listopadu 2013

Rubriky: Provozní záležitosti, Porady ředitelů a krajského úřaduPočet zobrazení: 2682

Tagy:

Richard TichýRichard Tichý

Další příspěvky od Richard Tichý

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x

Nápověda

Minimalizovat

Pro zobrazení nápovědy klikněte na následující odkaz:

Nápověda ve formátu HTML


Nápovědu si rovněž můžete stáhnout v tisknutelné podobě ve formátu PDF následujícím odkazem:

Nápověda ve formátu PDF

Poznámka: V případě, že se Vám po kliknutí na odkaz PDF soubor nestáhne a neotevře, klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte "Uložit cíl jako..." (v MS Internet Explorer) nebo "Uložit odkaz jako..." (v Mozilla Firefox) pro uložení souboru na Váš lokální počítač.


Pokud chcete přidat uživatele vaší školy (ved. pracovníky, žáky, pedagogy) do Školského portálu Pardubického kraje, postupujte dle výše uvedené příručky nebo níže uvedeného návodu k používání portálu.
Článek: Používání Školského portálu Pardubického kraje

Pokud je potřeba aktualizovat mezimapěť (cache) prohlížeče, postupujte podle tohoto návodu.