Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Informace o školském portálu

Minimalizovat

Školský portál Pardubického kraje je určen pro širokou veřejnost, žáky a studenty, pracovníky ve školství a management škol.
Poskytuje prostředí a nástroje pro vzdělávání a získávání informací v oblasti školství.

Na Školském portálu Pardubického kraje jsou každý den publikovány nové články z oblasti školství, kultury a sportu Pardubického kraje. 

Na školském portálu naleznete velké množství článků věnujících se různým tématům, např.:

Školský portál dále nabízí:

 
 

Učitelé, které administrátor vaší školy zaregistruje na portálu, mohou poté přidávat vlastní články do jednotlivých rubrik školského portálu. Totéž platí pro management školy.

Na školském portálu je pro studenty a pedagogy
bezplatně k dispozici e-learningový systém se studijními materiály. Pro vstup do e-learningu je potřebná registrace uživatelů (pedagogů, žáků) – viz tento návod.

 

Prohlášení o přístupnosti >>> zde

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů evidovaných a zveřejněných na Školském portálu Pardubického kraje je:

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
IČ: 70892822

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů jsou:

Mgr. David Venzara, MPA
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
poverenec@pardubickykraj.cz
466 026 117, 601 169 693

V rámci Školského portálu Pardubického kraje jsou osobní údaje zpracovány pro splnění právní povinnosti nebo úkolů prováděných ve veřejném zájmu uložené kraji školským zákonem a dalšími právními předpisy v oblasti školství. Osobní údaje zpracovávané z uvedených důvodů jsou předávány příslušným orgánům, úřadům či institucím v případech, kdy tak ukládá zvláštní zákon. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí. V případech, kdy jsou zpracovávány osobní údaje nad rámec výše uvedených právních důvodů, děje se tak na základě souhlasu subjektu údajů. Subjekt údajů souhlas uděluje na speciálním formuláři definující osobní údaj, účel a dobu jeho zpracování. Souhlas lze kdykoliv odvolat, přičemž tím není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Při zpracování osobních údajů v rámci provozu Školského portálu Pardubického kraje nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem.

Výkon práv subjektů údajů se provádí prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Pardubického kraje. Požadavky subjektů údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Propagační materiály

Minimalizovat

Reklamní banner - odkaz na Školský portál Pardubického kraje

Budeme rádi, když nám pomůžete propagovat Školský portál Pardubického kraje.
K dispozici jsou naše reklamní bannery. Budeme rádi, když bude jeden z nich zobrazen na Vašich stránkách.
                                  

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání - každý den nové informace ze školství

 Statický banner 227×83 px (statický obrázek .PNG)
Do Vašich stránek vložte níže uvedený HTML kód. Děkujeme Vám.
<a href="https://www.klickevzdelani.cz" title="Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání - každý den nové informace ze školství"><img src=https://www.klickevzdelani.cz/Portals/0/skolskyportal.png alt="Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah" /></a>

  

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání - každý den nové informace ze školství

 Statický banner 180×115 px (statický obrázek .JPG)
Do Vašich stránek vložte níže uvedený HTML kód. Děkujeme Vám.
<a href="https://www.klickevzdelani.cz" title="Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání - každý den nové informace ze školství"><img src="https://www.klickevzdelani.cz/Portals/0/skolsky_portal_inzerce180.jpg" alt="Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah" /></a>

 

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání - každý den nové informace ze školství

 Statický banner 215×64 px (statický obrázek .PNG)
Do Vašich stránek vložte níže uvedený HTML kód. Děkujeme Vám.
<a href="https://www.klickevzdelani.cz" title="Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání - každý den nové informace ze školství"><img src="https://www.klickevzdelani.cz/Portals/0/logo_skolskyportal_215x64.png" alt="Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah" /></a>

 

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání - každý den nové informace ze školství

 Statický banner 141×38 px  (statický obrázek .PNG)
Do Vašich stránek vložte níže uvedený HTML kód. Děkujeme Vám.
<a href="https://www.klickevzdelani.cz" title="Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání - každý den nové informace ze školství"><img src=https://www.klickevzdelani.cz/Portals/0/logo_skolskyportal_141x38.png alt="Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah" /></a>

 

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání - každý den nové informace ze školství

 Statický banner 143×40 px  (statický obrázek .JPG)
Do Vašich stránek vložte níže uvedený HTML kód. Děkujeme Vám.
<a href="https://www.klickevzdelani.cz" title="Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání - každý den nové informace ze školství"><img src=https://www.klickevzdelani.cz/Portals/0/logo_skolskyportal_143x40.jpg alt="Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah" /></a>

 

 


Videoprezentace Školského portálu Pardubického krajeVideoprezentace školského portálu v HD kvalitě je k dispozici v těchto formátech:                           

Reklamní plakát - Školský portál Pardubického kraje

Budeme rádi, když nám pomůžete propagovat Školský portál Pardubického kraje. 

 


Pozadí - Tapety - Wallpapers

Stáhněte si pozadí plochy (tapety) pro systém Windows.

   

Struktura Školského portálu Pardubického kraje

Minimalizovat

Struktura Školského portálu Pardubického kraje: