Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Podpora rozvoje nadání

Podpora rozvoje nadání a péče o nadané od předškolního věku až po oblast celoživotního učení. Cílová skupina jsou děti, žáci a studenti MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ. Další cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci. Cílem je zajistit jejich další vzdělávání zaměřené na tuto problematiku.

20

Rada Pardubického kraje schválila realizaci programu podpory nadaných žáků, jehož součástí je udílení cen Mladý talent Pardubického kraje 2018. Vyhlášení a specifikaci programu najdete v příloze.

Prosíme, věnujte pozornost závěrečnému ustanovení (část IV, odst. 1) a příloze č. 1. V souvislosti s Nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů -  GDPR) je nezbytné, aby škola před podáním přihlášky, tzn. před vyplněním údajů o nominovaném žákovi do on-line přihlášky, zajistila potvrzení žáka, resp. zákonného zástupce, že byl seznámen s nominací a s „Informacemi o zpracování a ochraně osobních údajů v rámci programu Mladý talent Pardubického kraje a jeho realizace“. Pro informování žáka/zákonného zástupce a vyjádření souhlasu doporučujeme využít přílohu č. 1.

Přihlášky (nominace žáků na udělení ceny) podává statutární zástupce školy elektronicky, prostřednictvím Školského portálu Pardubického kraje, vyplněním formuláře pro přihlášení na www.klickevzdelani.cz/mt, odkaz Pedagogičtí pracovníci → Podpora rozvoje nadání → Mladý talent Pk. Registrace přihlášek: od 23. června 2018 přihlášenými uživateli.

Uzávěrka přihlášek: 19. září 2018.

Zpracování a ochrana osobních údajů

Podmínkou pro nominaci žáka na udělení ceny Mladý talent Pardubického kraje je podání přihlášky a poskytnutí požadovaných osobních údajů. Podáním přihlášky navrhovatel (škola) potvrzuje, že před podáním přihlášky zajistil souhlas žáka, resp. zákonného zástupce s nominací a jeho seznámení s dokumentem „Informace o zpracování a ochraně osobních údajů v rámci přihlášky do programu Mladý talent a jeho realizace“ (viz příloha). Podmínky a okolnosti zpracování osobních údajů, způsob a rozsah zpracování údajů Pardubickým krajem jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování a ochraně osobních údajů v rámci programu Mladý talent Pardubického kraje a jeho realizace. Dokument je přílohou vyhlášení programu podpory nadaných žáků 2018.

Ocenění Mladý talent Pardubického kraje je určeno žákům, kteří dosáhli vynikajících úspěchů v předmětových olympiádách, středoškolské odborné činnosti, v soutěžích odborných dovedností, úspěšně obhájili své projekty na festivalech a přehlídkách apod.

V rámci programu podpory nadaných žáků, který je dlouhodobě financován z rozpočtu Pardubického kraje, bude mj. finanční částkou 250 tis. Kč podpořena činnost krajských komisí předmětových soutěží, které se podílejí na řízení soutěží v kraji. Cílem programu je napomáhat k rozvoji nadání žáků a zlepšovat podmínky pro kvalitní zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání vyhlašovaných MŠMT.

| Přeposlat e-mailem | Komentářů: 0

Vložit hodnocení

Ohodnoťte kvalitu článku (čím více bodů, tím lepší hodnocení):

Komentáře

K tomuto článku neexistují žádné komentáře.

Vložit komentář

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat komentáře.