Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity DDM

Publikováno: 6. listopadu 2011
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

neděle 6. listopadu 2011

Nabídka pravidelné činnosti DDM Lanškroun

KROUŽKY  PRO  PŘEDŠKOLÁKY 

„Hello Pinky“ 
pro děti předškolního věku (4 – 6 let)
seznámení s angličtinou pomocí her, obrázků, básniček a písniček, cílem kurzu je osvojit 
si základní slovní zásobu, získat pozitivní vztah k výuce cizího jazyka
Cena: 900,- Kč

Předškoláček 
pro děti předškolního věku (5 - 6 let)
zahrnuje převážně pohybovou, hudební a výtvarnou činnost
formou her a soutěží
Cena: 600,- Kč

Sportík 
pro kluky ve věku od 6 - 7 let
míčové a pohybové hry, základy volejbalu, prvky atletiky
Cena: 600,- Kč

KROUŽKY  PRO ŠKOLÁKY

jazykové

Němčina 
pro děti  z 1. a 2. tříd ZŠ
základní slovní zásoba, komunikace pomocí obrázků, písniček, básniček a tvořivé činnosti
Cena: 700,- Kč

Happy English 
pro děti z 1. a 2. tříd ZŠ
výuka základních slovíček pomocí her, kreslení, písniček a vyprávění
Cena: 700,- Kč

Angličtina hrou 
pro děti ze 3. - 5. tříd ZŠ
prohlubování základních znalostí, tvoření jednoduchých vět 
Cena: 700,- Kč

Anglická konverzace 
pro zájemce ze 7. - 9. tříd ZŠ a studenty SŠ
konverzace a rozhovory na různá témata 
Cena: 700,- Kč

Ruština 
pro zájemce ze 4. - 9. tříd ZŠ
pro začátečníky a mírně pokročilé
základy gramatiky, hovorová řeč, reálie
Cena: 700,- Kč

estetické

Kreslení je hra
pro děti z 1. a 2. tříd ZŠ
jednoduché kreslířské a malířské úkoly pro nejmenší začínající malíře, znalost barev, 
používání různých výtvarných potřeb a pomůcek, vše zábavnou a hravou formou
Cena: 500,- Kč

Paletka 
pro zájemce ze 3. – 5. tříd ZŠ
získávání nových výtvarných zkušeností prostřednictvím různých technik
Cena: 500,- Kč

Šikulka 
pro děti z 1. a 2. tříd ZŠ
kroužek je kombinací výtvarné a pracovní výchovy, výroba nejrůznějších ozdobných 
i užitečných věcí formou různých technik
Cena: 600,- Kč

Tvorba šperků 
pro zájemce ze 4. – 9. tříd ZŠ a studenty SŠ
použití různých materiálů, kreativní a moderní techniky - ketlování, korálkování, FIMO
Cena: 600,- Kč

Kreativní svět 
pro zájemce ze 6. - 9. tříd ZŠ a studenty SŠ
šperky, plstění, drátkování, dekorace, módní doplňky, malba na sklo ap.
Zahajovací schůzka: 20.9.2011 v 16.00 hod. v DDM
Cena: 600,- Kč

Mladí designéři 
pro zájemce ze 3. – 5. tříd ZŠ
pro tvořivé děti, modelování z hlíny a moduritu, potisk triček, tašek, výroba šperků a módních 
doplňků z tradičních i netradičních materiálů, práce s mozaikou, netradiční zdobení oblečení
Cena: 600,- Kč

Výtvarný ateliér 
pro zájemce ze 6. - 9. tříd ZŠ a studenty SŠ
pro výtvarně nadané děti,  malba, kresba a grafika, od zátiší k portrétu, práce s nejrůznějšími 
technikami ( křída, tuš, tempera, linoryt),výuka teorie barev, kompozice, perspektivy
Zahajovací schůzka: 20.9.2011 v 16.30 hod. v DDM
Cena: 500,- Kč

Ilustrace, knižní vazba 
pro zájemce ze 3. – 9. tříd. ZŠ
děti se naučí vše, co je spojeno s knihou – písmo, knižní kresbu, malbu, vazbu, přebal, 
vyzkouší si grafické techniky – suchá jehla, linoryt, frotáž, asambláž, fotomontáž, koláž
najdeme příběh a k němu vytvoříme originální knihu, dále budeme pracovat na 
komiksech,……
Cena: 600,- Kč

Divadelní kroužek 
pro zájemce z 2. - 9. tříd ZŠ
dramatizace textů, nácvik divadelního vystoupení na veřejnosti, příprava na různé 
recitační 
a divadelní soutěže, výroba jednoduchých rekvizit a dekorací
Cena: 400,- Kč

taneční

Orientální tance 
pro dívky z 1. – 5. tříd ZŠ – pro začátečníky i mírně pokročilé
základy orientálních tanců, relaxační a uvolňovací cvičení, nácvik na vystoupení
Cena: 600,- Kč

Orientální tance 
pro dívky ze 6. – 9. tříd ZŠ –  pro začátečníky i mírně pokročilé
základy orientálních tanců, relaxační a uvolňovací cvičení, nácvik na vystoupení
Cena: 600,- Kč

Aerobik 
pro zájemce ze 4. - 9. tříd ZŠ
rozvoj pohybových schopností, koordinace, flexibilita, rytmika, zlepšení kondice, vytrvalosti
a síly,
vystupování na veřejnosti, účast na soutěžích
Cena: 600,- Kč

Super dance 
pro chlapce a dívky ze 3. - 5. tříd ZŠ 
výuka moderního tance s prvky latinsko-amerických a orientálních tanců,
aerobiku, zumby a klasických tanců
Cena: 600,-Kč

Moderní tance s Vendulou  
pro zájemce z 5. - 9. tříd ZŠ – pro začátečníky, přípravka pro taneční skupinu JUICY
výuka moderních tanečních stylů, nejnovější techniky, nácvik soutěžních formací, účast 
na tanečních soutěžích
Cena: 600,- Kč

Taneční skupina JUICY 
pro zájemce z 5. - 9.tříd ZŠ a studenty SŠ – pro  pokročilé
výuka moderních tanečních stylů, nejnovější techniky, nácvik soutěžních formací, účast 
na tanečních soutěžích, schůzky 2x týdně 
Cena: 1600,- Kč

Berušky 
pro zájemce z 1. a 2. tříd
nácvik tanečních kroků, sestav a jednoduchých choreografií na známé lidové písničky
Cena: 600,- Kč

Mažoretky Světlušky
pro dívky 7 - 9 let se smyslem pro rytmus
nácvik základních kroků a sestav, víkendová soustředění, vystupovaní na kulturních 
i společenských akcích, účast na soutěžích po celé republice
Cena: 600,- Kč  

Roztleskávačky Světlušky 
pro dívky 7 - 9 let se smyslem pro rytmus
nácvik základních kroků a sestav, víkendová soustředění, vystupovaní na kulturních
i společenských akcích, účast na soutěžích po celé republice
Cena: 600,- Kč

Roztleskávačky a maţoretky mladší - Lentilky 
pro dívky 11 - 13 let se smyslem pro rytmus
nácvik skladeb na různá vystoupení a celostátní soutěže – nutná pravidelná docházka
pravidelný trénink 2x týdně (úterky a čtvrtky)
Cena: 1000,- Kč

sportovní

Karate 
pro chlapce i dívky od 3. tříd ZŠ
základy sebeobrany, karate
pravidelný trénink 2x  týdně (pondělí, středa)
Cena: 900,- Kč

Plavání 
pro chlapce i dívky z 1.- 9. tříd ZŠ
základní plavecké styly, hry a soutěže ve vodě
pravidelné schůzky budou probíhat ve středu v bazénu ZŠ Dobrovského
Cena: 1200,- Kč

Cvičeníčko s Ivou 
pro chlapce i dívky z 1. a 2. tříd ZŠ
hraní s míčem i bez, různé pohybové hry, zábavné skotačení
Cena: 600,- Kč

Sportík 
pro kluky ve věku od 6 - 7 let
míčové a pohybové hry, základy volejbalu, prvky atletiky
Cena: 600,- Kč

Sportovky 
pro zájemce ze 3. – 4. tříd ZŠ
základy gymnastických dovedností, míčové a pohybové hry a další pohybová příprava
Zahajovací schůzka: 27.9.2011 v 16.00 hod. v DDM
Cena: 600,- Kč

Florbal pro dívky 
pro dívky z 1. – 9.tříd ZŠ
technika hry, práce s míčkem, týmová spolupráce, fairplay, závody
Cena: 600,- Kč

Florbal pro chlapce 
pro chlapce ze 3. – 6.tříd ZŠ
technika hry, práce s míčkem, týmová spolupráce, fairplay, závody
Cena: 600,- Kč

Horolezecký krouţek 
pro chlapce a dívky z 1. - 9. tříd ZŠ - začátečníci, 
pokročilí ,děti z 1. a 2. tříd pouze v doprovodu rodičů
výuka a osvojení lezeckých dovedností a lezecké techniky na cvičné stěně, účast na závodech
Cena: 600,- Kč

Stolní tenis 
pro zájemce od 4. tříd ZŠ
s hlubším zájmem o tento sport, trénink 1x týdně
Cena: 600,- Kč

Volejbal
pro dívky z 1. - 5. tříd ZŠ
pravidelný trénink 2x týdně
Cena: 600,- Kč

Volejbal
pro chlapce z 1. - 6. tříd ZŠ
pravidelný trénink 2x týdně
Cena: 600,- Kč

Šachy 
zájemce z 1.- 5. tříd ZŠ - pro začátečníky 
základy šachu, matové kombinace, zápis a čtení partie, účast na soutěžích
Cena: 400,- Kč

Šachy 
zájemce z 1.- 9. tříd ZŠ - pro pokročilé 
prohloubení získaných poznatků, jednoduché kombinace, účast na soutěžích
Cena: 400,- Kč

přírodovědné

Ekolibřík 
pro zájemce z 1.- 9. tříd ZŠ 
hry o přírodě a v přírodě, ekologické hry, poznávání živočichů a rostlin, příprava na 
poznávací soutěže 
Cena: 400,- Kč

Rybářský krouţek 
pro zájemce z 1.- 9. tříd ZŠ
rybářské znalosti a dovednosti - rybářský řád, rybolovná technika, praktický rybolov, příprava 
na rybářské závody
Cena: 400,- Kč

Ostatní

Ptáčata 
pro děti z 1. a 2. tříd ZŠ
zpívání jednoduchých písniček, rytmická cvičení, pohybová a dechová průprava, flétna 
Cena: 400,- Kč

ABECEDA 
pro zvídavé děti z 2. a 3. tříd ZŠ
Rozvoj schopností a dovedností pomocí her, veselých úkolů, hlavolamů, kvízů a soutěží. 
Otázky a odpovědi z nejrůznějších oblastí – zkrátka od A až po Z.
Cena: 400,- Kč

Malí kuchtíci 
pro děti z  2.- 5. tříd ZŠ
rady, jak připravit chutnou a zdravou pochoutku, netradiční pohoštění pro kamarády, 
vaření s vtipem a fantazií
Cena: 600,- Kč

Modeláři 
pro zájemce od 3. tříd ZŠ
stavba, lepení, povrchová úprava plastikových a papírových modelů, příprava na soutěžní 
přehlídku
Cena: 400,- Kč

Z@vináč 
pro zájemce ze 3. - 5.tříd ZŠ
základní práce s PC, webové stránky, internet, počítačový svět
Cena: 500,- Kč

Webovky 
pro zájemce ze 6.- 9.tříd ZŠ
tvorba vlastních webových stránek, práce s fotografií
Cena: 500,- Kč

Pojď si hrát 
pro zájemce z 1. – 4. tříd ZŠ
nemáš si s kým hrát? Přijď mezi nás, zahrajeme si společně: klasické deskové hry (Člověče,
nezlob se, domino, dáma, pexeso, mlýn,….) i některé nové ( figurková školička, 
Carcassone,…)
Cena: 400,- Kč

kluby

Youth for Europe 
(Mládeţ pro Evropu) 
pro mladé lidi ve věku 17 -  25 let
zájemci se zapojí do zpracování  projektů výměny mládeže s jinými státy, budou  
spolupracovat s dobrovolnicí z Lotyšska, seznamovat ji s okolím a s kulturou v České 
republice
Cena: 200,- Kč

         IMKA 
(Iniciativa mládeţe) 
pro mladé lidi ve věku 14 - 18 let
iniciativa mládeže je jakýkoliv projekt, který si navrhnou, vytvoří a realizují mladí lidé, 
projekt rozvíjí jejich podnikavost a tvořivost např. v oblasti kulturního zázemí města
Cena: 200,- Kč

KURZY PRO DOSPĚLÉ
Základy práce s PC  - pro úplné začátečníky
základní principy ovládání osobního počítače, program Windows, tvorba dokumentu 
v textovém editoru Word, práce s internetem, elektronickou poštou a grafickým editorem
Lekce 1x týdně 2 hod., celkem 30 hod.
Cena kurzu: 1500,- Kč

Základy práce s PC pro seniory   - pro úplné začátečníky
základní principy ovládání osobního počítače, program Windows, práce s internetem a 
elektronickou poštou 
Lekce 1x týdně 2 hod., celkem 30 hod.
Cena kurzu: 1500,- Kč

Poweryoga s Lenčou
posílení svalů celého těla, protažení, svalová a duševní harmonie, prevence bolesti zad
(možnost přihlášení každé další úterý deset minut před začátkem schůzky)
Cena: permanentka 200,- Kč / 10 hod.,  jednorázové vstupné 25,- Kč / hod.

Step aerobik s Jančou
dynamická varianta aerobiku, zatížení dolní část těla pomocí stepu
Zahajovací schůzka 21.9.2011 v 16.30 hod. v  tělocvičně ZŠ na náměstí A. Jiráska 
(možnost přihlášení každou další středu deset minut před začátkem schůzky)
Cena: permanentka 200,- Kč / 10 hod.,  jednorázové vstupné 25,- Kč / hod.

Kurz anglického  jazyka - pro mírně pokročilé a pokročilé
schůzky 1x týdně 2 hod.
Cena kurzu: 2000,- Kč 

Kurz německého jazyka  -  pro  pokročilé
schůzky 1x týdně, celkem 60 hod.
Cena kurzu: 2000,- Kč
Poznámka: cena kurzů je stanovena na počet minimálně 10 uchazečů. Při vyšším počtu se platba nezohledňuje.

Kreativ klub  – pro dospělé 
kurzy tradičních i netradičních řemesel – malba na hedvábí, pletení košíků z pedigu, drátkování, 
tkaní,  vazby věnců, malba na sklo, keramika, patchwork a další techniky pod vedením 
odborných lektorů 
Termíny jednotlivých kurzů budou zveřejněny na informačních letácích nebo na www.ddmlanskroun.cz.krouţky určené pro ţáky ZŠ Smetanova
probíhají v prostorách školy na ul. B.Smetany

Keramika 
pro zájemce z 1.- 9. tříd ZŠ
základy práce s hlínou, různé keramické techniky, práce na hrnčířském kruhu 
Cena: 900,- Kč (v ceně je zahrnut poplatek za veškerý materiál)

Publicistický krouţek 
pro zájemce ze 4. - 9. tříd ZŠ
tvorba školního časopisu Béda – kompletace, příprava do tisku, 
práce na počítači, psaní příspěvků, tvorba kvízů, luštěnek, osmisměrek

Netradiční sporty 
pro zájemce ze 4. – 7. tříd ZŠ
pravidla a nácvik her – lakros, ringo, létající talíře, florbal atd.
Cena: 500,- Kč
Tisk
Nabídka pravidelné činnosti DDM Lanškroun

Rubriky: Aktivity DDMPočet zobrazení: 3101

Tagy:

Klára JelinkováKlára Jelinková

Další příspěvky od Klára Jelinková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x