Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Další zájmová činnost a tábory

Publikováno: 10. prosince 2017
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

"Love Human Rights" - Mezinárodní den lidských práv

10. prosinec je Mezinárodním dnem lidských práv, který připomíná vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce 1948.

V České republice je listina základních práv a svobod součástí Ústavy ČR a zaručuje každému z nás právo na život, právo na zachování lidské důstojnosti, právo na rovné zacházení či nedotknutelnost osoby a jejího soukromí.

V oblasti mládeže je téma ochrany práv dětí a mládeže zohledněno v "Koncepci podpory mládeže na období 2014 - 2020" samostatným strategickým cílem zaměřeným na přístup dětí a mladých lidí k právům (http://195.113.76.20/mladez/narodni-strategie-pro-mladez).

V kontextu končící celoevropské kampaně na podporu boje proti verbálním útokům motivovaným nenávistí, tzv. No Hate Speech Movement (2013 – 2017) vyzvala Rada Evropy členské státy k připomenutí si letošních oslav Mezinárodního dne lidských práv s důrazem na eliminaci slovních útoků a násilí z nenávisti pod mottem „Love Human Rights“ (Miluj lidská práva).

V době, kdy v Evropě dochází každoročně ke stoupajícímu počtu slovních i fyzických útoků z nenávisti z důvodu odlišné barvy pleti, příslušnosti k národu či etnické skupině, politického přesvědčení, nebo motivovaných náboženskou nesnášenlivostí, ale také z důvodu sexuální orientace, zdravotního postižení či příslušnosti k subkultuře, je důležité, aby se téma lidských práv stalo součástí formálního i neformálního vzdělávání a rezonovalo i při práci s dětmi mládeží.

Převzato z http://sdv.msmt.cz/mladez/mezinarodni-den-lidskych-prav.

 

Tisk

Rubriky: Další zájmová činnost a táboryPočet zobrazení: 1857

Tagy:

Silvie AnýžováSilvie Anýžová

Další příspěvky od Silvie Anýžová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x