Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Další zájmová činnost a tábory

Publikováno: 11. prosince 2017
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Výzva MŠMT - Investiční dotace v oblasti mládeže v roce 2018

Odbor pro mládež MŠMT vyhlašuje pro rok 2018 podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Investičního programu 133710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.

Program je určen nestátním neziskovým organizacím (spolek, ústav a obecně prospěšná společnost), které existují déle než 3 roky a v tomto období prokazatelně pracují s dětmi a mládeží.

Účelové určení dotace poskytované z programu 133 710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže dle výzvy pro rok 2018 je vyhrazeno výlučně pro pořízení vhodného vybavení pro volnočasové aktivity (např. velkokapacitní kopírky, vleky na lodě, keramické pece, velkokapacitní stany apod.). V rámci účelového určení dotace nelze z dotace programu v rámci výzvy pro rok 2018 poskytovat dotaci na projekty spočívající byť částečně ve stavebních pracích či úpravě venkovních ploch.

Pro tuto výzvu alokovalo MŠMT finanční prostředky ve výši 1 500 000 Kč.

Uzávěrka pro podávání žádostí o investiční dotaci je 29. 12. 2017.

V případě, že je žadatelem spolek, předkládá žádost pouze hlavní spolek, a to i pro potřeby svých pobočných spolků.

NNO vkládají své žádosti o poskytnutí investiční dotace prostřednictvím elektronického informačního systému (ISPROM) na adrese https://isprom.msmt.cz/. K uzavření systému dojde dne 29. 12. 2017 ve 23:59:01 h. Žádosti v listinné podobě lze doručit do 29. 12. 2017 do 14:00 h fyzicky do podatelny MŠMT Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. Žádosti lze zaslat též v písemné podobě poštou, pak musí být opatřeny razítkem podací pošty nejpozději 29. 12. 2017.

Podrobné informace o podmínkách výzvy pro rozpočtový rok 2018 naleznete v aktuálních dokumentech metodického řízení výzvy roku 2018 na http://sdv.msmt.cz/mladez/poskytovani-investicnich-dotaci-v-oblasti-mladeze-v-roce-2, a to "Informace pro žadatele o poskytnutí dotace z programového financování pro program 133 710 - Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže - 2018" a "Metodika hodnocení projektů v rámci programu 133710 (na rok 2018)".   

Tisk
Výzva MŠMT - Investiční dotace v oblasti mládeže v roce 2018

Rubriky: Další zájmová činnost a táboryPočet zobrazení: 1668

Tagy:

Silvie AnýžováSilvie Anýžová

Další příspěvky od Silvie Anýžová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x