Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Další zájmová činnost a tábory

Publikováno: 12. listopadu 2018
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Praha, 9. listopadu 2018 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpoří prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání spolky a pracovníky v neformálním vzdělávání částkou 200 milionů korun. O finanční podporu na realizaci projektů, které povedou ke zkvalitnění práce s dětmi a mládeží, se žadatelé budou moci ucházet ve výzvě Zvyšování kvality neformálního vzdělávání.

Cílem výzvy je podpořit rozvoj lidí, kteří se věnují práci s mládeží prostřednictvím neformálního vzdělávání. Projekty umožní rozšíření znalostí v oblasti nových metod a forem práce s dětmi a mládeží. Jedná se zejména o osobnostně sociální rozvoj, získání kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách, praktickém využívání ICT a v neposlední řadě i v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti.

„Význam toho, co se děti naučí mimo školu, v poslední době roste. Díky této výzvě dojde k významnému navýšení finančních prostředků, které plynou do podpory neformálního vzdělávání v organizacích pracujících s dětmi a mládeží. V důsledku toho budou moci tyto organizace inovovat a zatraktivnit svoji činnost, která se stane dostupnější většímu počtu dětí a mladých lidí,“ říká ředitel Odboru pro mládež MŠMT Michal Urban.

Žadatelé si budou moci vybírat ze sedmi povinně volitelných aktivit podle toho, jakou oblast by chtěli zkvalitnit či rozvinout. V nabídce aktivit je například tandemové vzdělávání, realizace projektových dnů nebo vznik klubů. Podpořené projekty by mimo jiné měly směřovat k propojování formálního a neformálního vzdělávání. „Výzva je vůbec první tohoto zaměření. Kombinuje v sobě běžné projekty s projekty takzvaných šablon. Věříme proto, že pro spolky, které většinou nemají zkušenosti s evropskými fondy, bude tato forma uživatelsky přívětivější,“ doplňuje náměstek pro řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský.

Projekty budou moci žadatelé podávat až do výše 20 milionů korun. Žádosti budou přijímány od 23. listopadu 2018 do vyčerpání alokace, nejpozději však do 30. září 2019.

Více informací naleznete na internetových stránkách OP VVV.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce EU a ESIF

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9

Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
opvvv.msmt.cz
www.msmt.cz 

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/

Tisk
Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Rubriky: Další zájmová činnost a táboryPočet zobrazení: 1795

Tagy:

Silvie AnýžováSilvie Anýžová

Další příspěvky od Silvie Anýžová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x