Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Environmentální vzdělávání

I. setkání koodinátorů EVVO Pardubického kraje

I. setkání koodinátorů EVVO Pardubického kraje

Klub ekologické výchovy ve spolupráci se Střední školou zemědělskou a veterinární Lanškroun a se Střední školou zemědělskou a VOŠ Chrudim Vás srdečně zve na I. setkání koordinátorů environmentální výchovy Pardubického kraje, které se bude konat dne 17. září 2014 na Krajském úřadu Pardubického kraje, v budově...
Publikováno: 8. září 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Atlas masa

Atlas masa

Rozsáhlá publikace nabitá nejnovějšími daty také mapuje globalizaci masného průmyslu, k níž dochází v posledních desetiletích. Prozkoumává velkovýrobu masa i důsledky, jaké má pro každodenní život českých domácností. Pro objednání tištěné publikace Atlas Masa (zdarma), prosím, kontaktujte nadaci...
Publikováno: 18. srpna 2014
Hodnocení: Nehodnoceno

Ochrana a podpora genofondu sovy pálené v Pardubickém kraji s účastí zemědělské veřejnosti

Cílem projektu je aktivní ochrana a podpora genofondu silně ohrožené sovy pálené v Pardubickém kraji. V letech 2000-2002 byla na území okresů Chrudim, Pardubice a Svitavy instalována síť hnízdních budek pro sovu pálenou v areálech zemědělských farem. Záměrem projektu v roce 2014 je realizace údržby části instalovaných budek, opravy poškozených...
Publikováno: 16. července 2014
Hodnocení: Nehodnoceno

Perníček, z. s., učí děti hrou

Projekt EkoPerníček se snaží přiblížit děti přírodě, naučit děti i jejich rodiče více myslet a chovat se ekologicky.
Podrobnosti naleznete v příloze.
Publikováno: 16. července 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Studijní materiály SŠZ a VOŠ Chrudim pro oblast environmentálního vzdělávání

Studijní materiály SŠZ a VOŠ Chrudim pro oblast environmentálního vzdělávání

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim vytvořila ucelený studijní materiál v environmentální oblasti vzdělávání. Postupně ve třech etapách byla zpracována jednotlivá témata vyplývající z nově vytvořeného ŠVP. Způsob zpracování plně odpovídá didaktickým a...
Publikováno: 1. července 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Projekt Zdraví na talíři – cesta ke zdravějšímu školnímu stravování - pro MŠ

Projekt Zdraví na talíři – cesta ke zdravějšímu školnímu stravování - pro MŠ

Ekocentrum PALETA připravilo III. běh projektu Zdraví na talíři – cesta ke zdravějšímu školnímu stravování, jehož cílem je vzdělat pracovníky mateřských škol v Pardubickém kraji v oblasti zdravého stravování a usnadnit propojení školního vzdělávacího programu se školním stravováním....
Publikováno: 30. května 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Zdraví na talíři – cesta ke zdravějšímu školnímu stravování - pro ZŠ

Zdraví na talíři – cesta ke zdravějšímu školnímu stravování - pro ZŠ

Ekocentrum PALETA připravilo III. běh projektu Zdraví na talíři – cesta ke zdravějšímu školnímu stravování, jehož cílem je vzdělat pracovníky základních škol v Pardubickém kraji v oblasti zdravého stravování a usnadnit propojení školního vzdělávacího programu se školním...
Publikováno: 30. května 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Východočeské muzeum v Pardubicích nabízí návštěvníkům nově otevřenou „Naučnou stezku zámecké valy“

Východočeské muzeum v Pardubicích nabízí návštěvníkům nově otevřenou „Naučnou stezku zámecké valy“

„Pardubické zámecké valy obkružující uzavřený areál renesančního pernštejnského sídla jsou výjimečným územím. Ačkoliv jsou na dohled od samého pulsujícího středu města, jsou územím klidu a ticha. Jako by přímo lákaly k procházkám a posezení ve stínu vzrostlých stromů“, říká...
Publikováno: 20. května 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Zelený ParDoubek 2014

Zelený ParDoubek 2014

Byla vyhlášena bohatě dotovaná soutěž Zelený ParDoubek 2014. Soutěž je určena školám všech stupňů v Pardubickém kraji, které mohou získat pěkné finanční a věcné ceny a také certifikát Ekologická škola Pardubického kraje 1. - 4. stupně. V přílohách naleznete přihlášku a soutěžní dotazník. Uzávěrka je 31. 5. 2014, vyhodnocení bude na krajské konferenci v říjnu 2014.

Publikováno: 15. května 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
U obce Kukle na Svitavsku bude zítra otevřen Památník včelích matek

U obce Kukle na Svitavsku bude zítra otevřen Památník včelích matek

V lesním komplexu Brand u města Svitavy, v katastru obce Kukle na Svitavsku, bude zítra, v sobotu 26. dubna 2014 ve 13 hodin, slavnostně otevřen Památník včelích matek. Obnovit toto z hlediska architektury i turistiky velmi zajímavé regionální dílo se podařilo díky vynikající spolupráci státního podniku Lesy České republiky, Města Svitavy a Mikroregionu...
Publikováno: 25. dubna 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Výsledky I. kola PPEVO v Pardubicích

Výsledky I. kola PPEVO v Pardubicích

Program podpory ekologické výchovy a osvěty Magistrátu města Pardubic zveřejnil výsledky grantového I. kola pro rok 2014. Více v příloze.
Publikováno: 23. dubna 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
K oslavám Dne Země se připojují i Lesy ČR

K oslavám Dne Země se připojují i Lesy ČR

Již tradičně si i v České republice připomínáme 22. dubna Den Země, svátek naší pla­nety, která jediná ze všech pla­net sluneční soustavy umožňu­je existenci života – lidí, živo­čichů a rostlin. K tomuto svát­ku se tradičně připojuje také státní podnik Lesy České republiky.  V moderním pojetí by měl Den Země lidi upozornit na dopady ničení...
Publikováno: 18. dubna 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Jak chránit naši zemi? Den Země připomene, jak se ekologicky chovat doma, v práci či ve škole

Jak chránit naši zemi? Den Země připomene, jak se ekologicky chovat doma, v práci či ve škole

Dvaadvacátého dubna si celosvětově připomínáme svátek naší modré planety, Den Země. Nejen v tento den bychom se měli zamyslet nad tím, jak se chovat ekologicky, abychom chránili zemi a životní prostředí. Mnohdy tuto myšlenku zavrhneme kvůli obavám, že nás to bude něco stát nebo se budeme muset něčeho vzdát. Přitom si stačí osvojit pár zásad,...
Publikováno: 18. dubna 2014
Hodnocení: 2.0

Zdravá výživa v ŠVP a stravování na základní škole

Středisko ekologické výchovy AMOS, o. p. s., Oucmanice Vás srdečně zve na zajímavý seminář Zdravá výživa v ŠVP a stravování v základní škole, který proběhne ve dnech 16. - 17. 5. 2014. Dozvíte se např. zkušenosti z projektu Bioškoly, příklady dobré praxe ze školních jídelen, proč je vhodné zavádět...
Publikováno: 14. dubna 2014
Hodnocení: Nehodnoceno

Zdravá výživa v ŠVP a stravování v mateřské škole

Středisko ekologické výchovy AMOS, o. p. s., Oucmanice Vás srdečně zve na zajímavý seminář Zdravá výživa v ŠVP a stravování v mateřské škole, který proběhne ve dnech 25. - 26. 4. 2014. Dozvíte se např. jak to chodí v mateřských školách s environmentálním vzdělávacím programem, proč je vhodné zavádět biopotraviny do...
Publikováno: 14. dubna 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Leknínové jezírko - dar milovníkům přírody

Leknínové jezírko - dar milovníkům přírody

Lesy ČR obnovily původní krásy Leknínového jezírka v lesním komplexu Obora u Šedivce na Žambersku Lesy ČR mezi společensky odpovědnými firmami Pardubického kraje Hradec Králové – Lesy České republiky, s. p., navrátily život do půvabného Leknínového jezírka ležícího uprostřed lesů nedaleko obce Šedivec u Žamberka na Orlickoústecku....
Publikováno: 2. dubna 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Soutěž KRNAPu pro střední školy

Soutěž KRNAPu pro střední školy

Správa Krkonošského národního parku vyhlašuje tradiční odbornou přírodovědnou soutěž pro studenty středních škol (včetně nižších ročníků víceletých gymnázií). Otázky jsou zpravidla směřovány ke krkonošským tématům. Specifikem soutěže nejsou věcné ceny, ale pro 30 nejlepších účast na odborném zoologickém soustředění, které se letos koná 2.–6. června na Friesových Boudách.
Publikováno: 2. dubna 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Učíme se na statku - školní výlet se zážitkovými programy EVVO

Učíme se na statku - školní výlet se zážitkovými programy EVVO

Také v letošním roce zveme Vás a třídy 1. stupně Vaší školy na netradiční školní výlet spojený se zážitkovými programy environmentální výchovy Učíme se na statku. Pro rok 2014 jsme připravili NOVINKU – celodenní program PEKAŘSKÝ DEN. Můžete s námi zažít to, co opravdu jinde nezažijete: proces pečení chleba od...
Publikováno: 12. března 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Zdraví na talíři - pro ředitele ZŠ

Zdraví na talíři - pro ředitele ZŠ

Ekocentrum PALETA zve na seminář pro ředitele ZŠ, zaměřený na zdravé školní stravování a zdravou výživu vůbec – např. na využití jídelny pro vzdělávání ve škole a přirozené propojování obsahu výuky s aktivitami školní jídelny, příklady dobré praxe – více najdete v příloze. Seminář...
Publikováno: 28. února 2014
Hodnocení: Nehodnoceno

Kurz zimní ekologie pro pedagogy základních škol a víceletých gymnázií

Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň si Vás v rámci projektu PERUN dovoluje pozvat na pobytový kurz s intenzivním celodenním programem zaměřeným na studium vlivu faktorů zimní ekologie na živé organismy, s využitím metod a technik globální a environmentální výchovy a badatelsky orientovaného vyučování. Seminář je určen...
Publikováno: 4. února 2014
Hodnocení: 1.0
Kvalitní vzdělávání pro pedagogy zaměřené na zdraví a výživu

Kvalitní vzdělávání pro pedagogy zaměřené na zdraví a výživu

Zdraví vnímáme při upřímném přání svým blízkým jako hlavní životní hodnotu. Přijďte k nám na seminář získat moderní poznatky o výživě a zdraví vůbec od Mgr. Margit Slimákové, Ph.D., fundované odbornice na výživu a farmacii. Po odborném základu dostanete praktické tipy a návody,...
Publikováno: 3. února 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Sborník Panurus

Sborník Panurus

S podporou Krajského úřadu Pardubického kraje vychází 22. číslo ornitologického časopisu Panurus, který vydává Východočeská pobočka České společnosti ornitologické ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích. Panurus 22 (2013) obsahuje 10 odborných příspěvků o výskytu a biologii ptáků převážně ve...
Publikováno: 28. ledna 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Žáci se učí nakládat s elektroodpadem, v prvním pololetí odevzdali 7 408 kg elektra

Žáci se učí nakládat s elektroodpadem, v prvním pololetí odevzdali 7 408 kg elektra

Děti v českých školách se učí, jak nakládat s vysloužilými elektrospotřebiči. Za první pololetí odevzdaly školy zapojené do projektu Zelená škola 7 408 kilogramů elektroodpadu. Učitelé navíc oceňují vzdělávací program zaměřený na ekologii, který v rámci projektu prakticky přispívá ke zvýšení sběru...
Publikováno: 28. ledna 2014
Hodnocení: 5.0
Česká společnost ornitologická školám

Česká společnost ornitologická školám

Česká společnost ornitologická nabízí zapojení do projektů nazvaných Jaro ožívá a Rorýsí školy zaměřených na vzdělávání žáků v oblasti ptačí biologie a ekologie. Cílem kampaně je vzbudit u dětí a dospělých zájem o přírodu a její ochranu skrze sledování jarního návratu 5 ptačích druhů -...
Publikováno: 27. ledna 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Nový bakalářský studijní obor Environmentální studia a udržitelný rozvoj

Nový bakalářský studijní obor Environmentální studia a udržitelný rozvoj

První ročník bude otevřen v příštím akademickém školním roce 2014/2015 na Katedře rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Studium je koncipováno jako tříletý bakalářský studijní program, nabízející komplexní uvedení do oblasti životního prostředí se zřetelem ke globálním...
Publikováno: 27. ledna 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Studentská soutěž Pro vodu

Studentská soutěž Pro vodu

Navrhněte, jak lépe zacházet s vodou v krajině, městech, budovách nebo při výrobě. Soutěžit můžete ve dvou kategoriích: 1. město a krajina 2. budova a technologie   Zapojit se mohou 1 – 3 členné vysokoškolské týmy. Soutěž je přístupná také čerstvým absolventům. Vítězný projekt v každé ze dvou kategorií získá 30 000 Kč. Finanční odměny...
Publikováno: 17. ledna 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Sběr použitých rostlinných olejů

Sběr použitých rostlinných olejů

Ekocentrum PALETA a Marek Křesťan - Makroil-Viking group, s.r.o. Vám nabízejí spolupráci na společném projektu likvidace použitého rostlinného oleje. Vykoupíme rostlinný olej od Vašich žáků či pedagogů a olej z Vaší školní jídelny. Bližší informace naleznete v příloze.

Publikováno: 15. ledna 2014
Hodnocení: 3.3
Tradiční soutěž k AnimalFestu

Tradiční soutěž k AnimalFestu

ANIMALFEST je benefiční hudební festival, jehož výtěžek bude letos opět věnován na podporu Záchranné stanice pro handicapované živočichy v Jaroměři. V souvislosti s festivalem opět pořádáme soutěž o ceny, která pomůže obrátit pozornost veřejnosti k problematice handicapovaných divokých zvířat. Soutěž se týká obou stupňů základních škol,...
Publikováno: 15. ledna 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
II. vzdělávací běh projektu Ekocentra PALETA -  Zdraví na talíři - cesta ke zdravějšímu školnímu stravování - pro ZŠ

II. vzdělávací běh projektu Ekocentra PALETA - Zdraví na talíři - cesta ke zdravějšímu školnímu stravování - pro ZŠ

Zkušenosti z prvního běhu jsou nečekané - ve školách, které prošly vzděláváním, se toho mnoho změnilo - a nejen ve školní jídelně. Zároveň se potvrdilo, že ve školách, kde se vzdělávali pracovníci ŠJ současně s pedagogy, jdou změny směřující ke zdravější stravě mnohem snadněji. Proto...
Publikováno: 7. ledna 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
II. vzdělávací běh projektu Ekocentra PALETA -  Zdraví na talíři - cesta ke zdravějšímu školnímu stravování - pro MŠ

II. vzdělávací běh projektu Ekocentra PALETA - Zdraví na talíři - cesta ke zdravějšímu školnímu stravování - pro MŠ

Zkušenosti z prvního běhu jsou nečekané - ve školách, které prošly vzděláváním, se toho mnoho změnilo - a nejen ve školní jídelně. Zároveň se potvrdilo, že ve školách, kde se vzdělávali pracovníci ŠJ současně s pedagogy, jdou změny směřující ke zdravější stravě mnohem...
Publikováno: 7. ledna 2014
Hodnocení: 4.0
RSS
1234567

Úvodní informace

Minimalizovat
V Pardubickém kraji se EVVO řídí koncepcí, kterou Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo dne 21. 2. 2008 pod č. j. Z/323/08. Na webu Pardubického kraje najdete tuto problematiku zde: www.pardubickykraj.cz/ekovychova. Krajským koordinátorem EVVO je Digital Star, s.r.o. , který k tomuto tématu provozuje samostatný webový portál https://ekoosveta.cz, kde najdete veškeré podrobnosti - tipy pro školy, dotace, soutěže, kalendář akcí a mnoho dalších zajímavostí.