Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Sport

Publikováno: 27. května 2014
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Krajská rada Asociace školních sportovních klubů ČR Pardubický kraj

Asociace školních sportovních klubů České republiky (AŠSK ČR)

Organizační struktura
Asociace školních sportovních klubů České republiky je sportovním a tělovýchovným občanským sdružením, které bylo založeno na podzim roku 1992. V současné době působí již ve všech okresech České republiky a sdružuje více než 250 000 žáků základních a středních škol. Od jara roku 2001 je organizační struktura přizpůsobena vyšším územně správním celkům. Tvoří ji základní články (více než 2 800 školních sportovních klubů), okresní rady (pracují v 85 okresech z 86) a krajské rady (od poloviny roku 2001 pracují ve všech 14 krajích). Nejvyššími orgány celé organizace jsou Sněm a Výkonný výbor.

Spolupráce organizace
AŠSK ČR je třetím nejpočetnějším sportovním a tělovýchovným sdružením pro děti a mládež s působností v celé České republice, je členem Všesportovního kolegia ČR, Českého olympijského výboru a oficiálním zástupcem ČR v Mezinárodní federaci školního sportu (ISF).

Program činnosti
Program činnosti, uskutečňovaný ve školním sportovním klubu většinou učiteli a profesory tělesné výchovy, je od samého počátku zaměřen na podněcování a podporu pohybových aktivit v době mimo vyučování. Profiluje se jako multisportovní organizace zabezpečující především ty sporty, pro které jsou ve školních sportovních klubech vhodné materiální a personální podmínky. Zejména se jedná o základní aktivity zaměřené na vyvolání prvotního zájmu o pohyb jako součást denního režimu mládeže bez výrazného důrazu na výkonnost.

Hlavní cíl
Posláním organizace je tedy připravovat pro žáky a studenty přitažlivý program, vytvářet u nich kladný vztah k pravidelné pohybové činnosti, ovlivňovat utváření jejich hodnotové orientace, poskytovat alternativu pro volný čas, a tak přispívat k aktivní primární prevenci
kriminality a zneužívání návykových látek.

Internetové stránky: AŠSK ČR

Krajská rada Asociace školních sportovních klubů ČR Pardubický kraj (KR AŠSK Pk)

Organizační struktura
Krajská rada Asociace školních sportovních klubů ČR Pardubického kraje byla založena v roce 2001. V současné době působí ve 4 okresech (Pardubice, Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí) a má 12 855 členů. Tvoří ji 134 klubů, 4 okresní rady a 1 krajská rada. Předsedou krajské rady je Filip Patlevič a sekretářem Zdeněk Alt.

Popis činnosti
Krajská rada, kterou vede Filip Patlevič a okresní rady Pardubicka, Chrudimska, Svitavska a Ústecko-orlicka úzce spolupracují se školskými odbory i s ČSTV. Snahou je organizovat soutěže veřejně prospěšných programů s postupovým charakterem – od základních kol přes okresní, krajská, až po republiková a mezinárodní. Každoroční růst členské základny je signálem, že aktivita sdružení přitahuje zájem pedagogů a dětí, vede k jejich aktivnímu zapojení do sportovního života. Ve školním roce 2012/2013 uspořádala organizace 157 soutěží, kterých se zúčastnilo 1 939 družstev a 18 043 soutěžících.   

Hlavní cíl
Cílem občanského sdružení je podporovat a rozvíjet zájmovou tělovýchovnou a sportovní činnost dětí a mládeže na základních a středních školách.

Kontaktní údaje
Předseda: Filip PATLEVIČ
Tel.: 777 203 654                    e-mail: attlass@seznam.cz

Sekretář: Zdeněk ALT
Tel.: 603 314 465                    e-mail: alt@szeskostelec.cz

Internetové stránky:             KR AŠSK Pk  

Organizační struktura

 

Dokumenty ke stažení

Tisk
Krajská rada Asociace školních sportovních klubů ČR Pardubický kraj

Rubriky: Sport, Organizace a spolkyPočet zobrazení: 2550

Tagy:

Lucie LebedováLucie Lebedová

Další příspěvky od Lucie Lebedová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x