Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Sport

Publikováno: 23. května 2014
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Pardubická krajská asociace Sport pro všechny

Česká asociace Sport pro všechny (ČASPV)

Organizační struktura
ČASPV vznikla dne 9. ledna 1992 a v současné době má zhruba 45 000 registrovaných členů a přes 140 000 členů v organizacích sdružených jako kolektivní členové. Kromě svých členů oslovuje ČASPV širokou veřejnost prostřednictvím hnutí "Pohyb je život", zaměřeného na propagaci významu pohybové aktivity, zdravé výživy a duševní pohody v životě moderního člověka. Základním organizačním článkem ČASPV je odbor SPV, odbory SPV jsou na území příslušného regionu sdružena do regionálního centra SPV a ty zastřešuje krajská asociace SPV. ČASPV se organizačně člení na ČASPV a krajské asociace v jednotlivých krajích. Vrcholnými a volenými orgány ČASPV jsou Valná hromada, Výkonný výbor a Revizní komise.   

Činnost organizace

Činnost České asociace Sport pro všechny navazuje na snahy našich předchůdců přiblížit a zpřístupnit tělesnou výchovu a sport široké veřejnosti. Asociace se hlásí k odkazu dr. Miroslava Tyrše i jeho následovníků. ČASPV čerpá z práce lékařů, tělovýchovných pedagogů a dalších odborníků, kteří pochopili význam pohybové aktivity pro člověka. Asociace si uvědomuje, že smysl přiměřeného pohybového režimu může být zcela naplněn jen ve spojení s racionální výživou a celkově dobrou životosprávou. V tomto širším rámci spatřuje vysoký společenský význam sportu pro všechny jako racionální alternativy proti drogové závislosti, asociálnímu chování a dalším negativním jevům.

Sport pro všechny
Nepohybuje se na hranici lidských možností, vítězství v soutěžích nepovyšuje nad zdraví. Cílem je, prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, získat a udržet dobrou kondici a zároveň se odreagovat od denních starostí. Proto musí být pohybová aktivita přiměřeně náročná, aby se mladý organismus rozvíjel a u starších se jeho funkce udržovaly na optimální úrovni.

Aktivity organizace
Česká asociace Sport pro všechny nabízí všem zájemcům pestrý výběr účinných pohybových aktivit: všeobecnou gymnastiku, rekreační sporty, aerobik, rytmickou gymnastiku, jógu, zdravotní tělesnou výchovu, psychomotoriku, cvičení a pobyt v přírodě, taneční sport, step, cvičení předškolních dětí, cvičení rodičů s dětmi, tradiční čínská cvičení, přetláčení rukou a další experimentální aktivity, jejichž vhodnost prověřuje.


Kolektivní členové:

Internetové stránky:    Česká asociace Sport pro všechny

Pardubická krajská asociace Sport pro všechny (PA KASPV)​     

Organizační struktura
Pardubická krajská asociace Sport pro všechny je složena z více než
50 odborů (tělovýchovné jednoty, oddíly, kluby) a sdružuje téměř 2 500 členů. V současné době působí ve 4 regionech (Pardubice, Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí) a tvoří ji 1 krajská asociace a 4 regionální centra. Předsedou krajské asociace je Kamil Pipek a místopředsedkyní Věra Veverková.   

Hlavní cíl
Hlavním cílem je prostřednictvím tělovýchovy a sportu získat a udržet dobrou kondici, odreagovat se od denních starostí a pobýt v kolektivu. To samozřejmě nevylučuje soutěživost a chuť vítězit.

Popis činnosti
Členům, ale i ostatním zájemcům nabízejí odbory široké sportovní vyžití. Vždyť je možné si vybrat v oddílech gymnastiku, sálovou kopanou, florbal, zdravotní tělesnou výchovu, aerobik, volejbal, rafting a další, i netradiční sporty. V každém regionu (Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí) probíhají pravidelně regionální kola soutěží v atletice, gymnastice, florbalu a ringu. Následuje krajské kolo a ti nejlepší postupují do republikového finále. Radost z pohybu je vlastně tím nejlepším poděkováním organizátorům, dobrovolným pracovníkům, cvičitelům, zkrátka všem, kteří se věnují práci v KASPV ve svém volném čase. 

Kontaktní údaje
Předseda: Kamil PIPEK
E-mail:      
kamil.pipek@klubspv.eu

Místopředsedkyně: Věra VEVERKOVÁ
e-mail
:       vera.veverkova@seznam.cz

Internetové stránky: PA KASPV 

Dokumenty ke stažení

Tisk
Pardubická krajská asociace Sport pro všechny

Rubriky: Sport, Organizace a spolkyPočet zobrazení: 2588

Tagy:

Lucie LebedováLucie Lebedová

Další příspěvky od Lucie Lebedová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x