Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Jak si poradit s e-learningem

Publikováno: 20. listopadu 2014
Ohodnotit článek:
5.0

Proběhlo školení e-learningového systému OLAT

V pondělí 10. listopadu 2014 proběhlo na Krajském úřadu Pardubického kraje celodenní školení e-learningového systému OLAT, který je všem školám v kraji zdarma k dispozici na www.klickevzdelani.cz (po přihlášení - vstup do e-learningu).

Tohoto školení se zúčastnili učitelé, informatici a jiní pověření pracovníci středních škol zapojených do projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji". Na školení byli seznámeni s využitím OLATu k tvorbě výukových materiálů a distribuci těchto materiálů nebo k jejich studiu. Ing. Lacko, zkušený lektor společnosti ŠKOLA ONLINE a CCA Group, která je dodavatelem školského portálu seznámil pedagogy s jednotlivými komponenty OLATu a jejich použitím. Účastníci školení si pomocí praktických příkladů vyzkoušeli vytvořit studijní materiály "Kurzy" a "Testy". V druhé části školení jsme se věnovali vkládání výukových materiálů, prezentací, PDF a jiného externího obsahu do prostředí e-learningu OLAT. Nápovědu k systému OLAT v podobě videoprůvodců naleznete zde.

Základem systému OLAT jsou studijní materiály:

Kurzy - přednášky, semináře nebo výklad z hodiny. V kurzu vyučující tvoří výukový obsah k danému předmětu a zpřístupňuje ho svým studentům. Kurz je vhodný taktéž pro realizaci výuky na úrovni projektových. Kurzy v systému OLAT jsou speciální typy dokumentů, které mohou obsahovat libovolný počet elementů kurzu.

Testy a Auto-testy - mohou být používány ke zkoušení nebo jen k procvičení probraného učiva. V prvním případě mohou autoři kurzu sledovat všechny výsledky testu u jednotlivých účastníků testu, v druhém případě, při procvičování, jsou výsledky ukládány anonymně. Testy jsou ukládány v celosvětovém standardizovaném formátu, tzv. formátu IMS QTI. Díky tomu, že systém OLAT využívá tento standardizovaný formát pro ukládání výukového obsahu a testů, mohou být vytvořené studijní materiály využíván i v jiných LMS systémech. Příklad Auto-testu

Dotazníky - obecně se používají ke sběru dat, např. k hodnocení nějaké události (školení, exkurze, přednášky apod.). Každý účastník kurzu může vyplnit dotazník pouze jednou. Výsledky dotazníku jsou ukládány anonymně. Stejně tak jako testy jsou dotazníky ukládány ve formátu IMS QTI.

CP studijní materiály - "Content Packaging" je druh výukového obsahu ve standardizovaném e-learningovém formátu. Díky tomu, že OLAT tento formát podporuje, může být výukový obsah ze systému OLAT používán i v jiných LMS systémech.

SCORM studijní materiály - "Sharable Content Object Reference Model" je další standardizovaný e-learningový formát podporovaný systémem OLAT. SCORM studijní materiály jsou vhodné pro kurzy jak v systému OLAT, tak i mimo něj. Díky tomu, že OLAT tento formát podporuje, učební obsah ze systému OLAT může být používán i v jiných LMS systémech.

Wiki - jsou zvláště vhodné pro jednoduché vytváření obsahu v jednotném formátu Wiki, který je ve světě hojně používán. Wiki mohou být použity pro práci ve skupinách, jako nástroj pro dokumentaci nebo jako znalostní databáze pro vaše studia nebo projekty.

Slovník - Ve slovníku jsou vysvětlovány pojmy použité v kurzu. Student se okamžitě při čtení výukového obsahu může seznámit s významem použitých termínů a může si vygenerovat seznam pojmů a jejich definici v tištěné podobě.

Podcast - poskytuje informace ve formě audio nebo video souborů. Tyto tzv. příběhy mohou být buď zpřístupněny přímo v systému OLAT, nebo mohou být sledovány před nahráváním pomocí online služeb. Výhodou podcástů je, že mediální data mohou být jednoduše poskytována a používána bez ohledu na umístění.

Hodnocení - pro hodnocení výkonů, které nejsou doručeny elektronicky. Autor nebo lektor kurzu může prezentaci ohodnotit "úspěšně vykonal/neúspěšně vykonal", pomocí bodů, dále může použít individuální komentář.

Zdrojová složka - můžete zde ukládat různé dokumenty použité v různých kurzech.

Kalendář - V kalendáři můžete vidět vaše soukromé události nebo události týkající se kalendářů skupin a kurzů. 


Moderní výukový systém OLAT (Online Learning And Training) v sobě sdružuje systém pro řízení výuky (tzv. LMS systém) a systém pro tvorbu, sdílení a distribuci e-learningových kurzů (tzv. LCMS systém).

 

Mezi základní funkčnosti systému OLAT patří: 
 

  • Evidence a správa uživatelů
  • Správa rolí a přístupových práv
  • Evidence a správa kurzů
  • Katalog výukových kurzů a objektů
  • Autorské nástroje pro tvorbu výukových kurzů, objektů a testů
  • Testování a přezkušování studentů
  • Evidence výsledků hodnocení studentů
  • Sklady výukového obsahu
  • Komunikační nástroje (diskuse, chat apod.)

Systém podporuje všechny v současnosti běžné e-learningové standardy (IMS CP, SCORM, IMS-QTI atd.).

 

Specifický výukový obsah je možné zpřístupnit také bez přihlášení formou návštěvnického účtu, což je vhodné např. v případě výukových materiálů nebo testů, které jsou určeny široké veřejnosti.

 

Tisk

Rubriky: Jak si poradit s e-learningemPočet zobrazení: 3610

Tagy:

Richard TichýRichard Tichý

Další příspěvky od Richard Tichý

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x