Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Nápady a zkušenosti pedagoga

Děláme radost druhým

Děláme radost druhým

Poslední rok v Dětském domově Polička byl a stále je náročný  pro děti i pro zaměstnance. I přes nejrůznější komplikace se nám daří zabezpečit nepřetržitou péči o děti v tomto dlouhém covidovém období.  Všichni kolegové dělají pro děti maximum. Přizpůsobují se neustálým změnám systému služeb a zvládají i náročnou distanční výuku rodinných skupin dětí. Velmi si vážím práce celého našeho týmu a chtěla bych všem zaměstnancům tímto moc poděkovat. Poděkování patří i všem našim...
Publikováno: 15. dubna 2021
Hodnocení: 5.0
Opakování a zhodnocení práce

Opakování a zhodnocení práce

Přestáváme být začátečníky v práci s počítačem, umíme ho využít při základní práci. Vše si nyní zopakujeme v pěti vyučovacích hodinách. Ohlédneme se za tím, co jsme dokázali splnit. Sami zhodnotíme svou práci, nejlepší úkoly připravíme k vytištění. Poté z nich sestavíme ve třídě...
Publikováno: 18. června 2013
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 5.0

Zásady při práci u počítače

Všichni víme, že k počítači se nesmí se špinavýma rukama a že se u něj nemá jíst ani pít. Vždyť by se těžko z klávesnice dostával zapadlý mák z rohlíku, vylitý nápoj snadno klávesnici zkratuje a znehodnotí. Třicátá první hodina je věnována bezpečnosti práce u počítače a ochrany zdraví. Výstupy pro...
Publikováno: 17. června 2013
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 2.5
Problémy s počítačem

Problémy s počítačem

Počítač je velmi složité zařízení a ne všechny aplikace jsou naprogramovány zcela bez chyb. Může se stát, že počítač najednou přestane pracovat a nereaguje ani na klikání myši, ani na ťukání na klávesnici. Ve dvacáté deváté a třicáté hodině se společně podíváme na to, kde najít nápovědu, co s běžnými závadami, co...
Publikováno: 14. června 2013
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 4.0
Výukové programy a internetové učebnice

Výukové programy a internetové učebnice

V dalších vyučovacích předmětech také pracujeme s počítači. Někdy používáme internet (vlastivěda, přírodověda), jindy program na psaní textů (český jazyk), kalkulačku (matematika). Kromě toho ve všech těchto předmětech pracujeme s výukovými programy a elektronickými učebnicemi. Ve dvacáté osmé vyučovací hodině si zkusíme výukový program a...
Publikováno: 13. června 2013
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: Nehodnoceno
Kopírujeme mezi aplikacemi

Kopírujeme mezi aplikacemi

Velkou výhodou počítače je, že můžeme kopírovat také mezi jednotlivými aplikacemi. V jedné aplikaci nakreslit obrázek či zpracovat fotografii, v jiné vyhledat vhodný článek, v další napsat text, přikopírovat zpracovaný článek, k němu přidat obrázek, na kalkulačce spočítat složitý příklad a jeho výsledek vložit ke zpracovanému textu. Není...
Publikováno: 7. června 2013
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: Nehodnoceno
Kopírujeme obrázky

Kopírujeme obrázky

Dvacátá třetí a dvacátá čtvrtá hodina je věnována kopírování obrázků v programu Malování. Části obrázků kopírujeme stejně jako texty. Očekávané výstupy pro žáka: využívá kopírování textu k ulehčení práce vytvoří a kopíruje vlastní obrázek Postup si...
Publikováno: 6. června 2013
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: Nehodnoceno
Kopírujeme text

Kopírujeme text

Ve dvacáté druhé vyučovací hodině si zkusíme činnost, kterou můžeme dělat ve všech aplikacích, ať už jde o psaní, kreslení, počítání, programování či hraní. Jedná se o kopírování. Naučíme se kopírovat text, obrázky, čísla a přijdeme na to, jak spolu jednotlivé aplikace při kopírování spolupracují....
Publikováno: 3. června 2013
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: .5
Ovládáme králíčka

Ovládáme králíčka

V devatenácté, dvacáté a dvacáté první hodině objevujeme, jak funguje jednoduchý program. V továrnách přesné a složité výrobky vyrábějí automaty řízené počítači. Pomocí počítačových programů operují lékaři v nemocnicích, piloti řídí letadla. Díky naprogramovaným robotům jsou špičkové...
Publikováno: 26. dubna 2013
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 3.9
Hodnocení práce

Hodnocení práce

Osmnáctá hodina je věnována shrnutí a opakování učiva druhého tématu Poznáváme počítač a jeho využití. Se žáky společně zhodnotíme, jak jsme učivo zvládli. Můžeme například vypsat požadované výstupy na nástěnku a každý žák sem přidá své smajlíky podle toho, jak hodnotí svoje znalosti a výkony. Výstupy...
Publikováno: 19. března 2013
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: Nehodnoceno
Ukládáme svou práci

Ukládáme svou práci

V sedmnácté hodině se věnujeme možnostem ukládání souborů do vlastních adresářů a jejich opětovné otevírání. Každý, kdo pracuje na počítači a cokoliv vytváří, potřebuje svou práci uložit, aby ji příště opět našel a mohl v ní pokračovat. Očekávané výstupy pro žáka: ukládá své soubory do...
Publikováno: 14. prosince 2012
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: Nehodnoceno

Surfujeme po internetu

Patnáctá a šestnáctá hodina je zaměřená na první seznámení s možnostmi vyhledávání informací na internetu. Prostřednictvím sítě sítí, tedy internetu, máme možnost podívat se do jiného počítače, který leží třeba na druhém konci světa. Můžeme si přečíst aktuální informace, zprávy, zahrát si...
Publikováno: 7. prosince 2012
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: Nehodnoceno

Píšeme na klávesnici

Dvanáctou, třináctou a čtrnáctou vyučovací hodinu zaměříme na psaní textů. Seznámíme se s aplikací WordPad. Abychom rychle psali na počítači, musíme se dobře vyznat na klávesnici. Dále bychom měli vědět, jak opravit chybu a jak začít psát na nový řádek. Očekávané výstupy pro žáka: využívá základních...
Publikováno: 15. listopadu 2012
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: Nehodnoceno

Hrajeme hry

V jedenácté vyučovací hodině se zabýváme hrami na počítači. Jaký by to byl počítač, kdyby na něm nešly hrát hry. Hry můžeme instalovat do počítače z DVD, stáhnout si je z internetu, nebo si je zahrát s kamarády po síti. Hry v informatice procvičí ovládání myši a klávesnice, trénují dobrý postřeh a...
Publikováno: 2. listopadu 2012
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: Nehodnoceno
Kreslíme na počítači

Kreslíme na počítači

Osmá, devátá a desátá vyučovací hodina je věnována malování. Program Malování je natolik jednoduchý, abychom v něm ihned mohli začít kreslit obrázky. Nechceme ovšem kreslit pořád pouze černé tenké kostrbaté čáry, ale i křivky mnoha barev, obdélníky, kruhy. Proto se seznámíme s nabídkami a panelem...
Publikováno: 8. října 2012
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 5.0

Trénujeme ovládání myši

Sedmou vyučovací hodinu věnujeme ovládání myši. Myš potřebujeme k ovládání všech aplikací. Proto musíme natrénovat její používání. Očekávané výstupy pro žáka: používá kliknutí a dvojklik Malý myší slovníček klik - krátce stiskneme levé tlačítko...
Publikováno: 5. října 2012
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 3.0

Plocha a ikona na ploše

Šestá vyučovací hodina je věnována ikonám na ploše. Některé aplikace mají na pracovní ploše ikonu. Ta slouží k rychlému spuštění programu. Dvojitým kliknutím (dvojklikem) program spustíme a nemusíme ho zdlouhavě vyhledávat v nabídce START. Dvojité kliknutí znamená rychle stisknout tlačítko myši, nesmíme...
Publikováno: 1. října 2012
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: Nehodnoceno

Okno a dialogové okno

Pátá vyučovací hodina je věnována oknům aplikací a nejběžnějším dialogovým oknům. Každá aplikace, ať je to hra, kreslicí program či program pro psaní textů, se na pracovní ploše zobrazuje v okně. Okraje oken jsou přibližně stejné. Pokud nám chce počítač něco důležitého sdělit, nebo se nás na něco zeptat, zobrazí dialogové okno. Často obsahuje...
Publikováno: 7. září 2012
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 5.0

Spouštění aplikací

Ve čtvrté vyučovací hodině se budeme věnovat spouštění aplikací, přepínání mezi nimi a jejich ukončení. V počítači je instalováno množství programů (aplikací), které za nás pracují, poskytují nám zábavu a poučení. Abychom je mohli používat, musíme je umět spustit a ukončit (zavřít). Aplikaci najdeme nejčastěji v nabídce START....
Publikováno: 4. září 2012
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: Nehodnoceno

Pracovní prostředí počítače

Ve třetí vyučovací hodině informatiky si povíme, co vidíme na obrazovce monitoru po přihlášení k počítači. Zjistíme, že celý prostor obrazovky je rozdělen na pracovní plochu a hlavní panel. Na hlavním panelu najdeme nejdůležitější tlačítko v počítači - START. Pomocí nabídky START se spouští pracovní programy a hry, nastavuje se nebo...
Publikováno: 20. srpna 2012
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: Nehodnoceno

Počítač a jeho příslušenství

Ve druhé vyučovací hodině informatiky se seznámíme s počítačem, u kterého budeme pracovat. Poznáme některá příslušenství a žáky poučíme o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci u počítače. Očekávané výstupy pro žáka: pozná části počítače a přídavná zařízení; ví, k čemu slouží...
Publikováno: 16. srpna 2012
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: Nehodnoceno

Začínáme s počítačem

První vyučovací hodina informatiky na prvním stupni je spíše příjemným posezením se žáky. Má je motivovat k setkávání v novém předmětu - informatice. Počítače umí spoustu věcí. Pomáhají lékařům, řídí lety letadel a provoz na letištích, navigují automobily na silnicích, připravují řidiče na...
Publikováno: 13. srpna 2012
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 5.0

Začínáme s počítačem v hodinách informatiky na 1. stupni

Seznámení s využitím počítače a poznáním jeho možností při školní práci absolvujeme se žáky na prvním stupni základní školy. Rozdělili jsme ho do sedmi na sebe navazujících částí. Vrcholí souhrnným opakováním a sebehodnocením žáka. V několika následujících článcích přineseme...
Publikováno: 8. srpna 2012
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 4.0

Festival vědy a techniky pro děti mládež v Pardubickém kraji

Festival vědy a techniky se v Pardubickém kraji konal letos již popáté. Jedná se o jedinečný projekt, ve kterém soutěží se svými vědeckými a technickými projekty žáci od 6. tříd základních škol. Po dobu několika měsiců děti zpracovávají téma, které si samy vyberou. Inspirovat se mohou pracemi z minulých ročníků, které najdou na...
Publikováno: 5. dubna 2012
Hodnocení: Nehodnoceno

E-learning vždy a všude?

Že je e-learning fenoménem je dnes hlavní zaklínadlo mnoha příruček, rad a odborných článků. Část pedagogů v České republice se nad tím pouze opakovaně ušklíbne, protože nemají možnost ho využít. Případně tu možnost minimálně nevidí. A pokud známe prostředí na většině českých škol, můžeme to pochopit - nedostatek času,...
Publikováno: 23. listopadu 2011
Autor: Jan Hejl
Hodnocení: 3.5
RSS