Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Nápady a zkušenosti pedagoga

Publikováno: 14. června 2013
Autor: Lubomír Šára
Ohodnotit článek:
4.0

Problémy s počítačem

Počítač je velmi složité zařízení a ne všechny aplikace jsou naprogramovány zcela bez chyb. Může se stát, že počítač najednou přestane pracovat a nereaguje ani na klikání myši, ani na ťukání na klávesnici. Ve dvacáté deváté a třicáté hodině se společně podíváme na to, kde najít nápovědu, co s běžnými závadami, co je místní nabídka a jaká jsou nebezpečná tlačítka. Zaměříme se také na ukládání a otvírání souborů v počítači.

Výstupy pro žáka:
 • využívá standardní funkce počítače a nejběžnějších periferií, funkce operačního systému
 • sám správně zapne a vypne počítač, používá kliknutí a dvojklik
 • používá důležité klávesy
 • ví, že složku může dále otvírat
Zamrznutí počítače
Nejprve chvíli počkáme, jestli se počítač neumoudří a sám se nerozběhne. Teprve poté zavoláme na radu učitele. Jestliže se počítač nepodaří oživit, přijdeme patrně o rozdělanou práci. Obranou proti tomuto riziku je svou práci častěji ukládat a to i když ji nemáme zcela hotovou, tedy v jejím průběhu.

Panely nástrojů
Někdy se stane, že panely nástrojů s ikonami, které používáme, zmizely. Patrně jsme si tuto chybu způsobili sami tím, že jsme omylem panel nástrojů skryli. Náprava není složitá: v nabídce ZOBRAZIT vybereme položku obsahující slovo panel (panel nástrojů, panel barev...). U každého panelu je znak zaškrtnutí, který naznačuje, zda se tento panel právě zobrazuje či ne.
 1. Spustíme MALOVÁNÍ a prohlédneme si nabídku ZOBRAZIT. Zkusíme vypnout a zapnout některý z panelů. Vše poté uvedeme do původního stavu.
 2. Podobně pracujeme v aplikaci WORDPAD.
Místní nabídka
V systému Windows ve velké většině případů platí, že kliknutím pravým tlačítkem myši se objeví místní nabídka - počítač nabídne několik nástrojů, o kterých si myslí, že by právě teď na tomto místě byly potřebné. Pokud tedy nevíme, kde najít potřebný pracovní nástroj, zkusíme kliknout pravým tlačítkem myši a číst z nabídky, jež se objeví. Vybereme-li si, potvrdíme svou volbu levým tlačítkem myši. Pokud se nám nic z nabízených možností nehodí, klikneme levým tlačítkem vedle nabídky a ta se ztratí.
 1. Spustíme MALOVÁNÍ a zjistíme, u kterých nástrojů se nabízí místní nabídka a u kterých nikoli (zkusíme první řádek ikon v panelu nástrojů).
 2. Co se stane po kliknutí pravým tlačítkem myši v KALKULAČCE?
Nápověda
Nápovědu, neboli Help má každý pořádný program. Seznámí nás s tím, jak se ovládají jednotlivé nástroje programu. Kdo se naučí v nápovědě orientovat a využívat ji, nemusí tolik tápat. Najdeme ji na panelu nabídek pod slovem NÁPOVĚDA. Vyvoláme ji také stisknutím klávesy F1 na horním řádku klávesnice. Jak vyhledávat v nápovědě? Buď si můžeme vybrat z nabízených témat kliknutím na odkazy podobně jako při prohlížení webových stránek, nebo přepnutím na REJSTŘÍK vyhledáváme podle jednotlivých slov.
 1. Spustíme aplikace MALOVÁNÍ, WORDPAD, KALKULAČKA a ve všech aplikacích najdeme nápovědu.
 2. Spustíme některou z her, které jsme hráli a zjistíme, která z nich nemá žádnou nápovědu.
 3. Zavřeme všechny aplikace, abychom viděli pouze pracovní plochu počítače. Stiskneme klávesu F1, čímž vyvoláme nápovědu k systému Windows. Vyhledáme si a přečteme základní informace o systému Windows a zjistíme informace o počítači, na kterém pracujeme.
 4. Zjistíme, kde lze v nabídce START spustit nápovědu k Windows.
 5. Spustíme nápovědu k aplikaci WORDPAD a přepneme do rejstříku. Zde najdeme slovo čas a zjistíme, jak lze do textu vložit dnešní datum a přesný čas. Poté zapíšeme ve WorPadu větu Hodinu informatiky máme . Je právě . A vložíme do ní dnešní datum a čas.
 6. V nápovědě k Windows zjistíme, jak lze tisknout dokumenty na tiskárně. Text nápovědy označíme myší a zkopírujeme ho do WordPadu.
Riziková tlačítka
Některá tlačítka a klávesy mohou mít pro neznalé nebezpečné účinky. Seznámíme se s nimi.
 1. Tlačítko pro zapínání a vypínání počítače a tlačítko RESET pro znovuspuštění počítače jsou velmi riziková. Tato tlačítka pro práci na počítači vůbec nepotřebujeme, používáme je pouze se svolením učitele.
 2. Běžné klávesy Enter, Escape, tlačítka ANO, NE, STORNO, OK v dialogovém okně jsou nebezpečné tomu, kdo nejdřív kliká a mačká a teprve poté přemýšlí a čte. Při práci na počítači nehodnotíme rychlost, ale kvalitu. Každé hlášení počítače si proto přečteme. Pokud zprávě nerozumíme, zeptáme se spolužáka nebo učitele.
 3. Některé klávesy se nazývají přepínače. Jestliže jsou zapnuty, svítí na klávesnici zelená kontrolka.
 • Klávesa NumLock zapíná klávesnici s čísly v pravé části. Pokud nám nejdou psát číslice, zkontrolujeme, zda kontrolka svítí.
 • Klávesa CapsLock přepíná velká a malá písmena. Měla by být vypnuta. Pokud nám počítač vypisuje místo malých písmen velká, zkontrolujeme, zda nesvítí kontrolka pro CapsLock.
 1. Spustíme si aplikaci WORDPAD. Vyzkoušíme si psaní s vypnutými a zapnutými přepínači NUMLOCK a CAPSLOCK. Najdeme na klávesnici jejich kontrolky.
 2. Zapneme si přepínač CAPSLOCK tak, aby nám svítila zelená kontrolka a ve WORDPADU zapisujeme písmena ě, š, č, ř, ž, ý, á, í, é, ú, ů. Co se nám objeví?
Soubor v počítači
Občas se nám může stát, že chceme otevřít svůj soubor v počítači a nemůžeme ho najít. Počítač ukládá do paměti spousty souborů. Většinu z nich má uloženu na svém pevném disku. Důležitější soubory si zálohujeme, jiné můžeme přesunout do jiného počítače, který je připojen k počítačové síti. Pro přehlednost používá počítač složky, v nichž má soubory uspořádány. My bychom měli mít na ploše počítače, na kterém pracujeme, složku se svým jménem. Představíme si, že je to naše školní aktovka. Dbáme na to, abychom všechny soubory, které na počítači vytváříme, ukládali právě do své složky a nenechávali je povalovat třeba v jiných složkách. Hodláme-li pokračovat v práci, snadno náš soubor ve své složce najdeme a otevřeme.

Procvičíme si otevírání souboru
Spustíme si aplikaci WORDPAD. Na panelu nástrojů klikneme na ikonu OTEVŘÍT (případně zvolíme nápis SOUBOR - OTEVŘÍT). Objeví se okno s nápisem Otevřít. V levém sloupečku klikneme na ikonu PLOCHA a poté si vybereme složku se svým jménem. V ní by se měly objevit všechny soubory, které na tomto počítači můžeme otevřít. Soubor si můžeme zvolit dvojklikem nebo výběrem myší a potvrzením Entrem (kliknutím na tlačítko Otevřít).

Procvičíme si ukládání souboru
Ukládáme-li například ve WordPadu soubor, vždy dbáme na to, abychom ho uložili do své složky. Na panelu nástrojů si zvolíme ikonu ULOŽIT (případně nápis SOUBOR - ULOŽIT JAKO). V levém sloupečku okna vybereme ikonu PLOCHA, poté klikneme na svou složku. Soubory si vždy pojmenujeme tak, abychom poznali, co obsahují.
 1. Na školních stránkách si prohlédneme fotografie z našich akcí. Vybereme si fotografii, na které jsme my. Fotografii si uložíme do své složky. Spustíme aplikaci Malování a otevřeme si vybranou fotografii. Na fotografii něco přimalujeme - delší vlasy, vousy... Opět ji uložíme do své složky.
 2. Do své složky si uložíme soubor pohadka (nejdeme ho v příloze). Spustíme si aplikaci WordPad a tento soubor si otevřeme. Pohádku si přečteme a vymažeme z ní všechny prázdné řádky. Poté ji opět uložíme.
Photo  Photo

Dokumenty ke stažení

Tisk

Rubriky: Nápady a zkušenosti pedagogaPočet zobrazení: 3349

Tagy:

Kontaktovat autora článku

x