Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Nástroje tvorby e-learningových úloh

Minimalizovat
Nástroje tvorby e-learningových úloh

E-learning – samotné první písmeno názvu vychází z toho, že při vlastním učení využíváme dostupná elektronická média.

Vytvářené studijní materiály můžeme využívat velmi rozmanitými způsoby. V dalším se zaměřím na poměrně nejčastější model, kdy učitel vytvoří učební materiál, který pak vystaví na vhodném uložišti a ostatním je zpřístupní prostřednictvím internetu. Nebudeme se v této části textu zabývat používanými LMS systémy (Learning Management System).

Uvedli jsme, že „… učitel vytvoří učební materiál …“ – k tomu již bude využívat různé technické prostředky, ale dominantním bude počítač s odpovídajícím programovým vybavením. V další části uvedu průřez základními prostředky, které je možné využít.

Nutnou, nikoli postačující, podmínkou k vytvoření učebního materiálu je

  • ICT gramotnost učitele,
  • znalosti problematiky, kterou chce zpracovat v elektronické formě,
  • ve vyšší úrovni tvorby učebních materiálů pak znalost složitějších programových produktů,
  • zkušenosti z výuky problematiky, kterou hodlá zpracovat,
  • chuť pustit se do něčeho nového.

Základním požadavkem je znalost vhodného textového editoru. Ve většině případů půjde zřejmě o produkt firmy Microsoft – Word, ale není to zdaleka jediný prostředek pro tvorbu textů. Stále tíživější finanční situace škol povede mnohé k tomu, že začnou ve větší míře využívat kancelářský balík OpenOffice, či jiné, volně dostupné, softwarové produkty. Bez ohledu na zvolený textový editor je nutné zvládnou poměrně řadu dovedností tak, aby výsledný text byl nejenom obsahově správný, ale také aby byly dodrženy příslušné normy pro zpracování textů, a to včetně typografických pravidel. K potřebným dovednostem patří vkládání obrázků, různých grafů a dalších elementů.

Učební texty je také možné tvořit ve formě dokumentů ve formátu html. Zde je velmi dobré využívat kaskádní styly – na internetu i v našich knihkupectvích je celá řada knih, které se zabývají tvorbou html dokumentů s využitím kaskádnich stylů. Rovněž je k dispozici řada free programů pro tvorbu html dokumentů stylu „co vidíš, to dostaneš“.

V řadě případů bychom ale chtěli žákům objasnit určité postupy např. u grafických konstrukcí a vlastní text by byl neúměrně dlouhý, protože bychom popisovali celý postup. V tomto případě nám nabízí své možnosti vhodný prezentační program, např. PowerPoint. Jeho animační funkce umožňují velmi kvalitně zpracovat spoustu problémů napříč všemi předměty. Navíc – vhodně vložené animace velmi oživí jinak mnohdy nudnou prezentaci a jsou výbornou didaktickou vsuvkou, vhodným zpestřením při vlastní prezentaci ve vyučovací hodině stejně jako při vlastním studiu žáka. V neposlední řadě je možné vložit i hlasový komentář, vysvětlující složitější části učebního textu.

Vyšší formou animací učebních textů je například program na tvorbu flashových animací od firmy Adobe; dříve firma Macromedia nabízela celý balík, který, mimo jiné, obsahoval software jak pro tvorbu html souborů (Macromedia Dreamweaver MX 2004), tak pro tvorbu flashových animací (Macromedia Flash MX 2004). 

Pro kreslení obrázků existuje celá řada vhodných programů. Jen je třeba vědět, v jakém formátu máme vytvořený obrázek tzv. vyexportovat.

Odborné školy používají celou řadu CADů, pomocí kterých je možné vytvořit velmi kvalitní technickou dokumentaci a využít v e-learningové formě výuky. Skvělým pomocníkem pro tvorbu řady velmi kvalitních obrázků je programový produkt CorelDRAW.

Pro kreslení různých blokových struktur je velmi vhodný Microsoft Office Visio.

Jsem přesvědčen, že na každé škole je alespoň základní programové vybavení, které je využitelné pro účely e-learningové formy výuky. Na internetu se dá najít řada free_programů, které umožní začínajícím, ale i zkušenějším, autorům vytvářet kvalitní učební materiály.

Vhodným materiálem je také např. video záznam výuky, určitých činností, pracovních postupů, technologií atd.

Nutnou podmínkou je začít, třeba jen tvorbou jednoduchého textu, pak přidat obrázek, graf …  A najednou zjistíte, že to „jde samo“, že Vás to baví a hlavně, že to přináší prospěch Vašim žákům. Jen nezapomeňte s nimi o Vašich materiálech diskutovat; pozorně jim naslouchejte – je to ta nejlepší zpětná vazba.