Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Další úskalí pedagoga

Publikováno: 2. července 2011
Ohodnotit článek:
4.5

sobota 2. července 2011

Kyberšikana

Kyberšikana je moderní problém, se kterým se ve školách setkáváme, ale nemáme účinné prostředky na obranu. Pojem kyberšikana v právním řádu neexistuje. Útoky v kyberprostoru  se většinou odehrávají mimo školu, a proto je nemůže  škola podle školského zákona nijak postihnout.  Přestože kyberšikana mezi žáky i vůči učitelům je vždy spojena s prostředím školy, pokud není prováděna v době vyučování, není postižitelná žádným kázeňským opatřením.
 
Možností je pouze podat trestní oznámení, a i když se jedná o nezletilého žáka, má záznam v trestním  rejstříku a s rodiči jedná i odbor sociálně právní ochrany dětí.

Ve školním řádu jsem projevy související s kyberšikanou nahradila pojmy, které lze postihovat podle právního řádu:

Žáci nesmějí
i) svévolně zasahovat do soukromého života pracovníků školy  a jejich rodin, spolužáků a jejich rodin, hanlivě se vyjadřovat o pracovnících školy a žácích školy a jakkoliv poškozovat jejich čest a pověst v tištěných i elektronických  médiích – tyto zásahy jsou vždy považovány za závažné porušení povinností stanovených tímto školním řádem

Záležitosti, které nejsou ve školním řádu, nelze totiž vůbec postihovat kázeňskými opatřeními. Pokud se žák proviní proti školnímu řádu, lze ho postihnout kázeňským opatřením. I když i zde může nastat problém s tím, kdy žák informace zveřejnil.

Žáky ale upozorňujeme při seznámení se školním řádem, že tyto záležitosti jsou zakázané, a tudíž postižitelné. 

                                               Jana Smetanová
                                               ZŠ Prodloužená 283
                                               Pardubice 

Tisk
Kyberšikana

Rubriky: Další úskalí pedagogaPočet zobrazení: 2316

Tagy:

Jana SmetanováJana Smetanová

Další příspěvky od Jana Smetanová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x