Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Další úskalí pedagoga

Publikováno: 11. listopadu 2012
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

neděle 11. listopadu 2012

Olympiáda a paralympiáda dohromady - rovné příležitosti pro všechny

Zní to absurdně a normálního člověka by určitě nenapadlo, že zdraví a postižení sportovci musejí soutěžit dohromady, aby měli rovné podmínky k závodění a ti postižení se necítili diskriminováni. Právě tím, že mají oddělené soutěže, přece mohou dosáhnout co nejlepších výsledků se srovnatelnými soupeři. Když se ale jedná o speciální školství, jde rozum stranou. Aktivisté z Agentury pro sociální začleňování se rozhodli, že v základních školách praktických je hodně Romů, a proto tyto školy musejí být zrušeny. Argumentují rozsudkem soudu ve Štrasburku, na který se obrátilo před lety 18 ostravských Romů s tím, že jejich děti jsou diskriminovány zařazením do praktické školy (tehdy ještě zvláštní). Ačkoliv rozsudek nikde nežádá, aby byly praktické školy rušeny, aktivistům z nejrůznějších neziskových organizací se   velice hodí a jeho dezinterpretací škodí českému školství. Vytvářením "analýz" a "posudků", které však nejsou založeny na odborných znalostech lidí z praxe, získávají nemalé finanční prostředky. Vláda, která si neumí poradit se sociálními nepokoji vyvolanými chováním nepřizpůsobivých Romů, bohatě financuje Agenturu pro sociální začleňování, aby jí "romský problém" řešila. Jedním z opatření pro lepší začlenění Romů ze sociálně vyloučených lokalit do majoritní společnosti má být i  zrušení základních škol praktických, protože je navštěvuje hodně Romů - zjistila Agentura.

Tito aktivisté používají při prosazování svých zájmů zcela nepravdivé argumenty. V základních školách praktických  nejsou žádné děti jenom proto, že by byly romské. Každé dítě musí před zařazením do základní školy praktické projít důkladným posouzením v pedagogicko psychologické poradně a jeho IQ musí být nižší než 70 - to je hranice lehké mentální retardace. V praktické škole se pak ocitnou nikoli pro svůj etnický původ, ale pro svoji nízkou inteligenci, která jim nedovoluje absolvovat běžnou základní školu. Romské děti, které mají inteligenci vyšší než je hranice mentální retardace, jsou všechny v běžných základních školách. Pokud pocházejí z rodin, které jsou socializované a mají zájem o vzdělání svých dětí, zvládnou tito žáci bez problémů základní školu. Zrušit základní školy praktické proto, že kdosi rozhodl, že se jedná o diskriminaci jejich žáků, je neodpustitelná chyba pro celý vzdělávací systém. V praktických školách zvládnou děti nižší penzum učiva než v běžné základní škole. Učivo je upraveno právě proto, že děti s lehkou mentální retardací se nemohou naučit všechno stejně jako děti zdravé. Zařazením mentálně postižených dětí do běžných tříd základních škol dojde ke snížení kvality vzdělávání - pro všechny děti. Mentálně postižené děti výuku narušují, i když u sebe mají svého asistenta. Neučí se kvůli svým sníženým vzdělávacím schopnostem stejné věci jako ostatní děti ve třídě. Jestliže neustále vyrušují a tím obtěžují ostatní děti, dostávají se na okraj dětského kolektivu. Žáci, kteří se chtějí učit, je odmítají a nekamarádí se s nimi. Je to zcela jiné, než když je ve třídě žák jenom s tělesným postižením, kterému ostatní děti pomohou, aby se s nimi mohl učit. Mentálně postižené děti potřebují speciální přístup - jiné metody, pomalejší tempo práce, menší nároky, mnohem větší pomoc učitele atd. Zrušením základních  škol praktických dojde ke snížení kvality vzdělávání všech žáků. Uvádět jako argument, že mentálně postižení Romové jsou diskriminováni tím, že chodí na praktickou školu a pak nemohou studovat v maturitních oborech, je naprosto zcestné (Amnesty International v Právu 9.11.). Dítě s mentálním postižením nevystuduje maturitní obor, ať je na jakékoliv škole. Jeho inteligence na to nestačí. Rodiče dětí z praktických škol proti jejich rušení  protestují a s navrhovanými změnami nesouhlasí. Mají zkušenosti s tím, jak se jejich děti v běžné škole trápily, kolektiv je nepřijímal, měly nízké sebevědomí a mnoho psychických problémů z opakovaného neúspěchu. Ani individuální vzdělávací plán postavení těchto dětí v běžné  třídě nevyřeší.  Lidé z Agentury pro sociální začleňování nemají odborné znalosti a zkušenosti, ale mají od vlády zcela volnou ruku. Při přípravě legislativních opatření, která mají zrušit praktické školy, mají i podporu ministerstva školství. Opravdové odborníky z praxe ministerstvo školství opakovaně neposlouchá a všechny jejich připomínky vyřizují lidé z Agentury pro sociální začleňování nebo lidé s nimi spříznění. Rodiče školáků současných a budoucích si dosud neuvědomují v plné šíři, jak může být ohroženo vzdělání jejich dětí, jestliže děti ve třídě budou mít mentálně retardované spolužáky, kteří navíc pocházejí ze sociálně znevýhodněných rodin.

Nyní, když se problém rušení praktických škol začal medializovat, tvrdí MŠMT, že nemůže praktické školy zrušit, protože není jejich zřizovatelem. Opak je pravdou. Pod politickým tlakem nezařazují pedagogicko - psychologické poradny do praktických škol děti, které speciální vzdělávání potřebují. Česká školní inspekce kontroluje pouze naměřený inteligenční kvocient žáků zařazených do praktických škol. Nedostanou se tam proto už děti s inteligencí na hranici mentální retardace, kterým by z dalších důvodů praktická škola pomohla. Tito žáci se pak trápí v základní škole, na kterou bohužel nestačí.  Úbytkem žáků tak zaniknou některé praktické školy samy. Navíc MŠMT ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování připravuje takové legislativní změny, které činnost praktických škol znemožní - v souladu s přijatou Strategií boje proti sociálnímu vyloučení. Tito lidé také předkládají evropským úředníkům dokumenty, v nichž dehonestují vzdělávací systém v České republice, aby vyvolali další tlak na rušení praktických škol.

Některá média naslouchají bez ověření dezinformacím lidí z Amnesty International, Rady vlády pro lidská práva, Agentury pro sociální začleňování a dalších neziskových organizací. Jinak by nemohl v Právu 9. listopadu vyjít článek s názvem Malý Rom se na běžnou školu dostane jen stěží.  Tento článek je tak plný nepravd a nesmyslů, že by jej seriózní deník neměl vůbec otisknout. Ještěže uvádí, že informace má od aktivistů, nikoli od odborníků na základní a speciální vzdělávání.

Ministr školství má v těchto dnech podepsat akční plán, na který budou navazovat legislativní kroky likvidující praktické školy. Jestliže k tomu dojde, bude kvalita vzdělávání všech dětí v naší republice výrazně poškozena. Petici proti rušení praktických škol podepsalo během jednoho měsíce více než 60 000  lidí. Z toho je vidět, že veřejnosti není osud českých škol lhostejný. Vládě této republiky bohužel ano.

 

                                                                                                  Mgr. Bc. Jana Smetanová

                                                                                                   ředitelka základní školy

                                                                                                   Prodloužená 283

                                                                                                   Pardubice

 

Tisk
Olympiáda a paralympiáda dohromady - rovné příležitosti pro všechny

Rubriky: Další úskalí pedagogaPočet zobrazení: 1948

Tagy:

Jana SmetanováJana Smetanová

Další příspěvky od Jana Smetanová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x