Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Další úskalí pedagoga

Publikováno: 28. listopadu 2011
Ohodnotit článek:
1.0

pondělí 28. listopadu 2011

Petice proti rušení praktických škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pan ministr

Josef Dobeš

Karmelitská 7

Praha

                                                                                                      V Pardubicích 24. 11. 2011

Tento dopis považujte za petici ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.

 

Petice za zachování stávajícího systému speciálního školství

 

Vážený pane ministře,

vzdělání našich dětí považujeme za jednu z nejdůležitějších podmínek pro zachování konkurenceschopnosti naší země.

 

Zásadně proto nesouhlasíme integrací a inkluzí žáků ze základních škol praktických do běžných tříd základních škol, pokud nejsou vytvořeny dostatečné materiální a personální podmínky pro úspěšné začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu. Nebráníme se myšlence inkluzivního vzdělávání, proto praktické školy v tuto chvíli mají zpracován i RVP základní vzdělávání pro zvýšení  prostupnosti mezi jednotlivými vzdělávacími programy. Je nutné si uvědomit, že inkluze je pro některé žáky  i z odborného hlediska nevhodná a pro tyto děti nejsou na běžných základních školách vytvořeny předpoklady pro vzdělávání podle jejich schopností. 

 

Nedostatečně zajištěná integrace a inkluze ohrozí vzdělávání všech dětí a dále sníží úroveň našeho školství.

Pane ministře,

žádáme Vás, aby byla zachována činnost základních škol praktických ve stávajícím rozsahu. Je třeba využít jedinečné tradice systému našeho speciálního školství a rozhodnutí o zařazení žáka do příslušného typu školy ponechat na posouzení odborných pracovišť tak, aby byla zohledňována všechna znevýhodnění, která školní neúspěšnost dětí ovlivňují.

 

Nedělejme další chyby, které by nadále snižovaly úroveň našeho školství.

 

Petiční výbor ve složení: 

Mgr. Bc. Jana Smetanová, Lexova 2138, 530 02  Pardubice

Jana Šauerová, 9. května 781,  570 01 Litomyšl

Zmocněnec petičního výboru pro styk s úřady: 

Jana Šauerová, 9. května 781,  Litomyšl

 

Jméno a příjmení

Adresa

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisk
Petice proti rušení praktických škol

Rubriky: Další úskalí pedagogaPočet zobrazení: 2549

Tagy:

Jana SmetanováJana Smetanová

Další příspěvky od Jana Smetanová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x