Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Další úskalí pedagoga

Publikováno: 23. března 2011
Ohodnotit článek:
4.2

středa 23. března 2011

Petice učitelů s názvem Neodcházíme, chceme učit!

Řešení výchovných problémů  žáků ve školách je pro mnoho učitelů tvrdým oříškem. Zákon nedává základním školám žádné účinné nástroje, jak se s problémovými žáky vypořádat. Dalším problémem je i mzdová politika, kterou zavedl pan ministr pro letošní rok. Proto více než 2 500 učitelů podepsalo petici, jejíž text zde uvádím.

                                             Jana Smetanová
                                             ředitelka školy

Pan ministr

Josef Dobeš

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

Praha 1

Tento dopis považujte za petici ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.

Petice pracovníků  základních škol za změnu zákonů ke zvýšení autority učitelů

Neodcházíme, chceme učit!

Stav vzdělanosti našich žáků dlouhodobě klesá i vlivem zhoršující se kázně v základních školách. Kvalitních výsledků ve vzdělávacím procesu nelze dosáhnout, pokud školy budou muset dále jen bezbranně přihlížet  nekázni dětí a nebudou mít účinné prostředky, jak se s tímto stavem vypořádat.  Agresivní žáci i agresivní rodiče narušují kvalitu výuky a ohrožují duševní i fyzické zdraví ostatních žáků  i pracovníků škol. V současné době nemají školy účinné nástroje k řešení  závažných výchovných  problémů svých žáků. Společenská prestiž učitelů se odvíjí nejen od  jejich finančního ohodnocení, ale i od pravomocí, které ve škole mají. Pro zdravé klima školy a zvýšení úrovně vzdělávání je nutná morální i finanční podpora učitelů všech věkových kategorií.

 

1. Žádáme proto o změnu zákonů, posílení pravomocí škol při řešení výchovných problémů žáků, a tím i o podporu společenské  prestiže učitelů.

 

2. Žádáme o vyváženost práv a povinností při výchově dětí mezi rodinou a školou tak, aby  odpovědnost rodičů za výchovu dětí byla ze strany školy vymahatelná.

 

3. Žádáme o úpravu platů učitelů tak, aby rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším platovým stupněm byl nejméně 10 000 Kč (nejvyšší platový stupeň by učitel získal 3 – 5 let před odchodem do důchodu).

 

4. Žádáme o úpravu platových postupů tak, aby učitelé měli nárok na zvýšení platů po většinu své profesní kariéry a poslední platový postup by byl 3 – 5 let před odchodem do důchodu.

 

5. Žádáme o vytvoření účinných mechanismů, které děti i pracovníky škol  ochrání před agresivními žáky a agresivními rodiči. 

 

 

 

 

 

 

Podpisy zasílejte prosím na adresu:

Mgr. Bc. Jana Smetanová

Základní škola

Prodloužená 283

Pardubice

530 09

smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

 

Petice pracovníků  základních škol za změnu zákonů ke zvýšení autority učitelů

Neodcházíme, chceme učit!

 

 

Jméno a příjmení

                     Bydliště

           Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený pane ministře,

úroveň základního školství stále klesá z důvodů, které jsou v současné době pro školy z legislativních důvodů neřešitelné. Stále stoupá agresivita žáků i jejich rodičů a škola nemá účinné prostředky, jak tomuto trendu čelit. Ohrožováni jsou velmi často spolužáci agresivních dětí a ve škole nejsme schopni zajistit všem dětem bezpečné prostředí. Kázeňská opatření, kterými škola disponuje, jsou zcela nedostatečná. Veškerá práva jsou na straně rodičů, veškeré povinnosti jsou na straně školy. Tento vztah je naprosto nevyvážený a v souvislosti s liberalizací výchovy (nebo absolutní nevýchovy) dětí v rodinách, roste nebezpečí fyzického ohrožení dětí i učitelů. Připravovaná novela školského zákona nepočítá s žádnými opatřeními, která by dětem ve škole zajistila bezpečnost. Mám na mysli např. možnost vyloučení žáka základní školy na určitou dobu z vyučování, nařízení pobytu ve středisku výchovné péče i bez souhlasu rodičů atd.

Nárůst počtu problémových žáků vyžaduje zkušené pedagogy, kteří jsou schopni nové situace řešit. Zdůrazněním podpory pouze mladým učitelům dochází k narušování vztahů v pedagogických kolektivech. V rozvojovém programu zvyšujícím platy učitelů byli výrazně zvýhodněni pouze učitelé začínající. Těm zkušenějším – nad 50 let věku – jste dal svým rozhodnutím najevo, že ve školství nemají perspektivu. Až do důchodu už je nečeká žádný platový postup, nikdo už jejich práci neocení. Tento nemotivační prvek považuji za velmi špatný, protože dobře fungující týmy musejí být složeny z učitelů všech věkových kategorií.

Učitelství je historicky považováno za profesi, kterou si člověk vybírá na celý život (třeba jako medicínu). Protože se prodlužuje doba odchodu do důchodu, měli by mít učitelé jistotu, že jejich dlouholetá a nesmírně náročná práce bude adekvátně oceněna. Rychlý platový postup v začátku kariéry je správný, ale i ve vyšším věku musí být práce učitelů oceňována. Školství je velice konzervativní odvětví – a jenom díky tomu přežívá všechny nedomyšlené reformy. Jakékoliv změny - i v odměňování - by proto měly být prováděny citlivě a s ohledem na toto specifikum.

Bez legislativních změn, které dají školám účinné pravomoci při řešení výchovných problémů žáků, bude úroveň vzdělání stále klesat. Učitelé nemohou kvalitně vyučovat děti, které se učit nechtějí a ještě fyzicky ohrožují své okolí.

Rozdíly mezi školami se zvyšují s tím, v jaké lokalitě je škola umístěna. V regionech s vysokou nezaměstnanosti, kde mají více dětí rodiny sociálně slabé, je úroveň škol výrazně nižší, než ve školách pražských. Závislost vzdělanosti dětí na rodinném prostředí je zcela nepopiratelná. Potíže se žáky  ve školách  ale nevyřeší školní psychologové, kteří vydávají své posudky od zeleného stolu na základě jednostranných informací od rodičů. Svými zprávami škole práci spíše komplikují, než by jí byli nápomocni.

 

Vážený pane ministře,

výše popsané problémy trápí velké množství učitelů, a proto Vám zasílám petici, v níž žádáme o účinné řešení problémů v základních školách.

Petici zasílám též petičnímu výboru.

 

Děkuji Vám za čas, který řešení našich problémů věnujete, a přeji Vám hodně úspěchů ve Vaší práci.

 

                                                                  Mgr. Bc. Jana Smetanová

                                                                  Základní škola

                                                                  Prodloužená 283

                                                                  Pardubice

                                                                  530 02

Tisk
Petice učitelů s názvem Neodcházíme, chceme učit!

Rubriky: Další úskalí pedagogaPočet zobrazení: 2618

Tagy:

Jana SmetanováJana Smetanová

Další příspěvky od Jana Smetanová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x