Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Další vzdělávání a školní výlety

Publikováno: 22. ledna 2015
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Vzdělávání zaměstnanců má v Česku silnou podporu, tuzemské firmy preferují školení hard skills

Kvalifikovaní a dobře proškolení zaměstnanci tvoří základ úspěšné společnosti. V České republice si to uvědomuje čím dál více firem a do vzdělávání svých zaměstnanců neváhá investovat milionové částky. V tomto směru je podporuje nejen Evropská unie, ale také stát. Tuzemské firmy nejvíce investují do školení odborných znalostí, vytváří si i vlastní školicí střediska.

Rostoucí trend vzdělávání zaměstnanců je v posledních čtyř letech znatelný i v České republice. Čím dál více firem chce dosahovat co nejlepších výsledků a bez odborné kvalifikace zaměstnanců toho nedocílí. Tento fakt si uvědomují velké úspěšné, ale také menší firmy. „Postoj českých zaměstnavatelů ke vzdělávání svých zaměstnanců je v současnosti příznivý. Priorita vzdělávání se drží stále vysoko, úspěšné firmy investují i desítky milionů korun do vlastních vzdělávacích center, interních lektorů a koučů,” uvedl ředitel Klubu zaměstnavatelů Pavel Hulák. Další vzdělávání je však klíčové nejen pro zaměstnavatele, ale i samotné zaměstnance.

Jak vyplývá z průzkumu portálu Jobs.cz zaměřeného na profesní vzdělávání v loňském roce, pro 80 % Čechů je hlavním faktorem v rozhodování o dalším studiu především zvyšování kvalifikace, které následně umožní lepší uplatnění na trhu práce. Další faktor představuje pocit uspokojení, který je podstatný pro 82 % lidí v tuzemsku. Aktuálním trendem ve vzdělávání zaměstnanců v České republice jsou podle nejnovějšího výzkumu Jobs.cz školení takzvaných hard skills, tedy odborných znalostí pro daný obor. Ta v současnosti využívají zejména podniky s technickým zaměřením. „K tomu, aby zaměstnanci zvýšili svou konkurenceschopnost, je důležité prohlubovat odborné technické znalosti produktů,“ řekla Lada Heydová, personální ředitelka společnosti ZKL, která je jedním z největších exportérů v oblasti strojírenství v tuzemsku. „Neméně důležité je také zaškolování nových zaměstnanců, v souvislosti s kterým jsme zřídili nové školicí středisko. Díky tomu lze ušetřit značné finanční náklady a rovněž flexibilně reagovat na poptávku na trhu práce,“ doplnila Heydová.

V rámci vzdělávání zaměstnanců je přitom potřeba se zaměřit nejen na rozšiřování a prohlubování teoretických odborných znalostí, ale také na rozvoj osobních dovedností zaměstnanců. Mezi ně patří například schopnost argumentace, prezentace či asertivity, které jsou odborně nazývány soft skills. Právě jejich školení však podle odborníků nemají zaměstnavatelé příliš v oblibě. „Školení soft skills jsou považována za nadstavbová a zbytná, přestože právě měkké dovednosti často rozhodují o úspěchu firmy na trhu,” sdělila viceprezidentka Asociace institucí vzdělávání dospělých Jana Brabcová. Kromě technických znalostí jsou u zaměstnanců v současnosti oblíbená školení pro práci s informačním systémem a další tematicky zaměřené semináře. „Zaznamenáváme zvýšený zájem o školení s informačním systémem SAP a dále o semináře, které jsou určeny pro detailnější rozbor problematiky témat z oblasti účetnictví, controllingu, mzdové či právní agendy,“ upřesnila Lada Heydová ze ZKL.
 
Důvodem, proč se firmy čím dál více uchylují k dlouhodobému vzdělávání zaměstnanců, může být i značná podpora ze strany státu a Evropské unie. „Rozhodující podíl vzdělávání zaměstnanců lze uplatnit jako daňově uznatelný výdaj a navíc je řada vzdělávacích projektů realizována s příspěvkem z Evropských strukturálních fondů,” upřesnil Pavel Hulák. V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců, který bude končit letos v srpnu, vyčlenilo například Ministerstvo práce a sociálních věcí z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost celkovou částku 900 milionů korun. Z toho může ministerstvo poskytovat příspěvek na mzdové náklady zaměstnance během školení ve výši až 25 500 Kč.

Klub zaměstnavatelů o. p. s.
Klub zaměstnavatelů o. p. s. pomáhá zlepšovat kvalitu řízení lidských zdrojů, podílí se aktivně na rozvoji vzdělávání na všech úrovních, podporuje vznik kvalifikovaných pracovních míst a přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti ČR. Zvláštní pozornost při aktivitách na trhu práce věnuje Klub zaměstnavatelů osobám se zdravotním postižením, nebo jinak sníženou možností uplatnění a obecnému posilování společenské odpovědnosti.

Koncern ZKL
Koncern ZKL vznikl integrací českého ložiskového průmyslu s více než šedesátiletou tradicí, zajišťující výzkum, vývoj, výrobu a prodej ložisek ZKL. Vznik koncernu je datován k 1. 7. 1999. ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.
ZKL Group se zaměřuje především na vývoj a výrobu svých produktů. Proto oblast prodeje, podpory a obsluhy koncových uživatelů zajišťuje obchodní organizace ZKL Bearings CZ, a. s., která kromě přímého zaměření na partnery z oblasti OEM spolupracuje také s rozsáhlou sítí autorizovaných distributorů. Ve významných světových teritoriích pak zajišťují prodej a podporu přímo také dceřiné společnosti koncernu ZKL.

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR představuje největší profesní asociaci s tradicí od roku 1990. Jejím cílem je prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých, koncentrovat profesionální kapacity pro řešení koncepce a rozvoje v této oblasti, spolupracovat se státními orgány a ostatními subjekty při přípravě a zavádění legislativních a jiných opatření v oblasti vzdělávání dospělých, organizovat odborné a popularizující akce, vydávat odborné publikace a reprezentovat členy a jejich činnost v tuzemských a mezinárodních sdruženích. AIVD ČR také poskytuje expertní služby při tvorbě či oponentuře strategických, koncepčních a metodických dokumentů v oblasti vzdělávání dospělých, realizuje průzkumy a evaluační aktivity, spolupracuje na přípravě a realizaci projektů či veřejných zakázek v oblasti dalšího vzdělávání.

Tisk
Vzdělávání zaměstnanců má v Česku silnou podporu, tuzemské firmy preferují školení hard skills

Rubriky: Další vzdělávání a školní výletyPočet zobrazení: 2047

Tagy:

Ivan HudečekIvan Hudeček

Další příspěvky od Ivan Hudeček

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x