Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Další vzdělávání a školní výlety

Publikováno: 3. září 2013
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Městského muzea a galerie Polička pro školní a zájmové skupiny

Městské muzeum a galerie Polička je nejen místem poznání, ale i zábavy a potěšení. Zavítejte proto se svými žáky a studenty do Poličky. Navštívit můžete expozice věnované významnému poličskému rodákovi Bohuslavu Martinů, historii města Poličky, sklářství na Horácku a rozmanité výstavy. Nečekejte však obyčejný výklad průvodce, ale hravé vzdělávací programy, kterými vás provedou zkušení muzejní lektoři, kteří již několik let pracují s dětmi, žáky a studenty na všech úrovních vzdělávacího systému.

 

Společné informace pro všechny nabízené programy a prohlídky expozic:

Je nezbytné, aby se školní skupiny předem objednaly. Doporučujeme, abyste v případě zájmu kontaktovali muzeum co nejdříve, neboť je o nabízené programy každoročně velký zájem a v posledních týdnech před skončením výstav se velice těžko hledají volné termíny dle vašich požadavků.

 

Kontakt: www.cbmpolicka.cz

Městské muzeum a galerie Polička, Centrum Bohuslava Martinů v Poličce

Tylova 114, Polička 572 01

tel.: 461 723 855, 733 712 503, muzeum@muzeum.policka.org

 

Otevírací doba:

září - prosinec: úterý - neděle 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.

Případným zájemcům zajistíme vstup také od 8.00 hod.

 

BONUS pro školy

Pravidelná návštěva muzejních expozic je pro školní skupiny zvýhodněna každou čtvrtou návštěvou zdarma. Bonus se vztahuje na rodnou světničku Bohuslava Martinů, gotické opevnění města, muzejní a galerijní výstavy a expozice.KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY

 

DO SVĚTA IMAGINACE SE ZBYŠKEM SIONEM

- výstava představí tvorbu Zbyška Siona z posledních let

 

Termín: 24. září - 18. října 2013

Cílová skupina1. – 5. třída ZŠ, 6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia

Délka programu: dle časových možností účastníků 45 - 90 min.

Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Umění a kultura – obor Výtvarná výchova, vzdělávací oblasti Člověk a společnost Člověk a svět práce. K výstavě je připraven program ve třech variantách - pro žáky I., II. stupně ZŠ i studenty víceletého gymnázia.

Vstupné: děti/žáci/studenti 25,- Kč, učitelé zdarma

 

Zbyšek Sion (1938) je z poličských rodáků nepochybně nejvýznamnější malíř. Samostatnou výstavu měl ve svém rodném městě naposledy v roce 1993. Nejen z tohoto důvodu dostává prezentace letos pětasedmdesátiletého výtvarníka punc události sezóny. Po období věnovaném figurální malbě se Sion vrací ke svému výsostnému stylu - informelu. Důraz klade na emoci, akci, prožitek, možnost vnímat a interpretovat stejnou věc znovu a jinak. Přirozenou součástí Sionova díla jsou odkazy morální a literární. Stejně, jako barvy a symboly. Jeho obrazy jsou komplikované i přímočaré. Svět imaginace skrývá netušený prostor pro úzkost i radost, bolest i naději, neklid i smíření.

 

Program zahrnuje prohlídku výstavy s krátkým komentářem vybraných děl, kterou doplní drobné tvořivé etudy a výtvarné aktivity vycházejí z výtvarných postupů, technik a materiálů, které malíř ve své tvorbě v uplynulých letech upřednostňuje. Inspirujeme se nejnovějšími díly Zbyška Siona, která se navrací k nezobrazující tvorbě - k informelu, kde malba není vršena na sebe ve vysokých vrstvách, ale je rozkládána do plochy s využitím výrazné barevnosti a geometrických obrazců. Pojetí programu, jeho obsah a rozsah informací je přizpůsoben věku žáků a vychází z učebních osnov pro I. a II. stupeň základní škol i víceletých gymnázií.Okupace české Poličky v roce 1938

- výstava připomíná 75. výročí Mnichovského diktátu

 

Termín: 17. září - 8. listopadu 2013

Cílová skupinaMŠ, 1. – 5. třída ZŠ, 6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia

Délka programu: dle časových možností účastníků 45 - 60 min.

Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a společnost - vzdělávací obor Dějepis, Člověk a jeho svět - tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas Obsah a pojetí programu je přizpůsobeno věku žáků.

Vstupné: děti/žáci/studenti 25,- Kč, učitelé zdarma

 

Československá republika byla v meziválečném období nepochybně výspou demokracie. Od nástupu Adolfa Hitlera k moci se ČSR ocitla v ohrožení. Dne 6. října 1938 šokoval rozhlas zprávou, že v německém záboru pohraničí bude i česká Polička. Okupace postihla i české vesnice Korouhev, Rohoznou, Starý Svojanov a Vítějeves. Představitelé města začali vyvíjet horečnou činnost k osvobození, přesto okupace trvala měsíc. Patrně hlavním důvodem německého „omylu“ v mapování byla snaha obsadit významnou muniční továrnu (dnešní Poličské strojírny). Výstava obsahuje velké množství dobových materiálů a podrobně dokumentuje regionální dopad Mnichovského diktátu, který se stal předzvěstí rozpoutání druhé světové války. Pro dnešní dobu je důležité poučení o historických skutečnostech a o mechanismech násilného získání moci. Svoboda se dá snadno ztratit, ale těžce se získává zpět.66. Umělecký salon v Poličce

- výstavní projekt představí diplomové práce  absolventů Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, které vznikly v roce 2013 v patnácti ateliérech školy

 

Termín: 24. září - 8. listopadu 2013

Cílová skupina: 6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ

Délka programu: dle časových možností účastníků 45 - 90 min.

Provázanost se ŠVP: Návštěvu výstavy lze zahrnout do vzdělávací oblasti Umění a kultura – obor Výtvarná výchova a vzdělávací oblasti Člověk a společnost Člověk a svět práce. Dotýká se současně jednoho z průřezových témat - Mediální výchova.

Vstupné: děti/žáci/studenti 25,- Kč, učitelé zdarma

 

V letošním roce se koná v pořadí již 66. Umělecký salon v Poličce. Letošní ročník nese podtitul Diplomanti FaVU 2013 a představí absolventské práce studentů Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. „Výstava diplomantů je řez v procesu, průzkum ve vývoji, sonda naznačující stav. Její přirozenou součástí je klást si otázky, vést diskuse, otevírat další možnosti sebereflexe. Je skvělé, že je přitom nač se dívat, o čem přemýšlet, co zažívat!“ Na výstavě bude prezentováno všech sedm studijních oborů – od klasických (sochařství, malířství, grafika) přes nové (video-multimédia-performance a konceptuální tendence) až po design (produktový i grafický).

 

Od doby kamenné do doby slovanských hradišť

- výstava, která přibližuje hravou a zábavnou formou život našich předků v období pravěku a starověku

 

Termín: 29. října - 22. prosince 2013

Cílová skupinaMŠ, 1. – 5. třída ZŠ, 6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia

Délka programu: dle časových možností účastníků 45 - 90 min.

Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a společnost - vzdělávací obor Dějepis, Člověk a jeho svět - tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas a vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vstupné: děti/žáci/studenti 25,- Kč, učitelé zdarma

 

Pro malé návštěvníky je připraven poutavý výklad, který je seznámí se zajímavostmi z dob pravěku a starověku. Mají možnost vidět obrovského mamuta, postavu kovolitce z doby bronzové a keltského bojovníka s ženou. Do rukou si mohou vzít repliky zbraní a nástrojů, které lidé používali při lovu, výrobě předmětů nebo vaření. Jedná se o kopie pravěké keramiky, kamenné, bronzové a železné sekery, nože, kamenný srp, bronzový meč, velkomoravský štít atd. Mohou se vžít do role našich předků a vyzkoušet si drcení obilí nebo tkaní na vertikálním stavu. Na okamžik se mohou stát Keltem a obléknout se do keltského oděvu nebo Slovanem a pokusit se psát ve staroslověnském písmu - hlaholici.

 

Programem provází průvodci oblečeni v dobových kostýmech a navozují tak atmosféru dávno minulých časů. Výstava je pojata tak, aby svým obsahem a především interaktivní formou doplnila hodiny vlastivědy či dějepisu. Vychází z obecně platných zákonitostí dětské mentality. Využívá vícesmyslové vnímání a umožňuje dětem vstřebávat informace nejenom sluchem a zrakem, ale především hmatem a vlastní aktivní činností.

 

ve světle vánoční svíce

- tradiční vánoční výstava tentokrát rozzářená světly luceren a adventních svící

 

Termín: 26. listopadu 2013 – 10. ledna 2014

Cílová skupina: MŠ, 1. – 5. třída ZŠ, 6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia

Délka programu: dle časových možností účastníků 45 - 90 min.

Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět - tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Člověk a společnost, Člověk a svět práce.

Vstupné: děti/žáci/studenti 25,- Kč, učitelé zdarma

 

Když den má krátký krok a noc širokou náruč, poznáváme, že se blíží Vánoce. Vánoční výstava představí fenomén světla a jeho význam v životě člověka, tak jak provázelo člověka životem, každým dnem i celým rokem před zavedením elektrického proudu. Výstavu rozsvítí rozmanité historické lucerny, louče, svíčky, svícny i lampy z městského, venkovského i církevního prostředí. Výstava připomene začátky veřejného osvětlení v Poličce i světla používaná v dopravě. Vysvětlí, jak se rozdělával oheň křesadlem, jak se vyráběly svíčky, louče a sirky nebo co dělal lampář a ponocný. Světlo má i duchovní rozměr – to pociťujeme rozsvěcováním adventních a vánočních svící. Lucerny jsou atributy některých antických hrdinů, svíce či lampy křesťanských svatých.

 

Výstava bude doplněna tvořivou dílničkou, kdy si děti vyrobí dekorativní stojánek na svíčku jako ozdobu svátečního stolu. Přijďte nasát atmosféru Vánoc, vyzkoušet si tradiční zvyky a prohlédnout si vánoční výzdobu třídy, kterou jako malý chlapec navštěvoval také Bohuslav Martinů.PRAVIDELNÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY K EXPOZICÍM

 

KŘEHKÁ KRÁSA SKLA

- vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku

 

Termín: září - prosinec 2013

Cílová skupina: 1. – 5. třída ZŠ, 6. třída ZŠ, prima víceletého gymnázia

Délka programu: dle časových možností účastníků 60 - 90 min.

Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět - tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Umění a kultura – obor Výtvarná výchova.

Vstupné: děti/žáci/studenti 25,- Kč, učitelé zdarma

 

Vzdělávací program Křehká krása skla dětem aktivní a názornou formou přiblíží bohatou sbírku skla a sklářských výrobků, které se na Horácku vyráběly v uplynulých staletích. Představí sklo nejen jako užitečný materiál, který každý den používáme v běžném životě, ale rovněž jako krásný křehký výrobek. Děti se seznámí s bohatostí tvarů a rozmanitostí vzorů a samy si navrhnou dekor skleněné nádoby. Skutečné nářadí a náčiní, které sklářští mistři v minulosti používali, si žáci dokonce mohou vzít do rukou a prohlédnout. Ke zhlédnutí je připravený krátký dokument, který zachycuje postup výroby skleněného poháru a mísy a současně tak žáci uvidí, jak se nářadí v praxi používá a k čemu slouží. K programu jsou připraveny pracovní listy.

 

BAREVNÝ SVĚT BOHUSLAVA MARTINŮ

- doprovodný program ke stálé expozici o životě a díle Bohuslava Martinů

Termín: září - prosinec 2013

Cílová skupina: 3. – 4., 8. – 9. třída ZŠ, tercie – kvinta víceletého gymnázia

Délka programu: dle časových možností účastníků 60 - 90 min.

Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět - tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Umění a kultura – obor Hudební výchova.

Vstupné: děti/žáci/studenti 25,- Kč, učitelé zdarma

 

Nechte se vtáhnout do vyprávění poutavého příběhu o fascinujících životních osudech poličského rodáka, který proslavil českou hudbu po celém světě. Jako mávnutím kouzelného proutku se budete přesouvat časem z rodné Poličky do Paříže 30. let, odtud do New Yorku a po skončení II. světové války zpět přes oceán do Itálie a Švýcarska. Součástí prohlídky je hudební dílna, v níž se hravou a přístupnou formou seznámíte se skladatelovu hudbou. 

 

Varianta pro žáky 3. – 4. třídy ZŠ:

Expozicí Barevný svět Bohuslava Martinů žáky provede skladatelova sestra Marie spolu s řadou rodinných památek, které po léta uchovávala jako vzpomínku na svého slavného bratra. V dílně věnované zpívanému baletu Špalíček se na chvíli ocitnou u rybníka uprostřed Hry na Hastrmana, na zámku v pohádce o Popelce, a poslechnou si u nás méně známou Pohádku o ševci.

 

Varianta pro žáky 8. – 9. třídy ZŠ, tercie až kvinta víceletého gymnázia:

Žáci se s pomocí pracovních listů vydají na samostatnou cestu expozicí, v níž budou hledat odpovědi na řadu zajímavých otázek ze skladatelova života i díla. V hudební dílně se seznámí s jazzovým baletem Kuchyňská revue, poznají, jak je v hudbě důležitý rytmus, a zatančí si meziválečný charleston.

 

VÝLET DO STŘEDOVĚKU

- doprovodný program k expozici Historie města Poličky s prohlídkou hradeb

 

Termín: září - říjen 2013

Cílová skupina: MŠ, 1. – 5. třída ZŠ, 6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia

Délka programu: dle časových možností účastníků 120 - 160 min., program je možné rozdělit

Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět - tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Člověk a společnost – obor Dějepis.

Vstupné: děti/žáci/studenti 40,- Kč (zahrnuje návštěvu gotického opevnění města a expozice Historie města Poličky), učitelé zdarma

 

Výlet do středověku je zahájen u modelu města, který přibližuje podobu města Poličky v 15. století. Následuje výstup na hradební ochoz gotického opevnění města, které patří k nejlépe dochovaným městským fortifikacím v České republice. Program zahrnuje návštěvu Centra Bohuslava Martinů - expozice Historie města Poličky, kde se poutavým způsobem seznámíte s historií královského věnného města Poličky od jejího založení českým králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265 až do současnosti. V expozicích si můžete vyzkoušet celou řadu činností, např. postavit ze stavebnice město v jeho středověké podobě, obléci si část zbroje, vzít do ruky meč nebo nasadit přilbici. Na chvíli se ocitnete v roli ostrostřelce na střelnici či účastníka městského trhu, na němž získáte přehled o dobových platidlech a zboží.

 

 

 PO STOPÁCH BOHUSLAVA MARTINŮ

- celodenní výlet do Poličky po stopách Bohuslava Martinů

 

Termín: září - říjen 2013

Cílová skupina: 3. – 4. a 8. – 9. třída ZŠ, tercie – kvinta víceletého gymnázia

Délka programu: dle časových možností účastníků 120 - 160 min., program je možné rozdělit

Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět - tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Umění a kultura – obor Hudební výchova.

Vstupné: děti/žáci/studenti 40,- Kč (zahrnuje návštěvu rodné světničky B. Martinů a vzdělávací program Barevný svět Bohuslava Martinů), učitelé zdarma

 

Program Po stopách Bohuslava Martinů zahrnuje návštěvu skladatelovy rodné světničky ve věži kostela sv. Jakuba, kde se před více jak 100 lety narodil. Součástí prohlídky je návštěva bývalé chlapecké školy, kterou Martinů navštěvoval jako žák a kde později sám vyučoval. Navštívíte také expozici Barevný svět Bohuslava Martinů. Jedná se o nevšední prohlídku, jejíž součástí je hudební dílna, která vás hravou a přístupnou formou seznámí se skladatelovu hudbou. Popis programu dle věku žáků viz str. 8.

 

 

Tisk
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Městského muzea a galerie Polička pro školní a zájmové skupiny

Rubriky: Další vzdělávání a školní výlety, Školní výletyPočet zobrazení: 3442

Tagy:

Richard TichýRichard Tichý

Další příspěvky od Richard Tichý

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x