Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Další vzdělávání pedagogů

Publikováno: 25. června 2020
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

čtvrtek 25. června 2020

Národní pedagogický institut České republiky nabízí kvalifikační studia

Studium pro asistenty pedagoga (1) - Pardubice

(listopad 2020 - červen 2021, soboty)

Studium pro asistenty pedagoga je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí pracovat jako asistenti pedagoga. Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění a Standardem pro udělování akreditací DVPP.

Obsahem vzdělávacího programu Studium pro asistenty pedagoga je suma znalostí v oboru pedagogických věd, kterou by měl absolvent nezbytně znát pro výkon odborné profese pedagogického pracovníka. Kromě prezenční výuky jsou v učebním plánu zahrnuty také další části – odborná praxe, seminář k závěrečné práci, testové zkoušky a obhajoba závěrečné práce. Studium pro asistenty pedagoga je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce před komisí.

Cena: 6 440 Kč

Místo konání: NPI ČR Pardubice, Za Pasáží 657

Více informací a možnost přihlášení: zde


Studium pro asistenty pedagoga (2) - Svitavy - Lačnov

(září 2020 - prosinec 2021, soboty)

Studium pro asistenty pedagoga je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí pracovat jako asistenti pedagoga. Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění a Standardem pro udělování akreditací DVPP.

Obsahem vzdělávacího programu Studium pro asistenty pedagoga je suma znalostí v oboru pedagogických věd, kterou by měl absolvent nezbytně znát pro výkon odborné profese pedagogického pracovníka. Kromě prezenční výuky jsou v učebním plánu zahrnuty také další části – odborná praxe, seminář k závěrečné práci, testové zkoušky a obhajoba závěrečné práce. Studium pro asistenty pedagoga je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce před komisí.

Cena: 6 440 Kč

Místo konání: MŠ a ZŠ Svitavy Lačnov

Více informací a možnost přihlášení: zde

Garant:

Mgr. Marie Effenberková

Studium pro asistenty pedagoga

tel.:    +420 466 046 145

gsm: +420 775 571 618

E-mail: marie.effenberkova@npicr.cz


Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

(září 2020 - červen 2021)

Obsah celostátně realizovaného Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení vychází z definice osobnostních a profesních kompetencí vedoucího pracovníka a zaměřuje se na získání znalostí a dovedností v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení. Obsah studia odpovídá požadavkům na znalosti a profesní dovednosti ředitelů škol. Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, vyhláškou č. 329/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb., a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP. Vzdělávací program se skládá ze čtyř základních modulů: Základy práva, Pracovní právo, Financování školy, Organizace školy a pedagogického procesu. Součástí Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení je třídenní odborná stáž ve vybrané škole nebo školském zařízení, samostudium, zpracování závěrečné práce a obhajoba závěrečné práce při závěrečné zkoušce před komisí.

Cena: 6 400 Kč

Místo konání: NPI ČR Pardubice, Za Pasáží 657

Více informací a možnost přihlášení: zde

Garant:

Mgr. Simona Petrásová, Ph.D.

Garant Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení

Garant Studia pedagogiky a)

tel.:    +420 466 046 138

gsm: +420 775 571 625

E-mail: simona.petrasova@npicr.cz


Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

(listopad  2020 - červen 2022)

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo
pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium
pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není
rozhodující.

Cena: 18 680 Kč

Místo konání: NPI ČR Pardubice, Za Pasáží 657

Více informací a možnost přihlášení: zde

Garant:

Mgr. Marie Effenberková

Studium pro asistenty pedagoga

tel.:    +420 466 046 145

gsm: +420 775 571 618

E-mail: marie.effenberkova@npicr.cz


Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

(září 2020 - červen 2021)

Studium pedagogiky a) podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění je určeno pro zájemce, kteří nemají pedagogicko-psychologickou kvalifikaci a působí nebo chtějí působit jako:

- učitelé druhého stupně základní školy, (§ 8, odst. 1i) jen pro výuku cizího jazyka

- učitelé všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy, (§ 9, odst. 1g) jen pro výuku cizího jazyka

- učitelé odborných předmětů střední školy (§ 9, odst. 2d odst. 3)

- učitelé praktického vyučování střední školy (§ 9, odst. 3a, b, c, odst. 3)

- učitelé odborného výcviku střední školy (§ 9, odst. 5)

- učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SUŠ a konzervatoří (§ 10, odst. 1 a, f, g, h)

- učitelé jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (§ 12, písmeno c)

Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25.

Studium je rozloženo do dvou semestrů, teoretická témata z oblasti pedagogických a psychologických věd jsou doplněna distančním studiem, pedagogickou praxí, seminářem k závěrečné práci, samostudiem a dílčími semestrálními zkouškami. Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí.

Cena: 10 000 Kč

Místo konání: NPI ČR Pardubice, Za Pasáží 657

Více informací a možnost přihlášení: zde

Garant:

Mgr. Simona Petrásová, Ph.D.

Garant Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení

Garant Studia pedagogiky a)

tel.:    +420 466 046 138

gsm: +420 775 571 625

E-mail: simona.petrasova@npicr.cz

 

 

 

Tisk

Rubriky: Další vzdělávání pedagogůPočet zobrazení: 2137

Tagy:

Marie EffenberkováMarie Effenberková

Další příspěvky od Marie Effenberková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x