Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Další vzdělávání pedagogů

Publikováno: 29. května 2019
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Nestihli jste letos žádné vzdělávání? V CCVéčku máte ještě šanci!

Nejen po celý školní rok, ale i v měsíci červnu jsou ještě volná místa na akreditované semináře DVPP, které na území Pardubického kraje poskytuje kromě jiných ve všech čtyřech okresech CCV Pardubice.

Z bohaté nabídky seminářů vybíráme:

Kód a název: 0240191 Polytechnická výchova v mateřské škole Podrobnosti
Doporučeno pro: učitele MŠ, ŠD Přihlásit
Pozvánka s přihláškou
Stručný obsah: Charakteristika: 1. část – teoretická, se zařazením praktických ukázek činností k jednotlivým tématům 2. část-tvůrčí pracovní dílna Na závěr společně zhodnotíme nejen plnění dílčích cílů a klíčových kompetencí, ale i vhodnost nabízených aktivit pro děti předškolního věku, individuální přístup. Účastnice dostanou prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností a diskuzi, k dispozici budou metodické materiály.  
Termín a místo: 3. června 2019 od 09:00 CCV Pardubice, Mozartova 449  
Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin  
Lektor: Václava Tmejová, ředitelka MŠ

 

Kód a název: 0410491 Čtení v první třídě - Od písmen k čtení s porozuměním Podrobnosti
Doporučeno pro: učitele 1. stupně ZŠ, asistenty pedagoga Přihlásit
Pozvánka s přihláškou
Stručný obsah: Jedná se o praktický seminář věnovaný problematice čtení v 1. třídě a všemu, co se čtením souvisí. Podrobný obsah: časový plán čtení (předčtenářské období, čtení velkých písmen, čtení malých písmen) 0,5 h - Společně projdeme časový plán, který je ověřený a zpracovaný na míru novým učebnicím; zaměříme se na uzlové body čas. plánu. vzdělávací cíle dle RVP – rozpracování do dílčích cílů v 1. ročníku 0,5 h - Prostudujeme, co říká o výuce čtení v 1. období RVP a cíl: ŽÁK ČTE PLYNULE S POROZUMĚNÍM PŘIMĚŘENÉ TEXTY rozfázujeme do 1. – 3. třídy. metody čtení (slabikování, hláskování, splývání), jakou metodu zvolit a proč 1 h - Na připraveném studijním materiálu prostudujeme všechny uznané metody čtení, jejich klady a zápory a budeme hledat odpověď na otázku, jakou metodu čtení v 1. třídě zvolit. metodický postup přípravy na čtení, čtení písmen - slov až po čtení textů 2 h - Prakticky vyzkoušíme, jak žáky seznámit s novým písmenem, jak přejít ke čtení slabik, celých slov a vět. Využijeme nové učebnice čtení a jednotlivé kroky a metodické postupy ukážeme na konkrétních cvičeních. jak trénovat porozumění textu – metody práce s textem (ANO-NE, pětilístek, barevné čtení, neúplné věty) 2 h - Uvedené metody vyzkoušíme prakticky a ukážeme si ukázky dětí. ukázky čtení žáků, identifikace chyb, možnosti jejich nápravy 2 h - Při poslechu ukázek čtení různým způsobem, různými metodami a v různém období 1. třídy získáme informace, co musí učitel při čtení dětí sledovat. Na základě těchto informací se pokusíme čtení dětí posoudit z hlediska techniky a budeme hledat možnosti, jak pomoci napravit nedostatky.  
Termín a místo: 4.června 2019 od 09:00 Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí  
Rozsah akce: 8 hodin  
Lektor: PaedDr. Hana Mühlhauserová

 

Kód a název: 0104191 Spisová služba ve školách a školských zařízeních - spisový a skartační řád Podrobnosti
Doporučeno pro: ředitele a zástupce všech typů škol a školských zařízení Přihlásit
Pozvánka s přihláškou
Stručný obsah: platná legislativa v oblasti archivnictví a spisové služby; nová vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, účinná od 1. 8. 2012; základní pojmy v archivnictví a spisové službě; povinnosti škol v oblasti péče o dokumenty a vedení spisové služby; oběh dokumentů ve škole (doručování/vznik, evidence, vyřizování, podepisování, užívání razítek, odesílání, ukládání); podací deník vs. software elektronické spisové služby; tvorba spisu; skartační řízení, ukládání archiválií, kontrola, sankce; spisová rozluka; vedení spisové služby v mimořádných situacích; tvorba spisového řádu, včetně spisového a skartačního plánu; aktuality k datu konání semináře.  
Termín a místo: 6.června 2019 od 09:00 CCV Pardubice, Mozartova 449  
Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin  
Lektor: Ing. RNDr. Eva Urbanová

 

Podrobné anotace jednotlivých akci včetně možnosti online přihlášení nalezenete na http://ccvpardubice.cz/public/

 

 

 

Tisk

Rubriky: Další vzdělávání pedagogůPočet zobrazení: 437

Tagy:

Miluše MálkováMiluše Málková

Další příspěvky od Miluše Málková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x