Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Informace pro pedagogy

Publikováno: 30. září 2015
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Profesoři Univerzity Pardubice Lenderová a Jandera oceněni v Senátu

Mezi 17 oceněnými osobnostmi z oblasti vědy, kultury a veřejného života, které obdržely při příležitosti Dne české státnosti ve Valdštejnském paláci Stříbrné pamětní medaile Senátu Parlamentu České republiky, byli i dva akademici Univerzity Pardubice - profesorka PhDr. Milena LENDEROVÁ, CSc. z Fakulty filozofické, která působí na Ústavu historických věd fakulty, a profesor Ing. Pavel JANDERA, DrSc. z Fakulty chemicko-technologické a její katedry analytické chemie. Medaile oceněným předal předseda Senátu Milan Štěch.


Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., přední česká historička, její publikace i výsledky vědecko-organizační činnosti reprezentují naši historiografii v celoevropském měřítku. Svou vědeckou prací dokázala propojit několik významných tematických okruhů, k jejichž rozvoji v rámci české historiografie podstatným zakladatelským způsobem přispěla: dějiny každodennosti 19. století, Gender history 19. století a zvláště dějiny česko-francouzských kulturních vztahů v 18. - 19. století. Zásadně ovlivnila českou historiografii a v širším smyslu i českou kulturu a společnost tím, že prosadila téma žen jako plnohodnotnou součást našich dějin, čímž výrazným způsobem přispěla k moderní proměně českého historického a společenské myšlení.

Od devadesátých let 20. století publikovala řadu významných knižních publikací včetně základní oborové monografie Žena v českých dějinách od středověku do 20. století (2009). Její publikace se záhy po svém vydání dočkaly vždy mimořádně pozitivního ohlasu nejen v odborné komunitě, ale i v širší čtenářské obci, což u historických vědeckých knih nebývá obvyklé.

Mezi její další významné knihy patří například Zdenka Braunerová, Radostné dětství? Dětství 19. století v českých zemích, nebo Tragický bál aneb Život a smrt Pavlíny ze Schwarzenbergu. Je autorkou mnoha odborných studií zveřejněných v domácích i zahraničních časopisech. V současnosti je členkou Ústavu historických věd Fakulty filozofické na Univerzitě Pardubice a členkou vedení fakulty.


Profesor Ing. Pavel Jandera, DrSc., patří ke světové špičce v oblasti analytické chemie. V oblasti kapalinové chromatografie pracuje již čtyřicet pět let. Prestižním časopisem The Analytical Scientist byl v roce 2013 zařazen mezi sto nejvlivnějších vědců v tomto oboru. V české vědecké společnosti se jeho jméno vloni „objevilo" mezi desítkou nominovaných na cenu Česká hlava 2014. Jeho práci a přínos pro vědu ocenili i zahraniční experti, když mu letos udělili Martinovu medaili, nejvyšší mezinárodní ocenění, jakého lze v oblasti chromatografie dosáhnout.

Ve vědecké práci, na Katedře analytické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, se prof. Jandera zabývá především vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií, kterou lze např. využít pro odhalování některých typů rakoviny. Prof. Jandera vypracoval společně s prof. Churáčkem ucelenou teorii chromatografie s programovou elucí. Ve spolupráci s americkými vědci se podílel na vývoji nové metody hodnocení a charakterizace vlastností kolon pro kapalinovou chromatografii. Je nositelem Medaile Polské chemické společnosti, Medaile Jaroslava Janáka nebo též medaile Středoevropské skupiny pro separační vědy.

zdroj: EuroZprávy.cz
Tisk

Rubriky: Informace pro pedagogyPočet zobrazení: 1771

Tagy:

Richard TichýRichard Tichý

Další příspěvky od Richard Tichý

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x