Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Informace pro pedagogy

Publikováno: 23. června 2016
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

USNESENÍ VLÁDY ČR č. 563 - nárůst objemu prostředků na platy pedagogických pracovníků v regionálním školství o 8%

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22. června 2016 č. 563 k přípravě návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2017 a střednědobého výhledu na léta 2018 a 2019

Vláda

I. bere na vědomí

1. informace uvedené v části II až IV materiálu čj. 675/16,

2. záměr sbližování platů pedagogických pracovníků v regionálním školství s ostatními vysokoškolsky vzdělanými zaměstnanci;

II. schvaluje

1. předběžný návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol státního rozpočtu České republiky na léta 2017 až 2019, uvedený v části IV materiálu čj. 675/16 a upravený podle připomínek vlády,

2. předběžný návrh příjmů a výdajů státních fondů na léta 2017 až 2019, uvedený v části IV materiálu čj. 675/16 a upravený podle připomínek vlády,

3. nárůst objemu prostředků na platy pedagogických pracovníků v regionálním školství o 8% a zaměstnanců v organizačních složkách a vládou regulovaných státních příspěvkových organizacích o 5%;

III. ukládá

1. 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí

a) upravit základní ukazatele pro přípravu návrhu státního rozpočtu České republiky podle připomínek členů vlády a do 30. června 2016 rozepsat správcům kapitol státního rozpočtu předběžné návrhy příjmů a výdajů rozpočtových kapitol a státních fondů na léta 2017 až 2019 podle bodu II tohoto usnesení,

b) zpracovat a vládě do 31. srpna 2016 předložit návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2017, návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2018 a 2019 a návrh střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018 a 2019,

c) promítnout do návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2017 a do návrhu střednědobého výhledu na léta 2018 a 2019 návrh celkových příjmů a celkových výdajů kapitol Kancelář prezidenta republiky, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Senát Parlamentu České republiky, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář Veřejné ochránkyně práv podle rozhodnutí rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a případné změny vybilancovat na vrub kapitoly Všeobecná pokladní správa,

2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy

a) zpracovat na základě předběžného návrhu příjmů a výdajů na rok 2017 rozepsaných podle bodu III/1a tohoto usnesení návrh rozpočtu kapitoly na rok 2017 a návrh střednědobého výhledu na léta 2018 a 2019 v souladu s vyhláškou č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle doplňujících pokynů 1. místopředsedy vlády pro ekonomiku a ministra financí a předložit tento návrh 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí do 31. července 2016,

b) zabezpečit při zpracování návrhu státního rozpočtu České republiky především spolufinancování programů Evropské unie a FM,

3. správcům kapitol státního rozpočtu, do jejichž působnosti náleží státní fondy, zajistit zpracování a předložení návrhů rozpočtů těchto fondů na léta 2017 až 2019 v návaznosti na bod III/1a tohoto usnesení a předložit tyto návrhy 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí do 31. července 2016,

4. ministryni práce a sociálních věcí zvýšit od 1. ledna 2017 platové tarify pro pedagogické pracovníky v regionálním školství o 6 %, pro ostatní zaměstnance ve veřejných službách a správě o 4 %, s výjimkou zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb, kterým se platové tarify zvýší o 10%,

5. ministryni práce a sociálních věcí zvýšit ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí od 1. ledna 2017 platové tarify pro státní zaměstnance o 4 %,

6. ministru vnitra zvýšit od 1. ledna 2017 základní tarify pro příslušníky bezpečnostních sborů o 4 %,

7. ministru obrany zvýšit od 1. ledna 2017 služební tarify vojáků z povolání o 4 %;

IV. doporučuje vedoucím Kanceláře prezidenta republiky, Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky, Kanceláře Veřejné ochránkyně práv, předsedkyni Úřadu pro ochranu osobních údajů, předsedům Rady Českého telekomunikačního úřadu, Ústavního soudu, Akademie věd České republiky, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Grantové agentury České republiky, Technologické agentury České republiky a prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu, postupovat podle bodu III/2 tohoto usnesení.  

Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů

Na vědomí:

prezident Nejvyššího kontrolního úřadu,
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky,
Kanceláře Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky,
Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky,
Kanceláře Veřejné ochránkyně práv,
předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů,
předsedové Rady Českého telekomunikačního úřadu,
Ústavního soudu,
Akademie věd České republiky,
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
Grantové agentury České republiky,
Technologické agentury České republiky

Mgr. Bohuslav Sobotka v. r.
předseda vlády

zdroj: Usnesení č.563

Tisk
USNESENÍ VLÁDY ČR č. 563 - nárůst objemu prostředků na platy pedagogických pracovníků v regionálním školství o 8%

Rubriky: Informace pro pedagogyPočet zobrazení: 1389

Tagy:

Richard TichýRichard Tichý

Další příspěvky od Richard Tichý

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x