Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Informace pro pedagogy

Publikováno: 21. října 2015
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Vláda schválila zvýšení platů pedagogických a nepedagogických pracovníků od 1. 11. 2015

Vláda na 40. schůzi dne 19. října 2015 schválila návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Pedagogických pracovníků se týká níže uvedená Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 9

Nepedagogických pracovníků
 se týká níže uvedená Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 9

Následně MŠMT vydalo tiskovou zprávu, týkající se plánovaného zvýšení platů pracovníků ve školství, o kterém jsme Vás již informovali na tomto školském portálu v článku  z 13. října 2015.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tak obratem zareagovalo na rozhodnutí vlády navýšit rozpočet ministerstva školství o 398 milionů korun na platy pracovníků škol. Prostřednictvím nového rozvojového programu tak dostanou vyšší platy pedagogové i nepedagogičtí pracovníci již od listopadu tohoto roku.

Ministerstvo školství po dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí navíc vyjednalo změnu tarifní tabulky, která zavádí šestý tarifní stupeň pro pedagogy s délkou započitatelné praxe nad 32 let. Platové tarify ve stupnici nepedagogických pracovníků budou zvýšeny o 3 %, platové tarify ve stupnici pedagogických pracovníků budou zvýšeny v průměru o 3,3 %. Návrh schválila vláda dne 19. 10. 2015.

Záměrem ministerstva školství u navržené tarifní tabulky je postupná náprava deformací v oblasti platových tarifů pedagogických pracovníků, ke kterým došlo v letech 2011 a 2012. „Jsem za navýšení platů pracovníků škol ještě v letošním roce velmi ráda. Je to důkaz, že školství je opravdovou prioritou této vlády,“ řekla k navýšeným prostředkům ministryně školství Kateřina Valachová. Letošní navýšení bude pokračovat i v roce 2016, kdy se ministryni školství podařilo vyjednat pro resort o 2,4 miliardy korun více. Z celkové částky budou směřovat 1,9 miliardy na platy pedagogů a půl miliardy pak půjde na platy nepedagogických pracovníků.

Z celkové navýšené částky 398 milionů půjdou z nového Rozvojového programu Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství finance na platy pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem obcí. Dotace je přitom určena jak na platy, tak na odvody a do fondu kulturních a sociálních potřeb a lze ji využít jak na nárokové, tak na nenárokové složky platů. Žádosti není potřeba podávat, ministerstvo školství i krajské úřady využijí data, která mají k dispozici.


NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

ze dne 19. října 2015,

 

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

 

 

            Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb.:

 

Čl. I

 

            Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 133/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb., nařízení vlády č. 381/2010 Sb., nařízení vlády č. 44/2011 Sb., nařízení vlády č. 448/2011 Sb., nařízení vlády č. 224/2014 Sb. a nařízení vlády č. 303/2014 Sb. se mění takto:

 

1.      Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

 

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1

(v Kč měsíčně)

 

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

do 1 roku

6 990

7 590

8 220

8 910

9 670

10 490

11 380

12 340

13 380

14 530

15 760

17 090

18 520

20 100

21 830

23 670

2

do 2 let

7 250

7 860

8 530

9 250

10 030

10 880

11 800

12 800

13 900

15 070

16 360

17 740

19 240

20 870

22 650

24 560

3

do 4 let

7 520

8 160

8 860

9 600

10 430

11 290

12 250

13 290

14 420

15 650

16 980

18 410

19 970

21 660

23 520

25 490

4

do 6 let

7 810

8 470

9 200

9 970

10 820

11 730

12 720

13 800

14 980

16 250

17 620

19 100

20 710

22 470

24 410

26 450

5

do 9 let

8 110

8 790

9 550

10 340

11 220

12 160

13 200

14 310

15 540

16 870

18 280

19 820

21 500

23 310

25 320

27 450

6

do 12 let

8 420

9 120

9 910

10 750

11 650

12 630

13 690

14 860

16 120

17 500

18 990

20 570

22 310

24 200

26 280

28 480

7

do 15 let

8 740

9 490

10 280

11 150

12 100

13 100

14 220

15 410

16 730

18 160

19 700

21 350

23 150

25 120

27 270

29 550

8

do 19 let

9 070

9 850

10 670

11 560

12 560

13 600

14 750

16 000

17 360

18 840

20 440

22 150

24 020

26 060

28 290

30 670

9

do 23 let

9 410

10 220

11 090

12 010

13 030

14 120

15 320

16 610

18 030

19 570

21 210

22 980

24 930

27 040

29 370

31 820

10

do 27 let

9 770

10 600

11 500

12 460

13 530

14 650

15 910

17 240

18 710

20 310

22 020

23 860

25 870

28 060

30 460

33 030

11

do 32 let

10 150

11 020

11 940

12 930

14 040

15 200

16 520

17 890

19 410

21 080

22 840

24 770

26 850

29 120

31 620

34 270

12

nad 32 let

10 530

11 440

12 400

13 430

14 570

15 760

17 140

18 560

20 150

21 870

23 710

25 700

27 860

30 230

32 810

35 560

                                                                                                                                                “.

 

2.      Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

 

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2

(v Kč měsíčně)

 

 

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

do 1 roku

7 230

7 850

8 510

9 210

10 000

10 850

11 760

12 760

13 840

15 030

16 300

17 680

19 160

20 790

22 580

24 480

2

do 2 let

7 490

8 130

8 820

9 570

10 370

11 250

12 210

13 230

14 380

15 590

16 920

18 350

19 890

21 580

23 430

25 400

3

do 4 let

7 790

8 450

9 160

9 930

10 780

11 670

12 670

13 750

14 910

16 190

17 560

19 040

20 650

22 390

24 320

26 360

4

do 6 let

8 080

8 760

9 520

10 310

11 190

12 120

13 150

14 260

15 490

16 800

18 220

19 760

21 420

23 240

25 240

27 350

5

do 9 let

8 380

9 100

9 870

10 690

11 610

12 570

13 640

14 810

16 070

17 450

18 900

20 490

22 230

24 110

26 180

28 390

6

do 12 let

8 710

9 430

10 250

11 110

12 050

13 070

14 170

15 370

16 680

18 110

19 630

21 280

23 070

25 030

27 180

29 460

7

do 15 let

9 030

9 810

10 640

11 530

12 510

13 550

14 700

15 940

17 310

18 790

20 370

22 080

23 940

25 970

28 200

30 560

8

do 19 let

9 380

10 190

11 030

11 960

12 980

14 060

15 260

16 540

17 960

19 490

21 130

22 910

24 850

26 960

29 260

31 710

9

do 23 let

9 740

10 570

11 460

12 430

13 490

14 600

15 840

17 170

18 640

20 240

21 940

23 770

25 780

27 970

30 370

32 910

10

do 27 let

10 100

10 970

11 890

12 890

13 990

15 150

16 450

17 820

19 350

21 000

22 770

24 670

26 760

29 020

31 500

34 150

11

do 32 let

10 490

11 390

12 340

13 370

14 520

15 720

17 080

18 500

20 070

21 790

23 630

25 610

27 760

30 120

32 700

35 440

12

nad 32 let

10 890

11 830

12 830

13 880

15 070

16 300

17 730

19 190

20 840

22 620

24 520

26 580

28 810

31 250

33 930

36 780

“.

 

3.      Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

 

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3

(v Kč měsíčně)

 

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

do 1 roku

7 280

7 890

8 550

9 270

10 060

10 910

11 840

12 840

13 920

15 120

16 400

17 780

19 270

20 910

22 710

24 620

2

do 2 let

7 540

8 180

8 880

9 630

10 430

11 320

12 270

13 310

14 460

15 680

17 020

18 450

20 010

21 720

23 560

25 550

3

do 4 let

7 830

8 490

9 220

10 000

10 850

11 750

12 750

13 830

15 000

16 280

17 660

19 150

20 770

22 530

24 470

26 510

4

do 6 let

8 130

8 810

9 570

10 370

11 250

12 200

13 230

14 350

15 590

16 910

18 330

19 870

21 540

23 380

25 380

27 510

5

do 9 let

8 440

9 150

9 940

10 760

11 670

12 650

13 730

14 890

16 170

17 550

19 010

20 620

22 370

24 250

26 340

28 560

6

do 12 let

8 760

9 490

10 320

11 180

12 130

13 150

14 250

15 450

16 770

18 210

19 750

21 400

23 210

25 170

27 340

29 630

7

do 15 let

9 090

9 870

10 700

11 600

12 580

13 620

14 800

16 030

17 400

18 900

20 490

22 200

24 080

26 130

28 360

30 730

8

do 19 let

9 440

10 250

11 100

12 030

13 070

14 150

15 350

16 650

18 060

19 610

21 260

23 040

24 990

27 110

29 420

31 900

9

do 23 let

9 790

10 630

11 540

12 500

13 560

14 680

15 940

17 280

18 750

20 360

22 070

23 910

25 930

28 120

30 550

33 100

10

do 27 let

10 160

11 040

11 960

12 960

14 070

15 240

16 550

17 930

19 460

21 120

22 900

24 820

26 910

29 180

31 690

34 360

11

do 32 let

10 560

11 460

12 430

13 460

14 610

15 810

17 190

18 610

20 190

21 920

23 760

25 770

27 930

30 300

32 880

35 650

12

nad 32 let

10 950

11 900

12 900

13 970

15 160

16 400

17 830

19 310

20 970

22 750

24 660

26 730

28 980

31 440

34 130

36 990

“.

 

4.      Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

 

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4

(v Kč měsíčně)

 

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

do 1 roku

7 920

8 600

9 320

10 100

10 950

11 870

12 880

13 980

15 170

16 440

17 870

19 360

20 990

22 780

24 720

26 830

2

do 2 let

8 210

8 920

9 670

10 490

11 390

12 330

13 360

14 510

15 730

17 060

18 530

20 080

21 790

23 630

25 660

27 840

3

do 4 let

8 510

9 260

10 030

10 880

11 810

12 790

13 870

15 060

16 330

17 720

19 260

20 850

22 610

24 530

26 630

28 880

4

do 6 let

8 830

9 610

10 430

11 290

12 260

13 280

14 400

15 640

16 950

18 390

19 980

21 620

23 460

25 460

27 630

29 980

5

do 9 let

9 190

9 980

10 820

11 730

12 730

13 790

14 950

16 240

17 590

19 080

20 730

22 450

24 340

26 410

28 670

31 100

6

do 12 let

9 540

10 350

11 220

12 160

13 210

14 300

15 510

16 860

18 250

19 790

21 510

23 290

25 260

27 400

29 750

32 260

7

do 15 let

9 900

10 760

11 650

12 630

13 700

14 850

16 080

17 490

18 960

20 550

22 330

24 180

26 220

28 450

30 870

33 480

8

do 19 let

10 270

11 160

12 100

13 100

14 230

15 400

16 690

18 150

19 670

21 320

23 170

25 100

27 210

29 510

32 050

34 750

9

do 23 let

10 660

11 570

12 560

13 600

14 760

15 990

17 320

18 830

20 400

22 130

24 030

26 040

28 230

30 640

33 260

36 050

10

do 27 let

11 080

12 030

13 030

14 120

15 330

16 600

17 970

19 550

21 180

22 960

24 940

27 020

29 300

31 790

34 520

37 400

11

do 32 let

11 490

12 470

13 530

14 650

15 920

17 230

18 670

20 300

21 990

23 840

25 880

28 040

30 400

33 000

35 820

38 830

12

nad 32 let

11 930

12 950

14 040

15 200

16 530

17 880

19 370

21 070

22 810

24 750

26 870

29 100

31 550

34 240

37 160

40 290

“.

 

5.      Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

 

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5

(v Kč měsíčně)

 

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

do 1 roku

8 900

9 650

10 460

11 350

12 290

13 330

14 480

15 700

17 020

18 490

20 040

21 730

23 580

25 590

2

do 2 let

9 240

10 010

10 860

11 790

12 770

13 840

15 020

16 290

17 660

19 180

20 790

22 560

24 470

26 570

3

do 4 let

9 590

10 390

11 260

12 230

13 240

14 360

15 600

16 910

18 350

19 940

21 580

23 410

25 390

27 570

4

do 6 let

9 950

10 800

11 700

12 690

13 760

14 910

16 200

17 550

19 040

20 680

22 390

24 280

26 350

28 600

5

do 9 let

10 330

11 200

12 140

13 180

14 270

15 480

16 810

18 210

19 750

21 460

23 240

25 200

27 340

29 680

6

do 12 let

10 720

11 620

12 590

13 670

14 810

16 050

17 450

18 880

20 490

22 270

24 120

26 150

28 370

30 800

7

do 15 let

11 140

12 070

13 080

14 190

15 370

16 650

18 110

19 630

21 270

23 110

25 030

27 150

29 450

31 960

8

do 19 let

11 550

12 530

13 560

14 730

15 950

17 280

18 790

20 360

22 070

23 980

25 980

28 170

30 550

33 170

9

do 23 let

11 980

13 000

14 090

15 290

16 560

17 930

19 490

21 120

22 910

24 880

26 960

29 220

31 720

34 440

10

do 27 let

12 450

13 500

14 610

15 880

17 190

18 610

20 240

21 920

23 780

25 820

27 970

30 330

32 910

35 740

11

do 32 let

12 910

14 000

15 170

16 480

17 830

19 330

21 010

22 760

24 670

26 780

29 030

31 470

34 160

37 070

12

nad 32 let

13 410

14 540

15 730

17 110

18 500

20 050

21 810

23 610

25 620

27 810

30 120

32 670

35 450

38 470

“.

 

6.       Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

 

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 6

(v Kč měsíčně)

 

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

do 1 roku

9 200

9 980

10 810

11 730

12 710

13 790

14 970

16 240

17 600

19 130

20 720

22 460

24 390

26 460

2

do 2 let

9 560

10 350

11 230

12 200

13 200

14 310

15 530

16 850

18 260

19 840

21 500

23 330

25 300

27 470

3

do 4 let

9 920

10 740

11 650

12 650

13 700

14 850

16 130

17 490

18 970

20 620

22 330

24 210

26 270

28 510

4

do 6 let

10 290

11 170

12 090

13 130

14 220

15 420

16 740

18 150

19 690

21 380

23 150

25 110

27 250

29 580

5

do 9 let

10 680

11 590

12 550

13 620

14 760

16 010

17 380

18 830

20 430

22 190

24 030

26 070

28 280

30 700

6

do 12 let

11 080

12 020

13 010

14 150

15 310

16 610

18 040

19 530

21 190

23 030

24 940

27 040

29 330

31 850

7

do 15 let

11 520

12 480

13 530

14 670

15 900

17 220

18 730

20 290

22 000

23 900

25 890

28 070

30 470

33 050

8

do 19 let

11 950

12 950

14 020

15 240

16 490

17 870

19 440

21 060

22 820

24 810

26 860

29 130

31 600

34 310

9

do 23 let

12 390

13 440

14 560

15 810

17 120

18 550

20 160

21 830

23 690

25 730

27 880

30 210

32 800

35 610

10

do 27 let

12 880

13 960

15 110

16 420

17 770

19 240

20 930

22 670

24 590

26 710

28 930

31 370

34 040

36 950

11

do 32 let

13 350

14 480

15 690

17 050

18 440

19 990

21 730

23 540

25 520

27 700

30 020

32 540

35 330

38 340

12

nad 32 let

13 860

15 040

16 270

17 700

19 140

20 730

22 560

24 420

26 500

28 760

31 160

33 780

36 660

39 780

“.

 

7.       Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

 

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 7

(v Kč měsíčně)

 

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

11

12

13

14

1

do 1 roku

23 830

25 370

28 660

32 110

2

do 2 let

24 520

26 120

29 480

33 000

3

do 4 let

25 260

26 920

30 340

33 920

4

do 6 let

26 010

27 710

31 210

34 880

5

do 9 let

26 780

28 570

32 130

35 870

6

do 12 let

27 600

29 440

33 080

36 900

7

do 15 let

28 440

30 360

34 070

37 980

8

do 19 let

29 320

31 310

35 100

39 080

9

do 23 let

30 210

32 290

36 150

40 250

10

do 27 let

31 150

33 300

37 260

41 440

11

do 32 let

32 120

34 360

38 400

42 690

12

nad 32 let

33 140

35 460

39 590

43 980

                                                                                                                        “.

 

8.         Příloha č. 8 zní:

„Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

 

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 8

(v Kč měsíčně)

 

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

11

12

13

14

15

16

1

do 1 roku

24 640

26 230

29 640

33 210

35 280

37 540

2

do 2 let

25 350

27 010

30 500

34 120

36 290

38 620

3

do 4 let

26 130

27 840

31 380

35 090

37 330

39 740

4

do 6 let

26 900

28 660

32 280

36 070

38 400

40 910

5

do 9 let

27 700

29 540

33 230

37 100

39 520

42 110

6

do 12 let

28 540

30 450

34 210

38 150

40 670

43 360

7

do 15 let

29 420

31 400

35 230

39 290

41 870

44 660

8

do 19 let

30 320

32 380

36 290

40 420

43 130

46 020

9

do 23 let

31 240

33 390

37 380

41 620

44 430

47 410

10

do 27 let

32 220

34 440

38 530

42 860

45 770

48 860

11

do 32 let

33 220

35 540

39 720

44 150

47 160

50 380

12

nad 32 let

34 280

36 670

40 940

45 480

48 600

51 950

                                                                                                                                         “.

 

9.       Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

 

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 9

(v Kč měsíčně)

 

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

do 6 let

10 190

11 050

11 950

12 960

16 430

20 530

20 700

21 070

21 530

22 050

22 870

2

do 12 let

11 000

11 900

12 910

13 970

17 090

20 850

21 120

21 500

22 280

23 030

24 340

3

do 19 let

11 790

12 800

13 870

15 090

17 960

21 380

21 700

22 170

23 430

24 700

26 370

4

do 27 let

12 750

13 820

14 990

16 220

18 980

22 100

22 580

23 200

25 000

26 820

29 110

5

do 32 let

13 700

14 880

16 100

17 490

20 100

23 080

23 700

24 600

27 250

29 500

32 360

6

nad 32 let

14 100

15 300

16 570

18 000

20 700

23 600

24 200

25 290

27 940

30 230

33 130

“.

 

Čl. II

Účinnost

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2015, s výjimkou čl. I bodů 2, 6 a 8, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016.

 

 

 

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

  

 

Ministryně práce a sociálních věcí:

Mgr. Marksová v. r.

 

 
Tisk
Vláda schválila zvýšení platů pedagogických a nepedagogických pracovníků od 1. 11. 2015

Rubriky: Informace pro pedagogyPočet zobrazení: 8016

Tagy:

Richard TichýRichard Tichý

Další příspěvky od Richard Tichý

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x