Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Práce s žáky se speciálními potřebami

Homesharing čili sdílení domova

Homesharing čili sdílení domova

Kolik síly a energie stojí rodiče péče o dítě s autismem? Někdy si sáhnou na samé dno až tak, že hlouběji už to nejde. Toho, co je pro rodiče zdravých dětí samozřejmostí, se rodič dítěte s poruchou autistického spektra (PAS) snad někdy dočká, když o to bude celé dny, týdny a měsíce usilovat. Pak možná uvidí pokrok, kterým může být třeba ukázání prstem, pohled do očí či jediný úsměv. Rodiče dětí s poruchou autistického spektra bývají někdy unavení a na...
Publikováno: 5. prosince 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s PAS v rámci vzdělávacího procesu

Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s PAS v rámci vzdělávacího procesu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo metodické doporučení, jehož cílem je podpora pedagogickým pracovníků při vzdělávání žáků s PAS. Na tvorbě dokumentu Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s PAS v rámci vzdělávacího procesu se podílel Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s krajskými koordinátory péče o žáky s PAS. Materiál obsahuje obecnou charakteristiku poruch autistického spektra a popis specifik v chování žáků s PAS. Součástí textu jsou...
Publikováno: 12. března 2019
Hodnocení: 4.5
Podpůrná opatření ve škole - otázky a odpovědi

Podpůrná opatření ve škole - otázky a odpovědi

Podpůrná opatření jsou definována školským zákonem a představují podporu pro práci pedagoga s žákem, jehož znevýhodnění vyžaduje úpravu průběhu vzdělávání. Cílem je vyrovnání podmínek ke vzdělávání žáka, které mohou být ovlivněny více či méně závažnými obtížemi....
Publikováno: 9. března 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Doporučení MŠMT - Komunikační soubor - postupy při komunikaci s dětmi s autismem

Doporučení MŠMT - Komunikační soubor - postupy při komunikaci s dětmi s autismem

Na základě úkolu plynoucího z usnesení vlády České republiky z 8. února 2016 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučení k řešení situací života osob s poruchou autistického spektra. Cílem materiálu je především předcházet kritickým situacím, do kterých se rodiny s osobami s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) dostávají vzhledem k charakteru tohoto znevýhodnění. Cílem Komunikačního souboru je přiblížit a ozřejmit pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení jednoduché metodické postupy při komunikaci s dětmi, žáky a studenty s PAS ...
Publikováno: 13. září 2016
Hodnocení: 4.0
Z PASti autismu - odborná konference v České Třebové

Z PASti autismu - odborná konference v České Třebové

Rodinné Integrační Centrum o.s. a město Česká Třebová pořádají 11. května 2016 odbornou konferenci pro učitele mateřských a základních škol s názvem "Z PASti autismu". Konference je pro přihlášené účastníky ZDARMA! Pro koho je určena: učitele MŠ a ZŠ Termín a místo konání: středa 11. 5. 2016 od 9,00 – 15,45...
Publikováno: 5. května 2016
Hodnocení: 1.0
Asistent pedagoga ve školním roce 2015/2016

Asistent pedagoga ve školním roce 2015/2016

Manuál ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě, oddělení nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami. Zřízení funkce asistenta pedagoga. Specifikace funkce asistenta pedagoga a jeho pracovní náplň.  Posouzení žádostí. Finanční zajištění funkce asistenta pedagoga. Žádost o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga.
Publikováno: 9. dubna 2015
Hodnocení: 3.7
Adresář služeb pro osoby s poruchami autistického spektra

Adresář služeb pro osoby s poruchami autistického spektra

Slyším, vidím, mluvím a vnímám jinak Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu vznikající na neurobiologickém základě. Jejím důsledkem je, že dítě nerozumí dobře tomu, co vidí, slyší a prožívá. Díky tomuto hendikepu je ...
Publikováno: 28. května 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Rozvojový program MŠMT - Kompenzační učební pomůcky

Rozvojový program MŠMT - Kompenzační učební pomůcky

Upozorňujeme, že MŠMT vyhlásilo rozvojový program  Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014. Odůvodněné požadavky s přihlédnutím k nejvyšší prioritě zašlete krajskému úřadu (odboru školství a kultury) nejpozději do 6. 12. 2013 na formuláři v příloze č. 1.    odbor...
Publikováno: 18. listopadu 2013
Hodnocení: Nehodnoceno
Rozvojový program MŠMT - Financování asistentů pedagoga

Rozvojový program MŠMT - Financování asistentů pedagoga

Upozorňujeme, že MŠMT vyhlásilo rozvojový program "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014". Oprávněné požadavky zašlete krajskému úřadu (odbor školství a kultury) nejpozději do 22. 11. 2014 na období leden - prosinec 2014. odbor...
Publikováno: 15. listopadu 2013
Hodnocení: Nehodnoceno
Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb - VIP III (RAMPS)

Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb - VIP III (RAMPS)

Od 1. ledna 2012 participuje Pardubický kraj v projektu Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských zařízeních a vytvoření trvalé integrované sítě metodické podpory. Nový systém by měl reflektovat požadavky EU na kvalitu a efektivitu poskytovaných...
Publikováno: 20. června 2013
Hodnocení: Nehodnoceno
RSS