Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Práce s žáky se speciálními potřebami

Publikováno: 13. září 2016
Ohodnotit článek:
4.5

Doporučení MŠMT - Komunikační soubor - postupy při komunikaci s dětmi s autismem

Na základě úkolu plynoucího z usnesení vlády České republiky z 8. února 2016 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučení k řešení situací života osob s poruchou autistického spektra. Cílem materiálu je především předcházet kritickým situacím, do kterých se rodiny s osobami s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) dostávají vzhledem k charakteru tohoto znevýhodnění. Mezi nejpalčivější problémy, s nimiž se lidé s PAS a jejich rodiny potýkají, je právě nízká informovanost veřejnosti. Za tímto účelem byl vytvořen Komunikační soubor, jehož úkolem je výrazně usnadnit komunikaci odborné i laické veřejnosti s osobami s autismem a naopak, a zároveň změnit chování intaktní společnosti k lidem s tímto druhem znevýhodnění.

Cílem Komunikačního souboru je přiblížit a ozřejmit pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení jednoduché metodické postupy při komunikaci s dětmi, žáky a studenty s PAS pro pochopení odlišností a předcházení náročných a vypjatých situací, které plynou z nedorozumění a nedostatku relevantních informací, předsudků a obav z projevů problémového chování. Více informací naleznete v připojených souborech.    

Komunikační soubor:

Dokumenty ke stažení

Tisk
Doporučení MŠMT - Komunikační soubor - postupy při komunikaci s dětmi s autismem

Rubriky: Práce s žáky se speciálními potřebamiPočet zobrazení: 1543

Tagy:

Irena TlapákováIrena Tlapáková

Další příspěvky od Irena Tlapáková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x